Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Augustynek, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-ksgks, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Computer addiction – studies taken in 1999-2010 / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Behavioral addictions / eds. Joanna Chwaszcz, Agnieszka Palacz-Chrisidis. — Lublin : Natanaleum Association Institute for Psychoprevention and Psychotherapy, cop. 2014. — Dod. na okł.: Psychoprevention Studies. — ISBN: 978-83-940389-0-8. — S. 66–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr.

 • keywords: therapy, computer addiction, Internet addiction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Jak kierować karierą własną i podwładnych?[How to manage own and subordinates' carrier?] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 252–272. — Bibliogr. s. 271–272. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Jak skutecznie negocjować i rozwiązywać konflikty[How to effectively negotiate and dissolve conflicts] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 299–318. — Bibliogr. s. 318. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Jak walczyć z uzależnieniami? : [monografia][How to fight with addictions? : monograph] / Andrzej AUGUSTYNEK. — Warszawa : Difin, 2011. — 118 s.. — Bibliogr. s. 108–113. — ISBN: 978-83-7641-575-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Komunikacja interpersonalna w relacjach społecznych[Interpersonal communication in social relationships] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 66–78. — Bibliogr. s. 78. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • „Matrix” z wyboru – niebezpieczna ucieczka w świat Internetu[The selection of “Matrix” – a dangerous escape into the Internet world / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Problemy środowiska i jego ochrony, Cz. 12 / red. Mirosław Nakonieczny, Paweł Migula ; Uniwersytet Śląski. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem. — Katowice : UŚ, 2004. — S. 241–253. — Bibliogr. s. 253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Memory under hypnosis / Andrzej AUGUSTYNEK // Acta Neuropsychologica ; ISSN 1730-7503. — 2011 vol. 9 no. 3, s. 247–262. — Bibliogr. s. 261–262, Summ.

 • keywords: regression, recalling, amnesia, hypermnesia, Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nadmierne użycie komputera i Internetu nowym zjawiskiem społecznym?[Excessive use the computer and Internet as new social phenomenon?] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komputer w edukacji : 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe : Kraków 23–24 września 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracownia Technologii Nauczania. — [Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP], [2005]. — S. 11–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nadmierne używanie Internetu: uzależnienie, kompulsja czy fascynacja?Excessive use of the Internet: addiction, compulsion or fascination? / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Akademicka społeczność informacyjna : na przykładzie środowiska akademickiego Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej = Academic Information Society : on the example of academic community of AGH University of Science and Technology, Jagiellonian University, Cracow University of Economics / pod red. Lesława H. Habera. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0164). — ISBN: 8374640154. — S. 311–328

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Poszukiwanie przyczyn uzależnień komputerowychIn search for causes of computer addiction / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Fenomen Internetu : monografia, T. 1 / pod red. nauk. Agnieszki Szewczyk, Ewy Krok ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Instytut Informatyki w Zarządzaniu. — Szczecin : Wydawnictwo Hogben, 2008. — Na okł.: Problemy społeczeństwa informacyjnego. — ISBN: 978-83-60637-23-4 ; ISBN10: 83-60637-23-7. — S. 69–73. — Bibliogr. s. 72–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Psychologia : jak ślimak piął się pod górę[Psychology : how the snail climb up hill] / Andrzej AUGUSTYNEK. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop. 2008. — 195 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7251-872-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Psychologiczne aspekty uzależnienia od Internetu[Psychological aspects of Internet addiction] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikacja w dobie Internetu / pod red. Barbary Kożusznik. — Katowice : Wydawnictwo UŚ, 2004. — (Zarządzanie i Technologie Informacyjne ; ISSN 1732-3517 ; t. 1) ; (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; ISSN 0208-6336 ; nr 2214). — S. 33–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Psychopatologia człowieka dorosłego[An adult psychopathology] / Andrzej AUGUSTYNEK. — Warszawa : Difin SA, 2015. — 214 s.. — Bibliogr. s. 199–206, Indeksy. — ISBN: 978-83-7930-588-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Psychopatologia komunikacji sieciowej[Psychopathology of web communications] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane zagadnienia / red. Lesław H. Haber. — Kraków : NOMOS, 2011. — ISBN: 978-83-7688-067-9. — S. 123–152. — Bibliogr. s. 150–152. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stosowane metody terapii uzależnień komputerowych[Methods applied at computer additions therapy] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Cyberuzależnieni@ : przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu : publikacja pokonferencyjna / pod red. Elżbiety Mastalerz, Krzysztofa Pytla, Henryka Nogi ; Niezależne Zrzeszenie Studentów NZS Akademii Pedagogicznej w Krakowie. — Kraków : NZS AP, 2007. — ISBN: 978-83-920051-3-1. — S. 147–150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sugestia formą oddziaływań psychologicznychIs suggestion a form of psychological impact? / Andrzej AUGUSTYNEK // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2004 t. 2, s. 111–121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sugestia formą perswazji?[Is suggestion a form of persuasion?] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Sztuka perswazji : socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego / pod red. Rafała Garpiela, Katarzyny Leszczyńskiej. — Kraków : Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 2004. — ISBN10: 8388508695. — S. 232–246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sugestia, manipulacja, hipnoza[Suggestion, manipulation, hypnosis] / Andrzej AUGUSTYNEK. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2008. — 280 s., Indeks. — Bibliogr. s. 256–267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Terapia uzależnień komputerowych[The therapy of computer addictions] / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera. — Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2010. — ISBN: 978-83-7271-615-6. — S. 14–20. — Bibliogr. s. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia[The computer addiction : diagnosis, epidemiology, therapy] / Andrzej AUGUSTYNEK. — Warszawa : Difin SA, cop. 2010. — 159 s.. — Bibliogr. s. 146–153. — ISBN: 978-83-7641-146-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Uzależnienia komputerowe – mity i faktyComputer addiction – myths and facts / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Psychologia i informatyka : synergia i kontradykcje = Psychology and computer science : synergy and contradictions / red. nauk. Tomasz Rowiński, Ryszard Tadeusiewicz. — Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2010. — ISBN: 978-83-7072-679-9. — S. 15–43. — Bibliogr. s. 41–43, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Uzależnienie od Internetu wśród studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w KrakowieAddiction to Internet among students of the University of Science and Technology in Kraków / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 473–480. — Bibliogr. s. 480

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wstęp do psychologii[Introduction to psychology] / Andrzej AUGUSTYNEK. — Warszawa : Engram : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2009. — 243 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7251-992-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Zmiany stylu posługiwania się komputerem i Internetem w latach 2000-2005Changes in the style of computer and Internet use in the years 2000–2005 / Andrzej AUGUSTYNEK // W: Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne : materiały III ogólnopolskiej konferencji naukowej pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza : Kraków 23–24 czerwca 2005 = Information society : functional and dysfunctional aspects : third national conference honorary president professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology / red. księgi konferencyjnej: Lesław H. Haber, Marian Niezgoda ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Uniwersytet Jagielloński. Instytut Socjologii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo UJ, 2006. — ISBN: 9788323322375. — S. 366–373. — Bibliogr. s. 373

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: