Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Wójcik, mgr inż.

specjalista

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9736-9685 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56763640100

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e73

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTK
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2012 t. 68 nr 8, s. 154–159
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAn analysis of the interaction during simultaneous use of copper ore and salt deposits in the LGOM mines with regard to displacement and deformation of rock mass
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Zdzisław Kłeczek, Zygmunt NIEDOJADŁO, Ryszard HEJMANOWSKI, Wojciech Skobliński, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 535–548. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/93888/PDF/10267-Volume60_Issue2-07_paper.pdf?handler=pdf
3
 • [referat, 1997]
 • TytułBadania pogórniczych deformacji terenu przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Ryszard HEJMANOWSKI, Artur WÓJCIK
  ŹródłoIV [Czwarte] Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej : Rytro, 24–27 września 1997 r. / Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie [etc.]. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 99–106
4
 • [referat, 2013]
 • TytułDoświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne
  AutorzyJanusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK
  ŹródłoXII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 365–375
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDoświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne
  AutorzyJanusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 8, s. 132–138
6
 • [referat, 2000]
 • TytułExperience in the application of modern methods of geodetic measurements to the description of vector field of relocations of points over mining exploitation
  AutorzyTomasz STOCH, Artur WÓJCIK
  Źródło11textsuperscript{th} international congress of the International Society for Mine Surveying : Cracow, September 2000, Vol. 2 / ISM. Polski Komitet [et al.]. — Katowice : Zarząd Główny SITG, [2000]. — S. 353–359
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułLand surface subsidence due to mining-induced tremors in the Upper Silesian Coal Basin (Poland) : case study
  AutorzyPaweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoRemote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 23 art. no. 3923, s. 1–17. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/23/3923/pdf
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułLokalne zmiany wektorów przemieszczenia w czasie nad eksploatacją górniczą
  AutorzyZygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Dawid MROCHEŃ
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2019 t. 75 nr 1, s. 40–45. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1154-pdf.html
10
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMetodyka geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów mostowych na terenach górniczych
  AutorzyJanusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2011 nr 2/1, s. 391–401
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułMining hazards analysis with simultaneous minig copper ores and salt deposits in LGOM (Legnica-Głogów Copper Belt) mines with regard to dynamic influences
  AutorzyZdzisław Kłeczek, Zygmunt NIEDOJADŁO, Edward POPIOŁEK, Wojciech Skobliński, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Dagmara ZELJAŚ
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2016 vol. 61 no. 3, s. 553–570. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/105532/PDF/10267-Volume61_Issue3-08_paper.pdf?handler=pdf
12
 • [monografia, 2005]
 • TytułOcena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych
  Autorzypod red. Edwarda POPIOŁKA i Zenona PILECKIEGO ; [aut.] Janusz OSTROWSKI, [et al.], Zbigniew FAJKLEWICZ, [et al.], Edward STEWARSKI, Alina WRÓBEL, [et al.], Łukasz ORTYL, Janusz RADOMIŃSKI, [et al.], Artur WÓJCIK ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — 148, [1] s.
13
 • [referat, 2018]
 • TytułPomiary deformacji powierzchni terenu na krótkich bazach obserwacyjnych
  AutorzyPaweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK
  ŹródłoNowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 3 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień / oprac. Beata Bochentyn, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — S. 36
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułThe studies on the results of periodical stopping of the exploitation front in the seams of mineral coal with the use of surveying methods
  AutorzyEdward POPIOŁEK, Janusz OSTROWSKI, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2003 vol. 48 iss. 2, s. 155–195
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułUAV applications for determination of land deformations caused by underground mining
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Wojciech GRUSZCZYŃSKI, Tomasz STOCH, Edyta PUNIACH, Dawid MROCHEŃ, Wojciech MATWIJ, Karolina MATWIJ, Michał NĘDZKA, Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK
  ŹródłoRemote Sensing [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 12 iss. 11 art. no. 1733, s. 1–25. — tekst: https://www.mdpi.com/2072-4292/12/11/1733/pdf
16
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWielkoobszarowe pomiary obniżeń powierzchni terenu górniczego z wykorzystaniem techniki GPS-RTK
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2011 nr 2/1, s. 170–177
17
 • [referat, 2013]
 • TytułWpływ odwodnienia górotworu węglowego na osiadania powierzchni terenu
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Wojciech WITKOWSKI
  ŹródłoXII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Brenna, 12–14 czerwca 2013 r. / Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 141–151
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWpływ odwodnienia górotworu węglowego na osiadanie powierzchni terenu
  AutorzyRyszard HEJMANOWSKI, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, Artur WÓJCIK, Wojciech T. WITKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 8, s. 38–43
19
 • [monografia, 2004]
 • TytułWpływ przestojów frontu eksploatacji podziemnej na przebieg przemieszczeń i deformacji terenu : praca zbiorowa
  Autorzypod red. Jadwigi Rogowskiej, zespół autorów: Jadwiga Rogowska, Stanisław KNOTHE, [et al.], Edward POPIOŁEK, [et al.], Janusz OSTROWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, [et al.], Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK ; IMG PAN
  DetailsKraków : IMG PAN, 2004. — 224 s.
20
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułZmiany długości w obrębie pojedynczego boku linii obserwacyjnej
  AutorzyPaweł SOPATA, Dawid MROCHEŃ, Artur WÓJCIK
  ŹródłoMiernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce : monografia / pod red. nauk. Wojciecha Jaśkowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 165–171