Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Augustynek, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułComputer addiction – studies taken in 1999-2010
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoBehavioral addictions / eds. Joanna Chwaszcz, Agnieszka Palacz-Chrisidis. — Lublin : Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, cop. 2014. — S. 66–70
 • keywords: therapy, computer addiction, Internet addiction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułJak kierować karierą własną i podwładnych?
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — S. 252–272
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułJak skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — S. 299–318
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [monografia, 2011]
 • TytułJak walczyć z uzależnieniami? : [monografia]
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  DetailsWarszawa : Difin, 2011. — 118 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułKomunikacja interpersonalna w relacjach społecznych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — S. 66–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2004]
 • Tytuł„Matrix” z wyboru – niebezpieczna ucieczka w świat Internetu
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoProblemy środowiska i jego ochrony, Cz. 12 / red. Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula ; Uniwersytet Śląski. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. — Katowice : UŚ, 2004. — S. 241–253
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMemory under hypnosis
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoActa Neuropsychologica. — 2011 vol. 9 no. 3, s. 247–262
 • keywords: regression, recalling, amnesia, hypermnesia, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2005]
 • TytułNadmierne użycie komputera i Internetu nowym zjawiskiem społecznym?
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomputer w edukacji : 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 23–24 września 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — [Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP], [2005]. — S. 11–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułNadmierne używanie Internetu: uzależnienie, kompulsja czy fascynacja?
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoAkademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 311–328
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułPoszukiwanie przyczyn uzależnień komputerowych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoFenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — S. 69–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [podręcznik, 2008]
 • TytułPsychologia : jak ślimak piął się pod górę
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  DetailsWarszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. — 195 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułPsychologiczne aspekty uzależnienia od Internetu
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomunikacja w dobie Internetu / pod red. Barbary Kożusznik. — Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2004. — S. 33–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [książka, 2015]
 • TytułPsychopatologia człowieka dorosłego
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  DetailsWarszawa : Difin SA, 2015. — 214 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułPsychopatologia komunikacji sieciowej
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — S. 123–152
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2007]
 • TytułStosowane metody terapii uzależnień komputerowych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoCyberuzależnieni@ : przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu : publikacja pokonferencyjna / pod red. Elżbiety Mastalerz, Krzysztofa Pytla, Henryka Nogi ; Niezależne Zrzeszenie Studentów NZS Akademii Pedagogicznej w Krakowie. — Kraków : NZS AP, 2007. — S. 147–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułSugestia formą oddziaływań psychologicznych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoStudia Humanistyczne. — 2004 t. 2, s. 111–121
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułSugestia formą perswazji?
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoSztuka perswazji : socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego / pod red. Rafała Garpiela, Katarzyny Leszczyńskiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2004. — S. 232–246
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [książka, 2008]
 • TytułSugestia, manipulacja, hipnoza
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  DetailsWarszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2008. — 280 s., Indeks
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułTerapia uzależnień komputerowych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoCzłowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera. — Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2010. — S. 14–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [monografia, 2010]
 • TytułUzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  DetailsWarszawa : Difin SA, cop. 2010. — 159 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułUzależnienia komputerowe – mity i fakty
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoPsychologia i informatyka : synergia i kontradykcje / red. nauk. Tomasz Rowiński, Ryszard Tadeusiewicz. — Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. — S. 15–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2004]
 • TytułUzależnienie od Internetu wśród studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoSpołeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 473–480
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [podręcznik, 2009]
 • TytułWstęp do psychologii
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  DetailsWarszawa : Engram : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. — 243 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2006]
 • TytułZmiany stylu posługiwania się komputerem i Internetem w latach 2000-2005
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoSpołeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — S. 366–373
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: