Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Dubel, dr inż.

poprzednio: Łasut

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5474-2147 orcid iD

ResearcherID: D-2438-2014

Scopus: 36960907600

PBN: 5e70923a878c28a04739203f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem7162113292
202311
20223111
202111
202011
2019523
2018615
2017716
2016111541
20158251
20146222
20135131
201111
2010321
200922
2008211
200711
200411
20035131
200222
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7137313
202311
2022312
202111
202011
2019523
2018615
2017734
201611101
2015844
20146312
2013541
201111
201033
2009211
2008211
200711
200411
2003523
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem71656
202311
2022312
202111
202011
201955
201866
201777
20161111
2015862
201466
201355
201111
201033
200922
200822
200711
200411
2003541
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem71962
202311
2022312
202111
202011
2019523
2018615
2017725
20161111
2015817
201466
201355
201111
201033
200922
200822
200711
200411
200355
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem715021
202311
2022321
202111
202011
201955
201866
201777
20161183
2015853
2014642
2013541
201111
2010321
200922
2008211
200711
200411
200355
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem715417
202311
2022321
202111
202011
201955
201866
201777
201611101
2015853
2014642
2013541
201111
2010321
200922
2008211
200711
200411
2003514
2002221
 • An economic analysis of the reservoirs reclamation methods in the Kłodnica River catchment / Anna DUBEL // Economic and Environmental Studies ; ISSN 1642-2597. — 2018 vol. 18 no. 1, s. 103–113. — Bibliogr. s. 112, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 03-2018. — tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/01_18/ees_18_1_fulltext_07.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: rekultywacja, analiza ekonomiczna, zbiorniki zaporowe, Kłodnica

  keywords: reclamation, economic analysis, water reservoirs, Kłodnica River

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.25167/ees.2018.45.7

2
 • Analiza cech ryzyka powodzi w aspekcie projektowania instrumentów jego transferuAnalysis of flood risk features in terms of risk transfer instruments design / Anna DUBEL // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych ; ISSN 0867-8898. — 2014 nr 2, s. 63–75. — Summ.. — Afiliacja - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza - zamieszczona w wersji elektronicznej czasopisma. — tekst: https://ekonomiaisrodowisko.pl/journal/issue/view/12/12

 • keywords: risk, flood, risk transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza korzystania z dostępnych w Polsce możliwości finansowego transferu ryzyka powodziAnalysis of the financial flood risk transfer possibilities available in Poland / Anna DUBEL // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2016 R. 76 nr 6, s. 172–176. — Bibliogr. s. 176

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Analiza porównawcza kosztów adaptacji i zapobiegania zmianom klimatycznymComparative analysis of climate mitigation and adaptation costs / Anna DUBEL // W: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka – etyka – środowisko. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 436). — ISBN: 978-83-7695-591-9. — S. 84–92. — Bibliogr. s. 91–92, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: koszty, adaptacja, zmiany klimatyczne, zapobieganie

  keywords: costs, comparison, adaptation, climate change, mitigation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.436.09

6
 • Analiza wpływu powodzi na ekonomiczno-ekologiczną sytuację Małopolski[Analysis of flood influence on economic and ecologic situation in Małopolska] / Anna ŁASUT // W: Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce : materiały konferencyjne. — Białystok : Wydaw. Politechnika Białostocka, 2002. — S. 92–105. — Bibliogr. s. 105

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wpływu ubezpieczeń od skutków klęsk żywiołowych na ryzyko i kondycję finansową przedsiębiorstw ubezpieczeniowychAnalysis of influence of catastrophic insurance on risk and financial condition of insurance companies / Anna ŁASUT // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1: Zarządzanie, s. 179–189. — Bibliogr. s. 188–189, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Application of Monte Carlo simulations in economic analysis of a wind farm / Anna DUBEL, Paweł JASTRZĘBSKI // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2018 vol. 6 no. 4, s. 35–45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 44–45, Abstr.. — tekst: http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2019/01/ceejme_4_8_art_03.pdf

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, wind energy, Monte Carlo simulations, uncertainty, economic analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29015/ceejme.704

9
 • Application of selection techniques of optimal planning and evaluation of a system layout in virtual environment / Anna DUBEL, Olena STRYHUNIVSKA // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2019 vol. 7 no. 2, s. 47–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 62, Abstr.. — tekst: http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2019/06/ceejme_2_9_art_02.pdf

  orcid iD
 • keywords: virtual reality, Virtual Factory, layout spatial planning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29015/ceejme.559

10
 • Assessment of efficiency of logistic processes of crisis management in case of flood / Anna DUBEL // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 151

 • keywords: crisis management, logistic processes, efficiency assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bezrobocie w Polsce u progu wejścia do Unii EuropejskiejUnemployment in Poland with regard to the processes of integration in The European Union / Anna ŁASUT // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : referaty z V [piątej] konferencji : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 1, Pt. 1, Ekonomia = Economics = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Marianna Księżyk ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — ISBN10: 8391638480. — S. 55–65. — Bibliogr. s. 65, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Challenges for mainstreaming climate change into EU flood and drought policy: water retention measures in the Warta River Basin, Poland / Joanne Linnerooth-Bayer, Anna DUBEL, Jan Sendzimir, Stefan Hochrainer-Stigler // Regional Environmental Change ; ISSN 1436-3798. — 2015 vol. 15 iss. 6, s. 1011–1023. — Bibliogr. s. 1022–1023, Abstr.

 • keywords: Water Framework Directive, climate change adaptation, water resource management, flood directive, common agricultural policy, resevoirs, ponds, conservation tillage, climate attribution, robust policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10113-014-0643-7

13
 • Comparative study of climate change consequences in Poland and in TurkeyAnaliza porównawcza skutków zmian klimatu w Polsce i w Turcji / Anna DUBEL, Kaan Bas // Central and Eastern European Journal of Management and Economics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2353-9119. — 2016 vol. 4 no. 4, s. 293–305. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 304–305, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://ceejme.eu/wp/wp-content/uploads/2016/12/ceejme_4_6_art_03.pdf

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, zmiany klimatu, makroekonomia, odległość taksonomiczna

  keywords: sustainable development, climate change, taxonomic distance, macroeconomy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Długofalowe scenariusze strategicznego rozwoju w Polsce sektorów mających wpływ na zasoby wodne / Anna DUBEL ; Centrum Rozwiązań Systemowych. — Kraków : Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych, 2015. — 105 s.. — Bibliogr. s. 100–101, Summ.. — ISBN: 978-83-64365-06-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dobre praktyki udziału społecznego w zarządzaniu środowiskiem na obszarach Natura 2000 [Dokument elektroniczny][Good practices of public participation in environmental management at Natura 2000 sites] / Anna DUBEL. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zakliczyn : Karpacki Uniwersytet Partycypacji, 2016. — 5 ekranów. — Tryb dostępu: http://goo.gl/WNVTjA [2016-05-24]. — Bibliogr. ekran 5. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Economic instruments for supporting integrated water policy in EuropeInstrumenty ekonomiczne wspierające zintegrowaną politykę wodną w Europie / Anna DUBEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [16–18], Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Economic instruments for supporting integrated water policy in EuropeInstrumenty ekonomiczne wspierające zintegrowaną politykę wodną w Europie / Anna DUBEL // W: Wybrane zagadnienia procesów gospodarowania w warunkach globalizacji = Selected problems of management processes in the globalised economy / pod red. Marianny Księżyk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-368-9. — S. 181–198. — Bibliogr. s. 196–197, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Efektywna logistyka jako narzędzie adaptacji do zmian klimatycznychEfficient logistics as a mean for adaptation to climate change / Anna DUBEL // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8799–8804. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8804, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: efektywność, adaptacja do zmian klimatu, procesy logistyczne

  keywords: efficiency, climate adaptation, logistic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Efektywność ekonomiczna elektrowni fotowoltaicznych oraz uniknięte koszty zewnętrzne w wyniku ich funkcjonowaniaEconomic efficiency of photovoltaic power plants and the external costs avoided due to their operation / Mariusz TRELA, Anna DUBEL // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 69–79. — Bibliogr. s. 78–79, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, koszty zewnętrzne, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: external costs, economic efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Efektywność ekonomiczna inwestycji na obszarach szczególnego zagrożenia powodziąEconomic efficiency of investment on the areas of special flood-related hazards / Anna DUBEL // W: Ekonomika ochrony środowiska i ekoinnowacje. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 454). — ISBN: 978-83-7695-621-3. — S. 52–62. — Tryb dostępu: https://goo.gl/IgT1Fi [2017-02-20]. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ryzyko, inwestycje, efektywność ekonomiczna, scenariusze, powódź

  keywords: risk, scenarios, flood, economic efficiency, investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.454.05

23
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Efektywność finansowa elektrowni fotowoltaicznychFinancial efficiency of photovoltaic power plants / Anna DUBEL, Mariusz TRELA // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 59–68. — Bibliogr. s. 67, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: efektywność finansowa, elektrownie fotowoltaiczne

  keywords: financial efficiency, photovoltaic power plants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Efficient logistics as a mean for adaptation to climate change / Anna DUBEL // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts = X Krakowska konferencja młodych uczonych / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 152

 • keywords: efficiency, climate adaptation, logistic processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: