Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Jędrzejczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8144-4206 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-5846-2016

Scopus: 57192974414

PBN: 5e70920b878c28a04738f0b8

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAlgorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze strefą półciekłą
  AutorzyTomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Adrian GUMUŁA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 181–185
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAlgorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu zmian temperatury w procesie walcowania
  AutorzyTomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2007 R. 74 nr 4, s. 179–186
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza ilościowa pustek w próbkach stalowych z zastosowaniem technik przetwarzania obrazu
  AutorzyAdrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2014 t. 81 nr 4, s. 186–191
 • słowa kluczowe: strefa półciekła, cyfrowa analiza obrazu, pustki, defekty, metalografia ilościowa, stereologia

  keywords: defects, stereology, digital image analysis, voids, semisolid zone, quantitative metallography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2014]
 • TytułApplication of numerical and photogrammetric systems to verification of tools designated for deep drawing process
  AutorzyWOŹNIAK Dawid, GŁOWACKI Mirosław, ŻABA Krzysztof, JĘDRZEJCZYK Dariusz, NOWOSIELSKI Maciej
  ŹródłoMetal 2014 : 23textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21textsuperscript{st}–23textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — S. 97
 • keywords: finite element method, deep drawing, bathtub, restraining force, geometrical drawbead

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCalculation of the $Fe-Fe_{3}C$ phase equilibrium diagram
  AutorzyHenryk ADRIAN, Przemysław MARYNOWSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK
  ŹródłoComputer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza. — 2015 vol. 15 no. 1, s. 179–184
 • keywords: equlibrium phase diagram, Fe-Fe3C diagram, Gibbs free energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDevelopment of software for the simulation of rolling steel under the coexistence of liquid and solid state
  AutorzyD. JĘDRZEJCZYK, M. HOJNY, M. GŁOWACKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2783–2789
 • keywords: mathematical modelling, finite elements method, semisolid state, physical modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0447

7
 • [referat, 2005]
 • TytułDoświadczalna weryfikacja modelu matematycznego odkształcania stali w stanie półciekłym
  AutorzyM. HOJNY, M. GŁOWACKI, D. JĘDRZEJCZYK, T. DĘBIŃSKI
  ŹródłoKomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16–19 stycznia 2005 / eds. A. Piela, J. Lisok, F. Grosman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 57–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułEstimating of the shape and size the liquid and mixed zone in the modelling of processes with semi-solid core
  AutorzyJĘDRZEJCZYK Dariusz, HOJNY Marcin
  ŹródłoMetal 2016 : 25textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25textsuperscript{th}–27textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 41
 • keywords: finite elements method, cellular automaton, physical simulation, semisolid state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułHybrid analytical-numerical system of mushy steel deformation
  AutorzyMirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, DARIUSZ JĘDRZEJCZYK
  ŹródłoRecent studies in meshless & other novel computational methods / eds. Bozidar Sarler, Satya. N. Atluri. — USA : Tech Science Press, cop. 2010. — S. 35–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2008]
 • TytułKomputerowa symulacja walcowania slabów z półciekłym rdzeniem – model wymiany ciepła
  AutorzyDariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 61–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKomputerowe wspomaganie procedury odkształcania stali w stanie półciekłym
  AutorzyMirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2006 R. 73 nr 4, s. 148–152
 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, zmiana stanu skupienia, nagrzewanie oporowe, obliczenia odwrotne, modelowanie odkształcania

  keywords: finite element method, inverse analysis, resistance heating, modelling of deformation, transformation of aggregation state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2006]
 • TytułKomputerowo wspomagane projektowanie przedkuwek do walcowania pierścieni
  AutorzyD. JĘDRZEJCZYK, T. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI
  ŹródłoKomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 209–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMetody sztucznej inteligencji, teoria rozpoznawania obrazów i obliczenia równoległe w inżynierii
  AutorzyAdrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2009 R. 76 nr 4, s. 297–302
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, obliczenia równoległe, systemy ekspertowe, rozpoznawanie obrazu, cyfrowe przetwarzania obrazu, deskryptory tekstury, walcowanie w stanie półciekłym

  keywords: parallel computing, digital image processing, expert systems, artificial neural network, texture descriptor, pattern and image recognition, rolling of mushy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułNiekonwencjonalne symulacje oraz analizy przemieszczania odpadów po procesie okrawania
  AutorzyMarcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Tomasz DĘBIŃSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2015 t. 82 nr 12, s. 762–765
 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, metoda elementów skończonych, tłoczenie, okrawanie

  keywords: numerical modelling, finite element method, deep drawing, trimming process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.12.3

15
 • [referat, 2002]
 • TytułObliczanie dwuskładnikowych układów równowagi termodynamicznej
  AutorzyD. JĘDRZEJCZYK, H. ADRIAN
  ŹródłoKomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — S. 79–86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2004]
 • TytułPola naprężeń próbek stalowych odkształcanych w stanie półciekłym
  AutorzyD. JĘDRZEJCZYK, M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI
  ŹródłoKomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — S. 361–368
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2014]
 • TytułRozwój oprogramowania do symulacji walcowania stali w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej
  AutorzyDariusz JĘDRZEJCZYK, Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI
  ŹródłoPLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2012]
 • TytułSpatial thermal-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs
  AutorzyDariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 771–774
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułStereoscopic visualization for model of deformation of steel with mushy zone
  AutorzyTomasz DĘBIŃSKI, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 112 z. 7. Mechanika = Mechanics. — 2015 2-M, s. 35–42. — tekst: https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=1468157
 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, wizualizacja stereoskopowa, interfejs użytkownika

  keywords: graphical user interface, stereoscopic visualization, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułTechnologia.net framework w budowie nowoczesnych systemów pomiarowych
  AutorzyHalina Nieciąg, Zbigniew Chuchro, Dariusz JĘDRZEJCZYK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją. — 2011 nr 2 z. 16, s. 177–186
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2004]
 • TytułThe physical and mathematical modelling of plastic deformation of samples with mushy zone
  AutorzyMirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Zbigniew MALINOWSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK
  ŹródłoInverse problems, design and optimization symposium [Dokument elektroniczny] : March 17–19, 2004 Rio de Janeiro, Brazil. — [Brazil : s. n.], [2004]. — S. 1–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułThe physical and mathematical modelling of plastic deformation of samples with mushy zone
  AutorzyMirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Zbigniew MALINOWSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK
  ŹródłoInverse problems, design and optimization, Vol. 2 / eds. Marcelo J. Colaço, Helcio R. B. Orlande, George S. Dulikravich. — Rio de Janeiro : E-papers, 2005. — S. 277–284
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2014]
 • TytułThree-dimensional thermo-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs
  AutorzyHOJNY Marcin, JĘDRZEJCZYK Dariusz, GŁOWACKI Mirosław
  ŹródłoMetal 2014 : 23textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21textsuperscript{st}–23textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — S. 46
 • keywords: mathematical modelling, finite elements method, semisolid state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułWłasności plastyczne próbek stalowych w aspekcie komputerowego modelowania próby ściskania w stanie półciekłym
  AutorzyMirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Marcin HOJNY
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 3, s. 134–142
 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, zmiana stanu skupienia, stan półciekły, modelowanie odkształcania

  keywords: semisolid state, finite elemnts method, modelling of deformation, transformation of state of aggregation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2016]
 • TytułZastosowanie systemów fotogrametrycznych i symulacji w procesie projektowania oraz weryfikacji narzędzi do procesu tłoczenia zlewozmywaka
  AutorzyMonika Hyrcza-Michalska, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK
  ŹródłoKomPlasTech 2016 : informatyka w technologii metali : Wisła, 17–20 stycznia 2016 : program XXIII konferencji KomPlasTech : streszczenia prac. — [Wisła : s. n.], [2016]. — S. 78–79
 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, system fotogrametryczny, skaner 3D ATOS, Eta/Dynaform 5.9, procesy głębokiego tłoczenia

  keywords: photogrammetric system, 3D scanner ATOS, Eta/Dynaform 5.9, deep drawing processes, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: