Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Lenda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8876-1055

ResearcherID: brak

Scopus: 55179055000

PBN: 900584

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials
2
 • Accuracy of merging point clouds at the maximum range of a scanner with limited possibilities of target placement
3
 • Algorithms for automatic surface scanning of any given shape for reflectorless robotized tacheometers
4
 • An algorithm for uniform scanning of coating buildings modeled with spline functions
5
 • Application of spline functions in adjustment of rail tracks
6
7
 • Automatyzacja procesu obliczeniowego regulacji osi torów kolejowych
8
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
9
 • Badanie zasięgu i dokładności dalmierzy bezzwierciadlanych
10
 • Comparison of accuracy of kinematic methods for localization of mobile targets
11
 • Comparison of accuracy of kinematic methods for localization of mobile targets
12
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane
13
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane
14
 • Determination of the shape of a rail course on the basis of changes of longitudinal inclination observed continuously
15
 • Determining the geometrical parameters of exploited rail track using approximating spline functions
16
 • Determining the measurement accuracy for moving georadar using a robotized tacheometer with optional automatic target recognition
17
 • Determining the shape of the surface of shell structures using splines and alternative methods: kriging and fourier series
18
 • Dokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznych
19
 • Experimental inventory measurements of railway tracks by a RTK GPS method
20
 • Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektów
21
 • Hallotron sensor system for control of robotized total station operations to monitor movements of building structures
22
 • Influence of the setback of backgrounds behind semi-transparent synthetic targets on the accuracy of reflectorless distance measurements
23
 • Influence of time delays of robotic total stations witch high sampling frequency on accuracy of measurements to moving prisms
24
 • Integracja precyzyjnych dylatometrów hallotronowych oraz tachimetrów zrobotyzowanych dla ciągłego monitorowania przemieszczeń budowli
25
 • Laser scanning in engineering surveying: methods of measurement and modeling of structures