Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Kinasz, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6715-9583

ResearcherID: S-8774-2017

Scopus: 56602748900

PBN: 909464

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 142, z ogólnej liczby 148 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAcoustic aspects of Lviv Theatre of Opera and Ballet auditory usage
  AutorzyRoman KINASH, Tadeusz KAMISIŃSKI, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA
  ŹródłoArchitectus. — 2010 nr 2, s. 249–253
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAcoustic interaction of orchestra pit with the audience and the stage in the example of the opera house in Lviv
  AutorzyBRAWATA Krzysztof, KAMISIŃSKI Tadeusz, KINASH Roman, RUBACHA Jarosław, SZELĄG Agata
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2013 vol. 38 no. 3, s. 437
3
 • [referat, 2012]
 • TytułAcoustical aspects of rebuilding of Skarbek Theatre in Lviv
  AutorzyTadeusz KAMISIŃSKI, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA, Roman KINASH, Andrzej Kulowski
  ŹródłoArchitektura bez granic ; Kultura miasta – miasto w kulturze : II / V międzynarodowa konferencja : Wrocław 19–20 października 2012 / Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : PW WA, 2012. — S. 34–35
4
 • [referat, 2004]
 • TytułAerodynamic investigations of three circular cylinder system
  AutorzyR. I. KINASZ, O. Ye. Kopylov, J. Wojciechowski, J. A. Żurański
  ŹródłoProceedings of the fourth symposium on Environmental effects on buildings and people : actions, influences, interactions, discomfort : Cracow, Lublin, Susiec – Poland, June 16–18, 2004 / eds. Andrzej Flaga, Ewa Błazik-Borowa, Tomasz Lipecki ; Lublin University of Technology. — Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2004. — S. 39–42
5
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułAkustyczny aspekt przebudowy teatru Skarbka we Lwowie
  AutorzyTadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASH, Andrzej Kulowski, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA
  ŹródłoMiasto w kulturze : [monografia] / pod red. Elżbiety Trockiej-Leszczyńskiej, Elżbiety Przesmyckiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — S. 477–484
6
 • [referat, 2013]
 • TytułAkustyczny aspekt przebudowy teatru Skarbka we Lwowie
  AutorzyTadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASH, Andrzej Kułowski, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA
  ŹródłoMaterìali I Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï «Bydìvlâ teatru Skarbka (Skarbeka): pam'âtka avstrìjs'kogo, pol's'kogo ta ukraïns'kogo narodìv» : prisvâčeno 170-rìččû budìvlì teatru grafa Skarbka : 1 žovtnâ 2012 r. / Mìnìsterstvo Kul'turi Ukraïni, [etc.]. — L'vìv : DP „NAUD teatr ìmenì Marìï Zan'kovec'koï», TzOV «Ukrdizajngrup», 2013. — S. 79–89
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAkustyka auli Politechniki Lwowskiej
  AutorzyTadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASH, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska. Architektura. — 2011 R. 108 z. 11 2–A/1: Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych. T. 1, Technologie i materiały budowlane Kraków : praca zbiorowa / pod red. Wacława Celadyna, Sabiny Kuc, s. 91–98
8
 • [referat, 2011]
 • TytułAkustyka auli Politechniki Lwowskiej : [streszczenie]
  AutorzyTadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASH, Adam PILCH, Jarosław RUBACHA
  ŹródłoProblemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–21 października 2011 / red. nauk. Wacław Celadyn, Sabina Kuc ; Sekcja Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Instytut Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. — Kraków : PK, cop. 2011. — S. 22
9
 • [referat, 2008]
 • TytułAkustyka sali widowiskowej opery we Lwowie
  AutorzyTadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASZ, Jarosław RUBACHA, Adam PILCH, Jacek Urbanek
  ŹródłoWibroTech 2008 : XIV konferencja naukowa Wibroakustyki i wibrotechniki ; IX ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków 20–21 listopad 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 99–100
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAn estimation of reinforced concrete beams reliability by the method of histogram
  AutorzyRoman KINASH, Oksana KINASH
  ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 171–179
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAnalìz akustiki teatru ìmenì Marìï Zan'kovec'koï u L'vovì na pìdstavì fotogrammetričnih ta akustičnih vimìrûvan'
  AutorzyR. I. KINASZ, T. KAMISIŃSKI, A. Bačko
  ŹródłoVìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu “L'vìvs'ka Polìtehnìka” / Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni ; Nacìonal'nij Unìversitet “L'vìvs'ka Polìtehnìka”. — 2008 no. 632: Arhìtektura, s. 202–206
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalìz vplivu geografìčnoï visoti na vìtrove navantažennâ u rozrahunku bašti mobìl'nogo zv'âzku
  AutorzyR. I. KINASH, Â. S. Guk, Ì. Z. Butrins'kij
  ŹródłoPromìslove Budìvnictvo ta Ìnženernì Sporudi. — 2013 no. 4, s. 26–31
13
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułAnaliza akustyki Teatru im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie na podstawie pomiarów fotogrametrycznych i akustycznych
  AutorzyTadeusz KAMISIŃSKI, Andrzej Kulowski, Roman KINASZ, Adam Pilch, Andrzej Waczko
  ŹródłoProblemy naukowo-badawcze budownictwa : praca zbiorowa. T. 5, Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa / pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — S. 443–448
14
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza czynników wpływających na trwałość i bezpieczeństwo cienkościennych konstrukcji betonowych : streszczenie
  AutorzyRoman KINASH, Dmytro Gladyshev
  ŹródłoIBTMM 2013 : Intelligent Building Technologies & Multimedia Management : 1textsuperscript{st} world multi-conference : 7textsuperscript{th} congress on Intelligent building systems InBus 2013 ; 10textsuperscript{th} international conference New Building Technologies and Architectural Design NBTAD 2013 ; 1textsuperscript{st} Integrated Multimedia Systems Conference IMCS 2013 : Kraków, 16–18 października 2013 r. / red. nauk. Wacław Celadyn, Sabina Kuc, Jerzy Mikulik. — [Kraków : PK], cop. 2013. — S. 54
15
 • [referat, 2007]
 • TytułAnaliza przyczyn katastrofy konstrukcji stalowej dachu hali przemysłowej
  AutorzyRoman KINASZ
  ŹródłoAwarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje 23–26 maja 2007 / oprac. mater. konf. Maria Kaszyńska. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2007. — S. 601–606
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnalysis of factors that influence longevity and safety of the thin-walled concrete constructions
  AutorzyRoman KINASH, Dmytro Gladyshev
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 111 z. 15. Architektura = Architecture. — 2014 8-A, s. 59–69
17
 • [referat, 2018]
 • TytułAnalysis of the acoustic parameters of the Maria Zankovetska Theatre in the Lviv before and after modernisation of the audience
  AutorzyRoman KINASZ, Jarosław RUBACHA, Tadeusz KAMISIŃSKI, Wojciech BINEK, Katarzyna BARUCH, Bartłomiej CHOJNACKI, Adam PILCH, Mykhaylo Melnyk
  ŹródłoWMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — [Czech Republic : s. n.], [2018]. — S. [562]
18
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAnalysis of the acoustic parameters of the Maria Zankovetska Theatre in the Lviv before and after modernisation of the audience
  AutorzyJarosław RUBACHA, Roman KINASZ, Tadeusz KAMISIŃSKI, Wojciech BINEK, Katarzyna BARUCH, Bartłomiej CHOJNACKI, Adam PILCH, Mykhaylo Melnyk
  ŹródłoIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2019 vol. 471 art. no. 082035, s. 1–10. — tekst: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/8/082035/pdf
19
 • [referat, 2010]
 • TytułAnalysis of the Lviv Opera hall acoustics after the modernization
  AutorzyTadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASH, Jarosław RUBACHA, Adam PILCH
  ŹródłoEEBP VI : 6textsuperscript{th} international symposium on Environmental effects on buildings and people : actions, influences, interactions, discomfort : Tomaszowice, Poland : book of keynote lectures and extended abstracts / eds. Andrzej Flaga, Tomasz Lipecki. — Cracow : Polish Association for Wind Engineering, 2010. — S. 251–254
20
 • [referat, 2010]
 • TytułAnalysis of the Lviv Opera Hall acoustics after the modernization
  AutorzyTadeusz KAMISIŃSKI, Roman KINASH, Jarosław RUBACHA, Adam PILCH
  ŹródłoRecent advances in research on environmental effects on buildings and people / eds. Andrzej Flaga, Tomasz Lipecki. — Cracow : Polish Association for Wind Engineering, 2010. — S. 327–332
21
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułArchitectural form as an energy factor that influences a human
  AutorzyO. O. Martyniv, R. I. KINASZ
  ŹródłoArchitecture in the forming of cities' culture : monograph / ed. by Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Przesmycka. — Wrocław : Faculty of Architecture. Wroclaw University of Science and Technology, 2016. — S. 163–169
22
 • [skrypt, 2005]
 • TytułArhitektura virobničih budível' í sporud : konspekt lekcíj dlâ studentív bazovogo naprâmu 7.092101 “Promislove í civíl'ne budívnictvo”
  AutorzyR. I. KINASZ, Z. M. Rutkovs'kij ; red. Oksana Černigevič, komp'ûterne verstannâ Irini Žirovec'koï ; Mínísterstvo Osvíti í Nauki Ukraïni, Nacíonal'nij uníversitet “L'vívs'ka polítehníka”
  DetailsL'vív : Vidavnictvo NU LP, 2005. — 35, [1] s.
23
 • [podręcznik, 2015]
 • TytułArhìtekturno-budìvel'na fìzika : prirodne osvìtlennâ primìŝen' : [pidručnik dlâ arhìtekturnih ì budìvel'nih specìal'nostej]
  AutorzyÊgorčenkov V. O., Âcìv M. B., KINASZ R. Ì. ; Nacìonal'nij unìversitet «L'vìvs'ka polìtehnìka»
  DetailsL'vìv : Lìga-Pres, 2015. — 107 s.
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułArhìtekturno-budìvel'ne klìmatične rajonuvannâ teoritorìї Zakarpats'koї oblastì budìvnictva
  AutorzyR. I. KINASH, Â. S. Guk
  ŹródłoNaukovij Vìsnik Užgorods'kogo unìversitetu. — 2013 vip. 1, s. 156–161
25
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania aerodynamiczne układu trzech walców kołowych
  AutorzyKINASZ R. I., Kopyłow O. J., Wojciechowski J., Żurański J. A.
  ŹródłoXV KKMP : XV Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów : Augustów, 23–26 września 2002 : streszczenia referatów / Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Mechaniki Płynów, Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej. Zakład Aerodynamiki. — [Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej], [2002]. — S. 49