Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Lenda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8876-1055 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55179055000

PBN: 5e709208878c28a04738ede0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4724437
202333
202222
202122
202022
201922
2018321
201622
201511
201433
2013211
2012312
2011624
201044
200922
200811
200722
200611
200511
2003321
200211
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem471334
202333
202222
202122
202022
201922
201833
201622
201511
201433
2013211
2012321
2011633
2010422
2009211
200811
200722
200611
200511
2003312
200211
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem473314
202333
202222
202122
202022
201922
2018312
2016211
201511
2014321
201322
2012321
2011651
201044
200922
200811
200722
200611
200511
200333
200211
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem471631
202333
202222
2021211
202022
201922
2018312
201622
201511
2014312
201322
2012312
201166
201044
200922
200811
200722
200611
200511
200333
200211
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem473413
202333
202222
202122
202022
201922
2018321
201622
201511
201433
201322
201233
2011633
201044
200922
200811
200722
200611
200511
200333
200211
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem47416
202333
202222
202122
202022
201922
2018321
201622
201511
201433
201322
201233
2011651
201044
200922
200811
200722
200611
200511
2003312
200211
2001111
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL, Grzegorz Mirek // Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation ; ISSN 1432-8364. — 2015 H. 5, s. 357–372. — Bibliogr. s. 371–372, Summ., Zsfassung

 • keywords: measurement error, terrestial lidar, material tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/pfg/2015/0273

2
 • Accuracy of merging point clouds at the maximum range of a scanner with limited possibilities of target placementDokładność łączenia chmur punktów dla pomiaru na odległościach zbliżonych do rzeczywistego zasięgu skanera przy ograniczonej możliwości usytuowania targetów / G. LENDA, P. LEWIŃSKA, J. SIWIEC // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2019 vol. 65 iss. 4, s. 229–248. — Bibliogr. s. 245–246, Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-17. — tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/ace/65/4/article-p229.xml

 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe, cele, skanowanie dalekiego zasięgu, dokładność rejestracji

  keywords: laser scanning, point cloud, targets, registration accuracy, long range

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ace-2019-0057

3
 • Algorithms for automatic surface scanning of any given shape for reflectorless robotized tacheometersAlgorytmy automatycznego skanowania powierzchni dowolnego kształtu dla bezzwierciadlanych tachimetrów zrobotyzowanych / Grzegorz LENDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 2, s. 57–69. — Bibliogr. s. 69, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-02/Geomatics_2009_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: laserowe skanowanie powierzchni

  keywords: surface laser scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An algorithm for uniform scanning of coating buildings modeled with spline functionsAlgorytm równomiernego skanowania budowli powłokowych opisywanych za pomocą funkcji sklejanych / Grzegorz LENDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: funkcje sklejane, skanowanie równomierne, kwadryki

  keywords: splines, quadrics, uniform scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of spline functions in adjustment of rail tracksZastosowania funkcji sklejanych w procesie regulacji osi torów kolejowych / Grzegorz LENDA // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 2002 t. 51 z. 3, s. 153–166. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Automatyzacja procesu obliczeniowego regulacji osi torów kolejowychAutomatization of the railway track axis regulation process / Grzegorz LENDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2001 t. 7 z. 2, s. 275–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie zasięgu i dokładności dalmierzy bezzwierciadlanychExamination of rangeand accuracy of reflectorless distancers / Grzegorz LENDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 1, s. 77–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Comparison of accuracy of kinematic methods for localization of mobile targets / Grzegorz LENDA, Andrzej UZNAŃSKI, Michał STRACH // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 47–48. — Bibliogr. s. 48

 • keywords: geodesy, measurement by laser beam, rail transportation, motion measurement, simultaneous localization and mapping, Global Navigation Satellite System

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 97–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2011 vol. 22, s. 389–399. — Bibliogr. s. 399, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Detection of periodic displacements of shell structures with edges using spline surfaces, meshes and point clouds / Grzegorz LENDA, Katarzyna Abrachamowicz // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2021 vol. 112 iss. 1, s. 27–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 33, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-10. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/rgg-2021-0005

 • keywords: deformations, spline, point clouds, periodic measurements, mesh

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/rgg-2021-0005

15
 • Determination of the shape of a rail course on the basis of changes of longitudinal inclination observed continuouslyWyznaczanie kształtu toków szyn w oparciu o zmiany nachyleń podłużnych obserwowanych w sposób ciągły / Jan GOCAŁ, Grzegorz LENDA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 5–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Determining the geometrical parameters of exploited rail track using approximating spline functions / G. LENDA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2014 vol. 60 iss. 3, s. 295–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • keywords: spline functions, curvature graph, rail track adjustment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ace-2014-0020

17
 • Determining the measurement accuracy for moving georadar using a robotized tacheometer with optional automatic target recognitionWyznaczanie dokładności pomiaru poruszającego się georadaru przy użyciu zrobotyzowanego tachimetru z opcją automatycznego rozpoznawania celu / Grzegorz LENDA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 99–112. — Bibliogr. s. 110, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Dokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznychAccuracy of reflectorless rangefinders for measurements of objects made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 11, s. 1280–1286. — Bibliogr. s. 1286, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Effect of various edge configurations on the accuracy of the modelling shape of shell structures using spline functions / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL // Sensors [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1424-8220. — 2022 vol. 22 iss. 19 art. no. 7202, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-09-22. — tekst: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/19/7202/pdf?version=1664159082

 • keywords: laser scanning, modelling, splines, shell structures, NURBS, edges

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/s22197202

21
 • Effectiveness analysis of spline surfaces creating methods for shell structures modellingAnaliza efektywności metod tworzenia powierzchni sklejanych dla modelowania obiektów powłokowych / Grzegorz LENDA, Dominika Spytkowska // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2021 vol. 20, s. 41–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-30. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/20860/pl

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, modelowanie, powłoki, funkcje sklejane, NURBS

  keywords: laser scanning, modelling, shell structures, spline functions, NURBS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.21.004.14975

22
 • Experimental inventory measurements of railway tracks by a RTK GPS methodEksperymentalne pomiary inwentaryzacyjne torów kolejowych metodą RTK GPS / Jan GOCAŁ, Grzegorz LENDA, Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 15–33. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektówTexture filters in the process of automatic object classification / Urszula MARMOL, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 235–243. — Bibliogr. s. 242–243, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Hallotron sensor system for control of robotized total station operations to monitor movements of building structuresHallotronowy system czujników sterujących pracą tachimetrów zrobotyzowanych do monitorowania przemieszczeń budowli / Grzegorz Mirek, Grzegorz LENDA, Rafał KOCIERZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 2, s. 89–99. — Bibliogr. s. 99, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-02/Geomatics_2010_2_07.pdf

 • słowa kluczowe: hallotron, czujnik przemieszczeń, tachimetr zrobotyzowany

  keywords: Hall effect sensor, measuring system, robotized total station, displacement sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25