Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Jędrzejczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8144-4206 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-5846-2016

Scopus: 57192974414

PBN: 5e70920b878c28a04738f0b8

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2921314
2016321
201544
2014642
201211
201111
2010211
200911
2008211
200711
2006211
2005211
2004321
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2916103
20163111
2015413
20146222
201211
201111
2010211
200911
200822
200711
200622
2005211
2004321
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem29227
2016321
201544
2014642
201211
201111
2010211
200911
200822
200711
200622
2005211
2004321
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem29128
201633
201544
201466
201211
201111
201022
200911
200822
200711
200622
200522
200433
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem291514
2016321
201544
2014642
201211
201111
201022
200911
2008211
200711
200622
200522
200433
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem291712
2016321
201544
2014642
201211
201111
2010211
200911
2008211
200711
200622
200522
2004312
2002111
 • Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze strefą półciekłąParallel computing algorithm for modelling of mushy steel rolling / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Adrian GUMUŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 181–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu zmian temperatury w procesie walcowaniaParallel computing algorithm for three-dimensional thermal model of rolling process / Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 4, s. 179–186. — Bibliogr. s. 186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza ilościowa pustek w próbkach stalowych z zastosowaniem technik przetwarzania obrazuQuantitative analysis of voids in steel samples using image processing techniques / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 4, s. 186–191. — Bibliogr. s. 191

 • słowa kluczowe: strefa półciekła, cyfrowa analiza obrazu, pustki, defekty, metalografia ilościowa, stereologia

  keywords: defects, stereology, digital image analysis, voids, semisolid zone, quantitative metallography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of numerical and photogrammetric systems to verification of tools designated for deep drawing process / WOŹNIAK Dawid, GŁOWACKI Mirosław, ŻABA Krzysztof, JĘDRZEJCZYK Dariusz, NOWOSIELSKI Maciej // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 97. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1534–1539. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1539, Abstr.

 • keywords: finite element method, deep drawing, bathtub, restraining force, geometrical drawbead

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Calculation of the $Fe-Fe_{3}C$ phase equilibrium diagramObliczanie wykresu równowagi fazowej $Fe-Fe_{3}C$ / Henryk ADRIAN, Przemysław MARYNOWSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2015 vol. 15 no. 1, s. 179–184. — Bibliogr. s. 183–184, Abstr., Streszcz.

 • keywords: equlibrium phase diagram, Fe-Fe3C diagram, Gibbs free energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Development of software for the simulation of rolling steel under the coexistence of liquid and solid stateRozwój oprogramowania do symulacji walcowania stali w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej / D. JĘDRZEJCZYK, M. HOJNY, M. GŁOWACKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2783–2789. — Bibliogr. s. 2789

 • keywords: mathematical modelling, finite elements method, semisolid state, physical modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0447

7
 • Doświadczalna weryfikacja modelu matematycznego odkształcania stali w stanie półciekłymExperimental verification of a mathematical model of deformation of steels with mushy zone / M. HOJNY, M. GŁOWACKI, D. JĘDRZEJCZYK, T. DĘBIŃSKI // W: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16–19 stycznia 2005 / eds. A. Piela, J. Lisok, F. Grosman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Estimating of the shape and size the liquid and mixed zone in the modelling of processes with semi-solid core / JĘDRZEJCZYK Dariusz, HOJNY Marcin // W: Metal 2016 : 25\textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — ISBN: 978-80-87294-66-6. — S. 41. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 291–296. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 296, Abstr. — ISBN 978-80-87294-67-3

 • keywords: finite elements method, cellular automaton, physical simulation, semisolid state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Hybrid analytical-numerical system of mushy steel deformation / Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, DARIUSZ JĘDRZEJCZYK // W: Recent studies in meshless & other novel computational methods / eds. Bozidar Sarler, Satya. N. Atluri. — USA : Tech Science Press, cop. 2010. — ISBN: 978-0-9824205-4-6 ; ISBN10: 0-9824205-4-4. — S. 35–54. — Bibliogr. s. 53–54. — Mirosław Głowacki – dod. afiliacja: UJK, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Komputerowa symulacja walcowania slabów z półciekłym rdzeniem – model wymiany ciepłaComputer simulation of rolling of slabs with semi-solid core – heat transfer model / Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 61–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Komputerowe wspomaganie procedury odkształcania stali w stanie półciekłymComputer aided testing proceudre of deformation of steels in semi-solid state / Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 4, s. 148–152. — Bibliogr. s. 152

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, zmiana stanu skupienia, nagrzewanie oporowe, obliczenia odwrotne, modelowanie odkształcania

  keywords: finite element method, inverse analysis, resistance heating, modelling of deformation, transformation of aggregation state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Komputerowo wspomagane projektowanie przedkuwek do walcowania pierścieniComputer aided ring rolling preform design / D. JĘDRZEJCZYK, T. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody sztucznej inteligencji, teoria rozpoznawania obrazów i obliczenia równoległe w inżynieriiArtificial intelligence methods, image recognition theory and parallel computation in engineering / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 297–302. — Bibliogr. s. 302. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, obliczenia równoległe, systemy ekspertowe, rozpoznawanie obrazu, cyfrowe przetwarzania obrazu, deskryptory tekstury, walcowanie w stanie półciekłym

  keywords: parallel computing, digital image processing, expert systems, artificial neural network, texture descriptor, pattern and image recognition, rolling of mushy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Niekonwencjonalne symulacje oraz analizy przemieszczania odpadów po procesie okrawaniaNon-conventional simulations and analysis of the scrap movement after the trimming process / Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Tomasz DĘBIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 12, s. 762–765. — Bibliogr. s. 765

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, metoda elementów skończonych, tłoczenie, okrawanie

  keywords: numerical modelling, finite element method, deep drawing, trimming process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.12.3

15
 • Obliczanie dwuskładnikowych układów równowagi termodynamicznejCalculation of binary systems of thermodynamic equilibrium / D. JĘDRZEJCZYK, H. ADRIAN // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pola naprężeń próbek stalowych odkształcanych w stanie półciekłymStress field in steel specimens deformed in semi-solid state / D. JĘDRZEJCZYK, M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 361–368. — Bibliogr. s. 368, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rozwój oprogramowania do symulacji walcowania stali w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałejDevelopment of software for the simulation of rolling steel under the coexistence of liquid and solid state / Dariusz JĘDRZEJCZYK, Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Spatial thermal-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs / Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 771–774. — Bibliogr. s. 774, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Stereoscopic visualization for model of deformation of steel with mushy zoneWizualizacja stereoskopowa modelu odkształcania stali w stanie półciekłym / Tomasz DĘBIŃSKI, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 112 z. 7. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2015 2-M, s. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=1468157

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, wizualizacja stereoskopowa, interfejs użytkownika

  keywords: graphical user interface, stereoscopic visualization, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Technologia.net framework w budowie nowoczesnych systemów pomiarowych.Net framework technology in designing modern measuring systems / Halina Nieciąg, Zbigniew Chuchro, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją ; ISSN 1733-1919. — 2011 nr 2 z. 16, s. 177–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz., Summ.. — Dariusz Jędrzejczyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The physical and mathematical modelling of plastic deformation of samples with mushy zone / Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Zbigniew MALINOWSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // W: Inverse problems, design and optimization symposium [Dokument elektroniczny] : March 17–19, 2004 Rio de Janeiro, Brazil. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The physical and mathematical modelling of plastic deformation of samples with mushy zone / Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Zbigniew MALINOWSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // W: Inverse problems, design and optimization, Vol. 2 / eds. Marcelo J. Colaço, Helcio R. B. Orlande, George S. Dulikravich. — Rio de Janeiro : E-papers, 2005. — S. 277–284. — Bibliogr. s. 284, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Three-dimensional thermo-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs / HOJNY Marcin, JĘDRZEJCZYK Dariusz, GŁOWACKI Mirosław // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 46. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 212–217. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 217, Abstr.

 • keywords: mathematical modelling, finite elements method, semisolid state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Własności plastyczne próbek stalowych w aspekcie komputerowego modelowania próby ściskania w stanie półciekłymPlastic properties of steel samples in relation to computer modelling of compression test in semi-liquid state / Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Marcin HOJNY // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 3, s. 134–142. — Bibliogr. s. 142

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, zmiana stanu skupienia, stan półciekły, modelowanie odkształcania

  keywords: semisolid state, finite elemnts method, modelling of deformation, transformation of state of aggregation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie systemów fotogrametrycznych i symulacji w procesie projektowania oraz weryfikacji narzędzi do procesu tłoczenia zlewozmywakaThe use of photogrammetric systems and simulation in the design and verification tools for a sink stamping process / Monika Hyrcza-Michalska, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK // W: KomPlasTech 2016 : informatyka w technologii metali : Wisła, 17–20 stycznia 2016 : program XXIII konferencji KomPlasTech : streszczenia prac. — [Wisła : s. n.], [2016]. — S. 78–79. — Bibliogr. s. 79. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, system fotogrametryczny, skaner 3D ATOS, Eta/Dynaform 5.9, procesy głębokiego tłoczenia

  keywords: photogrammetric system, 3D scanner ATOS, Eta/Dynaform 5.9, deep drawing processes, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: