Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Dubel, dr inż.

poprzednio: Łasut

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5474-2147 orcid iD

ResearcherID: D-2438-2014

Scopus: 36960907600

PBN: 5e70923a878c28a04739203f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 71, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza korzystania z dostępnych w Polsce możliwości finansowego transferu ryzyka powodzi
  AutorzyAnna DUBEL
  ŹródłoGospodarka Wodna. — 2016 R. 76 nr 6, s. 172–176
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [książka, 2022]
 • TytułAnaliza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji [Dokument elektroniczny]
  AutorzyMaciej Cygler, Anna DUBEL
  DetailsWarszawa : Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2022. — 96 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAnaliza porównawcza kosztów adaptacji i zapobiegania zmianom klimatycznym
  AutorzyAnna DUBEL
  ŹródłoRachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka – etyka – środowisko. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — S. 84–92
 • słowa kluczowe: koszty, adaptacja, zmiany klimatyczne, zapobieganie

  keywords: costs, comparison, adaptation, climate change, mitigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.436.09

6
 • [referat, 2002]
 • TytułAnaliza wpływu powodzi na ekonomiczno-ekologiczną sytuację Małopolski
  AutorzyAnna ŁASUT
  ŹródłoTeraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce : materiały konferencyjne. — Białystok : Wydaw. Politechnika Białostocka, 2002. — S. 92–105
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza wpływu ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych na ryzyko i kondycję finansową przedsiębiorstw ubezpieczeniowych
  AutorzyAnna ŁASUT
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 1: Zarządzanie, s. 179–189
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [referat, 2015]
 • TytułAssessment of efficiency of logistic processes of crisis management in case of flood
  AutorzyAnna DUBEL
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 151
 • keywords: crisis management, logistic processes, efficiency assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2002]
 • TytułBezrobocie w Polsce u progu wejścia do Unii Europejskiej
  AutorzyAnna ŁASUT
  ŹródłoEkonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1, Pt. 1, Ekonomia = Economics / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — S. 55–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułChallenges for mainstreaming climate change into EU flood and drought policy: water retention measures in the Warta River Basin, Poland
  AutorzyJoanne Linnerooth-Bayer, Anna DUBEL, Jan Sendzimir, Stefan Hochrainer-Stigler
  ŹródłoRegional Environmental Change. — 2015 vol. 15 iss. 6, s. 1011–1023
 • keywords: Water Framework Directive, climate change adaptation, water resource management, flood directive, common agricultural policy, resevoirs, ponds, conservation tillage, climate attribution, robust policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10113-014-0643-7

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułComparative study of climate change consequences in Poland and in Turkey
  AutorzyAnna DUBEL, Kaan Bas
  ŹródłoCentral and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 4 no. 4, s. 293–305. — tekst: http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/12/ceejme_4_6_art_03.pdf
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, makroekonomia, odległość taksonomiczna

  keywords: sustainable development, climate change, taxonomic distance, macroeconomy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [inne, 2015]
 • TytułDługofalowe scenariusze strategicznego rozwoju w Polsce sektorów mających wpływ na zasoby wodne
  AutorzyAnna DUBEL ; Centrum Rozwiązań Systemowych
  DetailsKraków : Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, 2015. — 105 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [inne, 2016]
 • TytułDobre praktyki udziału społecznego w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000 [Dokument elektroniczny]
  AutorzyAnna DUBEL
  DetailsZakliczyn : Karpacki Uniwersytet Partycypacji, 2016. — 5 ekranów
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2010]
 • TytułEconomic instruments for supporting integrated water policy in Europe
  AutorzyAnna DUBEL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2010. — S. [1–18]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułEconomic instruments for supporting integrated water policy in Europe
  AutorzyAnna DUBEL
  ŹródłoWybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 181–198
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEfektywna logistyka jako narzędzie adaptacji do zmian klimatycznych
  AutorzyAnna DUBEL
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8799–8804
 • słowa kluczowe: efektywność, adaptacja do zmian klimatu, procesy logistyczne

  keywords: efficiency, climate adaptation, logistic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2014]
 • TytułEfektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowania
  AutorzyMariusz TRELA, Anna DUBEL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEfektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowania
  AutorzyMariusz TRELA, Anna DUBEL
  ŹródłoŚrodowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 69–79
 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułEfektywność ekonomiczna inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
  AutorzyAnna DUBEL
  ŹródłoEkonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — S. 52–62
 • słowa kluczowe: ryzyko, inwestycje, efektywność ekonomiczna, scenariusze, powódź

  keywords: risk, scenarios, flood, economic efficiency, investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.454.05

23
 • [referat, 2014]
 • TytułEfektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznych
  AutorzyAnna DUBEL, Mariusz TRELA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułEfektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznych
  AutorzyAnna DUBEL, Mariusz TRELA
  ŹródłoŚrodowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 59–68
 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2015]
 • TytułEfficient logistics as a mean for adaptation to climate change
  AutorzyAnna DUBEL
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 152
 • keywords: efficiency, climate adaptation, logistic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: