Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Augustynek, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułComputer addiction – studies taken in 1999-2010
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoBehavioral addictions / eds. Joanna Chwaszcz, Agnieszka Palacz-Chrisidis. — Lublin : Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, cop. 2014. — S. 66–70
2
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułEmocje
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoPodstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 158–[166]
3
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułInteligencja
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoPodstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 109–119
4
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułJak kierować karierą własną i podwładnych?
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — S. 252–272
5
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułJak skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — S. 299–318
6
 • [monografia, 2011]
 • TytułJak walczyć z uzależnieniami? : [monografia]
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  DetailsWarszawa : Difin, 2011. — 118 s.
7
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułKomunikacja interpersonalna w relacjach społecznych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — S. 66–78
8
 • [fragment książki, 2004]
 • Tytuł„Matrix” z wyboru – niebezpieczna ucieczka w świat Internetu
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoProblemy środowiska i jego ochrony, Cz. 12 / red. Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula ; Uniwersytet Śląski. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. — Katowice : UŚ, 2004. — S. 241–253
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMemory under hypnosis
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoActa Neuropsychologica. — 2011 vol. 9 no. 3, s. 247–262
10
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułMyślenie
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoPodstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 120–131
11
 • [referat, 2005]
 • TytułNadmierne użycie komputera i Internetu nowym zjawiskiem społecznym?
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomputer w edukacji : 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 23–24 września 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — [Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP], [2005]. — S. 11–22
12
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułNadmierne używanie Internetu: uzależnienie, kompulsja czy fascynacja?
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoAkademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — S. 311–328
13
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułNegocjacje a rozwiązywanie konfliktów
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoZarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 209–233
14
 • [referat, 2002]
 • TytułOsobowościowe determinanty zachowań internetowych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoPolskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — S. 433–442
15
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułOsobowość
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoPodstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 147–157
16
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułPamięć
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoPodstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 132–146
17
 • [książka, 2002]
 • TytułPodstawy socjologii i psychologii
  Autorzypod red. Andrzeja AUGUSTYNKA i Agaty MAKSYMOWICZ
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 165, [1] s.
18
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułPoszukiwanie przyczyn uzależnień komputerowych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoFenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — S. 69–73
19
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułProces kadrowy, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoZarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 189–207
20
 • [podręcznik, 2008]
 • TytułPsychologia : jak ślimak piął się pod górę
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  DetailsWarszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. — 195 s.
21
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułPsychologiczne aspekty uzależnienia od Internetu
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomunikacja w dobie Internetu / pod red. Barbary Kożusznik. — Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2004. — S. 33–43
22
 • [książka, 2015]
 • TytułPsychopatologia człowieka dorosłego
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  DetailsWarszawa : Difin SA, 2015. — 214 s.
23
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułPsychopatologia komunikacji sieciowej
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoKomunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — S. 123–152
24
 • [referat, 2007]
 • TytułStosowane metody terapii uzależnień komputerowych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoCyberuzależnieni@ : przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu : publikacja pokonferencyjna / pod red. Elżbiety Mastalerz, Krzysztofa Pytla, Henryka Nogi ; Niezależne Zrzeszenie Studentów NZS Akademii Pedagogicznej w Krakowie. — Kraków : NZS AP, 2007. — S. 147–150
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułSugestia formą oddziaływań psychologicznych
  AutorzyAndrzej AUGUSTYNEK
  ŹródłoStudia Humanistyczne. — 2004 t. 2, s. 111–121