Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Wójcik, mgr inż.

specjalista

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9736-9685 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56763640100

PBN: 5e7094cb878c28a0473c3e73

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Aktualizacja rzeźby terenu górniczego oparta na pomiarach GPS-RTK
2
 • An analysis of the interaction during simultaneous use of copper ore and salt deposits in the LGOM mines with regard to displacement and deformation of rock mass
3
 • Badania pogórniczych deformacji terenu przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych
4
 • Doświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne
5
 • Doświadczenia z badań wpływów eksploatacji górniczej na liniowe obiekty komunikacyjne
6
 • Experience in the application of modern methods of geodetic measurements to the description of vector field of relocations of points over mining exploitation
7
8
 • Land surface subsidence due to mining-induced tremors in the Upper Silesian Coal Basin (Poland)
9
 • Lokalne zmiany wektorów przemieszczenia w czasie nad eksploatacją górniczą
10
 • Metodyka geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów mostowych na terenach górniczych
11
 • Mining hazards analysis with simultaneous minig copper ores and salt deposits in LGOM (Legnica-Głogów Copper Belt) mines with regard to dynamic influences
12
 • Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych
13
 • Pomiary deformacji powierzchni terenu na krótkich bazach obserwacyjnych
14
 • The studies on the results of periodical stopping of the exploitation front in the seams of mineral coal with the use of surveying methods
15
 • UAV applications for determination of land deformations caused by underground mining
16
 • Wielkoobszarowe pomiary obniżeń powierzchni terenu górniczego z wykorzystaniem techniki GPS-RTK
17
 • Wpływ odwodnienia górotworu węglowego na osiadania powierzchni terenu
18
 • Wpływ odwodnienia górotworu węglowego na osiadanie powierzchni terenu
19
 • Wpływ przestojów frontu eksploatacji podziemnej na przebieg przemieszczeń i deformacji terenu
20
 • Zmiany długości w obrębie pojedynczego boku linii obserwacyjnej