Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Augustynek, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, *Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4582377
201511
201411
20116141
2010312
200911
2008321
2007211
200611
2005211
20045311
2003211
20029171
20015131
2000312
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem45432
201511
201411
2011651
201033
200911
200833
200722
200611
200522
200455
200322
200299
200155
200033
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem4545
201511
201411
201166
201033
200911
200833
200722
200611
200522
200455
200322
200299
200155
200033
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem4545
201511
201411
201166
201033
200911
200833
200722
200611
200522
200455
200322
200299
200155
200033
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem451035
201511
201411
2011624
2010321
200911
200833
2007211
200611
200522
200455
200322
200299
200155
200033
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem451827
201511
201411
201166
2010321
200911
200833
2007211
200611
200522
2004514
200322
200299
2001523
200033
1999111
 • Computer addiction – studies taken in 1999-2010 / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Behavioral addictions / eds. Joanna Chwaszcz, Agnieszka Palacz-Chrisidis. — Lublin : Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, cop. 2014. — Dod. na okł.: Psychoprevention Studies. — ISBN: 978-83-940389-0-8. — S. 66–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: therapy, computer addiction, Internet addiction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Emocje[Emotions] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 158–[166]. — Bibliogr s. [166]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hipnoza w pracy biegłego psychologa[Hypnosis in criminal psychology] / Andrzej AUGUSTYNEK // Prokuratura i Prawo ; ISSN 1233-2577. — 2000 nr 3, s. 78–88. — Bibliogr. s. 88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Hipnoza w terapii zespołu uzależnienia od alkoholuHypnosis in the therapy of alcohol addiction syndrome / Andrzej AUGUSTYNEK // Sztuka Leczenia / Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej ; ISSN 1234-7175. — 2000 t. 6 nr 1, s. 35–41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Inteligencja[Intelligence] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 109–119. — Bibliogr. s. 119

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Jak kierować karierą własną i podwładnych?[How to manage own and subordinates' carrier?] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 252–272. — Bibliogr. s. 271–272. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Jak skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty[How to effectively negotiate and dissolve conflicts] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 299–318. — Bibliogr. s. 318. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Jak walczyć z uzależnieniami? : [monografia][How to fight with addictions? : monograph] / Andrzej AUGUSTYNEK. — Warszawa : Difin, 2011. — 118 s.. — Bibliogr. s. 108–113. — ISBN: 978-83-7641-575-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Komunikacja interpersonalna w relacjach społecznych[Interpersonal communication in social relationships] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 66–78. — Bibliogr. s. 78. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Konflikty współczesnego świata, [Cz.] 1[Conflicts in the contemporary world. Pt. 1] / pod red. Roberta BORKOWSKIEGO ; [aut.] Regina ARTYMIAK, Andrzej AUGUSTYNEK, Robert BORKOWSKI, Lucyna KULIŃSKA, Włodzimierz PATEREK, Barbara Pilecka, Leszek PORĘBSKI, Lucyna Słupek. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2001. — 154, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0037). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-88408-17-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lęk w narciarstwie wyczynowym i sposoby jego przezwyciężania[Fear in professional skiing] / Andrzej AUGUSTUNEK // W: Narciarstwo współczesne / Kazimierz J. Szczęsny ; red. Jolanta Kownacka. — Kraków : art-project$+$, 2001. — ISBN10: 8391202998. — S. 189–194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • „Matrix” z wyboru – niebezpieczna ucieczka w świat Internetu[The selection of “Matrix” – a dangerous escape into the Internet world / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Problemy środowiska i jego ochrony, Cz. 12 / red. Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula ; Uniwersytet Śląski. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. — Katowice : UŚ, 2004. — S. 241–253. — Bibliogr. s. 253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Memory under hypnosis / Andrzej AUGUSTYNEK // Acta Neuropsychologica ; ISSN 1730-7503. — 2011 vol. 9 no. 3, s. 247–262. — Bibliogr. s. 261–262, Summ.

 • keywords: regression, recalling, amnesia, hypermnesia, PTSD, Post traumatic Stress Disorder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Myślenie[Thinking] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 120–131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nadmierne użycie komputera i Internetu nowym zjawiskiem społecznym?[Excessive use the computer and Internet as new social phenomenon?] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komputer w edukacji : 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 23–24 września 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — [Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP], [2005]. — S. 11–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nadmierne używanie Internetu: uzależnienie, kompulsja czy fascynacja?Excessive use of the Internet: addiction, compulsion or fascination? / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 311–328

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Negocjacje a rozwiązywanie konfliktów[Negotiations and conflict's resolving process] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Zarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0069). — S. 209–233. — Bibliogr. s. 232–233

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Oddziaływania podprogowe : fakt czy artefakt?[Subliminar threshold] / Andrzej AUGUSTYNEK // Advertising & You ; ISSN 1508-6704. — 2001 nr 3, s. 1–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Osobowościowe determinanty zachowań internetowych[Personal determinants of Internet behaviour] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Mikrospołeczność informacyjna : na przykładzie miasteczka internetowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0045). — ISBN10: 8388408720. — S. 63–90. — Bibliogr. s. 89–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Osobowościowe determinanty zachowań internetowychPersonality determinants of Internet behaviour / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej : Kraków, 28 września 2001 r. / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, 2002. — Opis częśc. wg okł. — S. 433–442. — Bibliogr. s. 442, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Osobowość[Personality] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 147–157. — Bibliogr. s. 156–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pamięć[Memory] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Podstawy socjologii i psychologii / pod red. Andrzeja Augustynka i Agaty Maksymowicz. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — S. 132–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Podstawy socjologii i psychologii[Fundamentals of sociology and psychology] / pod red. Andrzeja AUGUSTYNKA i Agaty MAKSYMOWICZ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 165, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0070). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Poszukiwanie przyczyn uzależnień komputerowychIn search for causes of computer addiction / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN: 978-83-60637-23-4 ; ISBN10: 83-60637-23-7. — S. 69–73. — Bibliogr. s. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Proces kadrowy, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi[The personnel process or the management of human resources] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Zarządzanie : aspekty psychologiczne i socjologiczne / pod red. Juliana Bugla. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0069). — S. 189–207. — Bibliogr. s. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: