Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Hojny, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5973-758X

ResearcherID: S-5715-2016

Scopus: 16303721800

PBN: 901310

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 126, z ogólnej liczby 126 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza termomechaniczna procesu kształtowania na półgorąco blachy stalowej nierdzewnej AMS5604
  AutorzyTomasz Peja, Tomasz Malinowski, Marcin HOJNY, Tomasz Trzepieciński
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2016 t. 83 nr 9, s. 428–432
 • słowa kluczowe: kanały chłodzące, tłoczenie na półgorąco, stan nierdzewienia, analiza termomechaniczna

  keywords: stainless steel, cooling channel, warm stamping, thermomechanical analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2016.9.13

2
3
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the process of drawing steel tubes X12CrNiTi18-10 on the floating plug
  AutorzyK. ŻABA, M. HOJNY, M. NOWOSIELSKI
  ŹródłoAutoMetForm 2016 : Advanced Metal Forming processes in automotive industry : the 5textsuperscript{th} international Lower Silesia-Saxony conference : 28–29 June 2016, Wroclaw, Poland : the conference materials / ed. by Zbigniew Gronostajski. — [Wrocław : s. n.], [2016]. — S. 321–326
 • keywords: tube drawing, floating plug, X12CrNrTr18-10 stainless steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2012]
 • TytułAn inverse analysis and hybrid numerical-analytical model applied to investigation of semi-solid steel properties
  AutorzyM. GŁOWACKI, M. HOJNY
  ŹródłoICCES Special symposium on Meshless & other novel computational methods : September 2–6, 2012, Budva, Montenegro : book of abstracts / eds. S. N. Atluri, I. Vušanović, B. Šarler. — Montenegro : University of Montenegro Press, 2012. — S. 30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułApplication of an integrated CAD/CAM/CAE/IBC system in the stamping process of a bathtub 1200 S
  AutorzyM. HOJNY
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 713–723
 • keywords: deep drawing, bathtub, restraining force, CAD/CAM/CAE system, equivalent drawbead, concurrent

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułApplication of CAE systems in forming of drawpieces with use rubber-pad forming processes
  AutorzyD. WOŹNIAK, M. GŁOWACKI, M. HOJNY, T. Pieja
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2012 vol.57 iss. 4, s. 1179–1187
 • keywords: drawing, FEM modeling, rubber forming

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0132-2

7
 • [referat, 2006]
 • TytułApplication of inverse analysis to characterisation of the mechanical properties of steels deformed at temperature closed to solidus line
  AutorzyM. GŁOWACKI, M. HOJNY
  ŹródłoWCCM VII [Dokument elektroniczny] : 7th World Congress on Computational Mechanics : Los Angeles, California, USA, July 16–22, 2006. — [USA] : Omnipress, cop. 2006. — S. [1], 303
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2017]
 • TytułApplying hybrid and multi-scale modelling to aid engineering new processes for the aerospace industry
  AutorzyT. HOJNY, T. Pieja, K. ŻABA, J. Mizera, T. Malinowski
  ŹródłoIUMRS-ICAM 2017 [dokument elektroniczny] : International Union of Materials Research Societies – The 15th International Conference on Advanced Materials : August 27 – September 1, 2017, Kyoto, Japan : [abstracts]. — [Japan : s. n.], [2017]. — S. [1]
 • keywords: finite element method, high-temperature processes, smoothed particle hydrodynamics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułAutomatyczne rozpoznawanie i klasyfikacja struktur materiałowych we wspomaganiu badań nad stanem półciekłym stali
  AutorzyMirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Marcin HOJNY
  ŹródłoPolska metalurgia w latach 2011–2014 : monografia / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2014. — S. 685–699
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułA methodology of integrated modelling of high-temperature processes in the context of designing new technologies
  AutorzyHOJNY M.
  ŹródłoJournal of Manufacturing Technologies. — 2017 vol. 42 no. 2, s. 13–18
 • keywords: computer simulation, physical simulation, high-temperature processes, DEFFEM package

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania i rozwój warsztatu naukowego zorientowanego na wysokotemperaturowe przetwarzanie stali
  AutorzyMarcin HOJNY
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2019 t. 86 nr 1, s. 21–27
 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, symulacja komputerowa, symulacja fizyczna, warsztat naukowy

  keywords: finite element method, computer simulation, physical simulation, scientific workshop

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2019.1.5

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania plastyczności stali odkształcanej w wysokich temperaturach
  AutorzyMarcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2012 R. 79 nr 4, s. 275–282
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania procesu kształtowania obrotowego z nagrzewaniem laserowym blach ze stopów niklu
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Jarosław Mizera, Tomasz Pieja, Sandra PUCHLERSKA, Marcin HOJNY
  ŹródłoOMIS' 2017 : Odkształcalność Metali i Stopów : XII konferencja naukowa : 21–24 listopada 2017, Łańcut : materiały konferencyjne, rozszerzone streszczenia, abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, cop. 2017. — S. 84–85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBasics of the new multiscale methodology 3D of mechanical properties prediction at extra-high temperatures
  AutorzyMarcin HOJNY
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 167–174
 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, symulacja fizyczna, wysokie temperatury

  keywords: finite element method, physical simulation, extra-high temperature

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2012]
 • TytułComputer-aided investigation of mechanical properties for integrated casting and rolling processes using hybrid numerical-analytical model of mushy steel deformation
  AutorzyMirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY
  ŹródłoADVCOMP 2012 [Dokument elektroniczny] : the sixth international conference on Advanced engineering computing and applications in sciences : September 23–28, 2012, Barcelona, Spain / eds. Sigeru Omatu, Toan Nguyen ; IARIA. — [S. l] : IARIA, cop. 2012. — S. 83–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułComputer-aided physical simulation of the soft-reduction and rolling process
  AutorzyMarcin HOJNY
  ŹródłoComputer simulation / ed. Dragan Cvetković. — Rijeka, Croatia: InTech, 2017. — S. 147–172
 • keywords: finite elements method, tomography, extra-high temperature, mushy zone, resistance heating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5772/intechopen.68606

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułComputer aided methodology of strain-stress curve construction for steels deformed at extra high temperature
  AutorzyMarcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI, Zbigniew MALINOWSKI
  ŹródłoHigh Temperature Materials and Processes. — 2009 vol. 28 no. 4, s. 245–252
 • keywords: mechanical properties, finite elements method, optimization, very high temperature deformation, mushy zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/HTMP.2009.28.4.245

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułComputer aided of experiments determining the characteristics of cutting steel deformed at high temperatures
  AutorzyDawid WOŹNIAK, Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 110 z. 5. Mechanika = Mechanics. — 2013 1-M: Computer aided mechanical engineering : praca zbiorowa / pod red. Renaty Dwornickiej, [et al.], s. 389–398
 • słowa kluczowe: MES, krzywe umocnienia, ekstra wysokie temperatury, stan półciekły

  keywords: semi-solid state of steel, very high temperature deformation, strain-stress curve, FEM solutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2005]
 • TytułComputer aided testing of metal deformation at extra high temperature
  AutorzyMarcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoForming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14. –17. 9. 2005 / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita Ostrava. Katedra tváření materiálu, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Slovenská technická univerzita Bratislava. Katedra tvárnenia MtF Trnava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 97–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2007]
 • TytułComputer aided testing of steel samples deformation at coexistence liquid and solid phase
  AutorzyHOJNY M., GŁOWACKI M.
  Źródło10textsuperscript{th} ESAFORM conference on Material forming : Zaragoza, Spain, 18–20 April 2007, Pt. A, B / eds. Elías Cueto, Francisco Chinesta. — Melville ; New York : American Institute of Physics, cop. 2007. — S. 1319–1324
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2015]
 • TytułComputer and experimental modeling of flow forming process : abstract
  AutorzyKrzysztof ŻABA, Marcin HOJNY, Dawid WOŹNIAK, Maciej NOWOSIELSKI
  ŹródłoPANACM 2015 [Dokument elektroniczny] : 1st Pan-American Congress on Computational Mechanics in conjunction with the XI Argentine congress on Computational mechanics, MECOM 2015 : 27–29 April, 2015, Buenos Aires, Argentina : technical program. — Barcelona : CIMNE, 2015. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2006]
 • TytułComputer modelling of deformation of steel samples with mushy zone
  AutorzyM. GŁOWACKI, M. HOJNY
  ŹródłoECCM-2006 : III European Conference on Computational Mechanics : solids, structures and coupled problems in engineering : June 5–8, 2006 Lisbon, Portugal : book of abstracts / eds. C. A. Mota Soares [et al.] ; ECCOMAS. — Dordrecht, The Netherlands : Springer, cop. 2006. — S. 537
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułComputer modelling of deformation of steel samples with mushy zone
  AutorzyMarcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoSteel Research International. — 2008 vol. 79 no. 11, s. 868–874
 • keywords: inverse analysis, solidification, semi-solid state, FEM modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2374/SRI08SP083

25