Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Dubel, dr inż.

poprzednio: Łasut

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5474-2147 orcid iD

ResearcherID: D-2438-2014

Scopus: 36960907600

PBN: 5e70923a878c28a04739203f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 71, z ogólnej liczby 72 publikacji Autora


1
 • An economic analysis of the reservoirs reclamation methods in the Kłodnica River catchment
2
 • Analiza cech ryzyka powodzi w aspekcie projektowania instrumentów jego transferu
3
 • Analiza korzystania z dostępnych w Polsce możliwości finansowego transferu ryzyka powodzi
4
 • Analiza kosztów i korzyści działań adaptacyjnych jako wsparcie w procesie podejmowania decyzji [Dokument elektroniczny]
5
 • Analiza porównawcza kosztów adaptacji i zapobiegania zmianom klimatycznym
6
 • Analiza wpływu powodzi na ekonomiczno-ekologiczną sytuację Małopolski
7
 • Analiza wpływu ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych na ryzyko i kondycję finansową przedsiębiorstw ubezpieczeniowych
8
 • Application of Monte Carlo simulations in economic analysis of a wind farm
9
 • Application of selection techniques of optimal planning and evaluation of a system layout in virtual environment
10
 • Assessment of efficiency of logistic processes of crisis management in case of flood
11
 • Bezrobocie w Polsce u progu wejścia do Unii Europejskiej
12
 • Challenges for mainstreaming climate change into EU flood and drought policy: water retention measures in the Warta River Basin, Poland
13
 • Comparative study of climate change consequences in Poland and in Turkey
14
 • Długofalowe scenariusze strategicznego rozwoju w Polsce sektorów mających wpływ na zasoby wodne
15
 • Dobre praktyki udziału społecznego w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000 [Dokument elektroniczny]
16
17
 • Economic instruments for supporting integrated water policy in Europe
18
 • Economic instruments for supporting integrated water policy in Europe
19
 • Efektywna logistyka jako narzędzie adaptacji do zmian klimatycznych
20
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowania
21
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowania
22
 • Efektywność ekonomiczna inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
23
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznych
24
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznych
25
 • Efficient logistics as a mean for adaptation to climate change