Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Wójcik, mgr inż.

specjalista

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9736-9685 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56763640100

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e73

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
2
3
 • [referat, 1997]
 • TytułBadania pogórniczych deformacji terenu przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI, Artur WÓJCIK
  ŹródłoIV [Czwarte] Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Rytro, 24–27 września 1997 r. / Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [etc.]. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 99–106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2013]
 • TytułDoświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne
  AutorzyJanusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK
  ŹródłoXII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 365–375
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDoświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne
  AutorzyJanusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 8, s. 132–138
 • słowa kluczowe: monitoring, rejestracja, ekaploatacja górnicza, liniowy obiekt komunikacyjny, przemieszczenie, deformacja, obserwacja, pomiar

  keywords: deformation, measurement, monitoring, mining exploitation, displacement, linear road object, observation, registration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2000]
 • TytułExperience in the application of modern methods of geodetic measurements to the description of vector field of relocations of points over mining exploitation
  AutorzyTomasz STOCH, Artur WÓJCIK
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 353–359
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
10
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMetodyka geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów mostowych na terenach górniczych
  AutorzyJanusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2011 nr 2/1, s. 391–401
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • [referat, 2018]
 • TytułPomiary deformacji powierzchni terenu na krótkich bazach obserwacyjnych
  AutorzyPaweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 3 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — S. 36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułThe studies on the results of periodical stopping of the exploitation front in the seams of mineral coal with the use of surveying methods
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 155–195
 • słowa kluczowe: wpływ eksploatacji, prędkość eksploatacji, przestoje frontów, obniżenia i deformacje terenu

  keywords: exploitation rate, influence of exploitation, stoppage of the exploitation front, land subsidence and deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWielkoobszarowe pomiary obniżeń powierzchni terenu górniczego z wykorzystaniem techniki GPS-RTK
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2011 nr 2/1, s. 170–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2013]
 • TytułWpływ odwodnienia górotworu węglowego na osiadania powierzchni terenu
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Wojciech WITKOWSKI
  ŹródłoXII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 141–151
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWpływ odwodnienia górotworu węglowego na osiadanie powierzchni terenu
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Wojciech T. WITKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 8, s. 38–43
 • słowa kluczowe: niecka odwodnieniowa, modelowanie, osiadanie, dokładność prognozowania

  keywords: drainage basin, modelling, subsidence, accuracy of prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułZmiany długości w obrębie pojedynczego boku linii obserwacyjnej
  AutorzyPaweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK
  ŹródłoMiernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 165–171
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: