Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Jędrzejczyk, dr inż.

adiunkt

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-kism


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8144-4206 połącz konto z ORCID

ResearcherID: S-5846-2016

Scopus: 57192974414

PBN: 5e70920b878c28a04738f0b8

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu walcowania stali ze strefą półciekłąParallel computing algorithm for modelling of mushy steel rolling / Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Adrian GUMUŁA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 181–185. — Bibliogr. s. 185

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Algorytm obliczeń równoległych dla przestrzennego modelu zmian temperatury w procesie walcowaniaParallel computing algorithm for three-dimensional thermal model of rolling process / Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 4, s. 179–186. — Bibliogr. s. 186

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza ilościowa pustek w próbkach stalowych z zastosowaniem technik przetwarzania obrazuQuantitative analysis of voids in steel samples using image processing techniques / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2014 t. 81 nr 4, s. 186–191. — Bibliogr. s. 191

 • słowa kluczowe: strefa półciekła, cyfrowa analiza obrazu, pustki, defekty, metalografia ilościowa, stereologia

  keywords: defects, stereology, digital image analysis, voids, semisolid zone, quantitative metallography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of numerical and photogrammetric systems to verification of tools designated for deep drawing process / WOŹNIAK Dawid, GŁOWACKI Mirosław, ŻABA Krzysztof, JĘDRZEJCZYK Dariusz, NOWOSIELSKI Maciej // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 97. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1534–1539. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1539, Abstr.

 • keywords: finite element method, deep drawing, bathtub, restraining force, geometrical drawbead

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Calculation of the $Fe-Fe_{3}C$ phase equilibrium diagramObliczanie wykresu równowagi fazowej $Fe-Fe_{3}C$ / Henryk ADRIAN, Przemysław MARYNOWSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2015 vol. 15 no. 1, s. 179–184. — Bibliogr. s. 183–184, Abstr., Streszcz.

 • keywords: equlibrium phase diagram, Fe-Fe3C diagram, Gibbs free energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Development of software for the simulation of rolling steel under the coexistence of liquid and solid stateRozwój oprogramowania do symulacji walcowania stali w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałej / D. JĘDRZEJCZYK, M. HOJNY, M. GŁOWACKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 4, s. 2783–2789. — Bibliogr. s. 2789

 • keywords: mathematical modelling, finite elements method, semisolid state, physical modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2015-0447

7
 • Doświadczalna weryfikacja modelu matematycznego odkształcania stali w stanie półciekłymExperimental verification of a mathematical model of deformation of steels with mushy zone / M. HOJNY, M. GŁOWACKI, D. JĘDRZEJCZYK, T. DĘBIŃSKI // W: KomPlasTech 2005 : informatyka w technologii metali : materiały XII konferencji : Ustroń 16–19 stycznia 2005 / eds. A. Piela, J. Lisok, F. Grosman. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2005. — S. 57–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Estimating of the shape and size the liquid and mixed zone in the modelling of processes with semi-solid core / JĘDRZEJCZYK Dariusz, HOJNY Marcin // W: Metal 2016 : 25\textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — ISBN: 978-80-87294-66-6. — S. 41. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 291–296. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 296, Abstr. — ISBN 978-80-87294-67-3

 • keywords: finite elements method, cellular automaton, physical simulation, semisolid state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Hybrid analytical-numerical system of mushy steel deformation / Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, DARIUSZ JĘDRZEJCZYK // W: Recent studies in meshless & other novel computational methods / eds. Bozidar Sarler, Satya. N. Atluri. — USA : Tech Science Press, cop. 2010. — ISBN: 978-0-9824205-4-6 ; ISBN10: 0-9824205-4-4. — S. 35–54. — Bibliogr. s. 53–54. — Mirosław Głowacki – dod. afiliacja: UJK, Kielce

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Komputerowa symulacja walcowania slabów z półciekłym rdzeniem – model wymiany ciepłaComputer simulation of rolling of slabs with semi-solid core – heat transfer model / Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 61–68. — Bibliogr. s. 68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Komputerowe wspomaganie procedury odkształcania stali w stanie półciekłymComputer aided testing proceudre of deformation of steels in semi-solid state / Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 4, s. 148–152. — Bibliogr. s. 152

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, zmiana stanu skupienia, nagrzewanie oporowe, obliczenia odwrotne, modelowanie odkształcania

  keywords: finite element method, inverse analysis, resistance heating, modelling of deformation, transformation of aggregation state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Komputerowo wspomagane projektowanie przedkuwek do walcowania pierścieniComputer aided ring rolling preform design / D. JĘDRZEJCZYK, T. DĘBIŃSKI, M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 209–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Metody sztucznej inteligencji, teoria rozpoznawania obrazów i obliczenia równoległe w inżynieriiArtificial intelligence methods, image recognition theory and parallel computation in engineering / Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2009 R. 76 nr 4, s. 297–302. — Bibliogr. s. 302. — Na okł. dod.: 90 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Dzień Hutnika 2009

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, obliczenia równoległe, systemy ekspertowe, rozpoznawanie obrazu, cyfrowe przetwarzania obrazu, deskryptory tekstury, walcowanie w stanie półciekłym

  keywords: parallel computing, digital image processing, expert systems, artificial neural network, texture descriptor, pattern and image recognition, rolling of mushy steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Niekonwencjonalne symulacje oraz analizy przemieszczania odpadów po procesie okrawaniaNon-conventional simulations and analysis of the scrap movement after the trimming process / Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Tomasz DĘBIŃSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2015 t. 82 nr 12, s. 762–765. — Bibliogr. s. 765

 • słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, tłoczenie, okrawanie, metoda elementów skończonych

  keywords: numerical modelling, finite element method, deep drawing, trimming process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2015.12.3

15
 • Obliczanie dwuskładnikowych układów równowagi termodynamicznejCalculation of binary systems of thermodynamic equilibrium / D. JĘDRZEJCZYK, H. ADRIAN // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pola naprężeń próbek stalowych odkształcanych w stanie półciekłymStress field in steel specimens deformed in semi-solid state / D. JĘDRZEJCZYK, M. GŁOWACKI, Z. MALINOWSKI // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 361–368. — Bibliogr. s. 368, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Rozwój oprogramowania do symulacji walcowania stali w warunkach współistnienia fazy ciekłej i stałejDevelopment of software for the simulation of rolling steel under the coexistence of liquid and solid state / Dariusz JĘDRZEJCZYK, Marcin HOJNY, Mirosław GŁOWACKI // W: PLASTMET' 2014 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : IX seminarium naukowe : 25–28 listopada 2014, Łańcut : streszczenia = integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2014]. — Na okł. dodatkowo: materiały konferencyjne. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Spatial thermal-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs / Dariusz JĘDRZEJCZYK, Mirosław GŁOWACKI, Adrian GUMUŁA, Tomasz DĘBIŃSKI // W: Metal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — (Steel Research International ; spec. ed.). — ISBN: 978-3-514-00797-0. — S. 771–774. — Bibliogr. s. 774, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Stereoscopic visualization for model of deformation of steel with mushy zoneWizualizacja stereoskopowa modelu odkształcania stali w stanie półciekłym / Tomasz DĘBIŃSKI, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 112 z. 7. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2015 2-M, s. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=1468157

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, wizualizacja stereoskopowa, interfejs użytkownika

  keywords: graphical user interface, stereoscopic visualization, computer simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Technologia.net framework w budowie nowoczesnych systemów pomiarowych.Net framework technology in designing modern measuring systems / Halina Nieciąg, Zbigniew Chuchro, Dariusz JĘDRZEJCZYK // Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją ; ISSN 1733-1919. — 2011 nr 2 z. 16, s. 177–186. — Bibliogr. s. 186, Streszcz., Summ.. — Dariusz Jędrzejczyk – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The physical and mathematical modelling of plastic deformation of samples with mushy zone / Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Zbigniew MALINOWSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // W: Inverse problems, design and optimization symposium [Dokument elektroniczny] : March 17–19, 2004 Rio de Janeiro, Brazil. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Brazil : s. n.], [2004]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The physical and mathematical modelling of plastic deformation of samples with mushy zone / Mirosław GŁOWACKI, Marcin HOJNY, Zbigniew MALINOWSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK // W: Inverse problems, design and optimization, Vol. 2 / eds. Marcelo J. Colaço, Helcio R. B. Orlande, George S. Dulikravich. — Rio de Janeiro : E-papers, 2005. — S. 277–284. — Bibliogr. s. 284, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Three-dimensional thermo-mechanical model with variable density in application to semi-solid rolling of slabs / HOJNY Marcin, JĘDRZEJCZYK Dariusz, GŁOWACKI Mirosław // W: Metal 2014 : 23\textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21\textsuperscript{st}–23\textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — ISBN: 978-80-87294-52-9 ; e-ISBN: 978-80-87294-54-3. — S. 46. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 212–217. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 217, Abstr.

 • keywords: mathematical modelling, finite elements method, semisolid state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Własności plastyczne próbek stalowych w aspekcie komputerowego modelowania próby ściskania w stanie półciekłymPlastic properties of steel samples in relation to computer modelling of compression test in semi-liquid state / Mirosław GŁOWACKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Marcin HOJNY // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 3, s. 134–142. — Bibliogr. s. 142

 • słowa kluczowe: metoda elementów skończonych, zmiana stanu skupienia, stan półciekły, modelowanie odkształcania

  keywords: finite elemnts method, modelling of deformation, transformation of state of aggregation, semisolid state

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie systemów fotogrametrycznych i symulacji w procesie projektowania oraz weryfikacji narzędzi do procesu tłoczenia zlewozmywakaThe use of photogrammetric systems and simulation in the design and verification tools for a sink stamping process / Monika Hyrcza-Michalska, Marcin HOJNY, Dariusz JĘDRZEJCZYK // W: KomPlasTech 2016 : informatyka w technologii metali : Wisła, 17–20 stycznia 2016 : program XXIII konferencji KomPlasTech : streszczenia prac. — [Wisła : s. n.], [2016]. — S. 78–79. — Bibliogr. s. 79. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, system fotogrametryczny, skaner 3D ATOS, Eta/Dynaform 5.9, procesy głębokiego tłoczenia

  keywords: photogrammetric system, 3D scanner ATOS, Eta/Dynaform 5.9, deep drawing processes, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: