Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Lenda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8876-1055 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 55179055000

PBN: 5e709208878c28a04738ede0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 47, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL, Grzegorz Mirek // Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation ; ISSN 1432-8364. — 2015 H. 5, s. 357–372. — Bibliogr. s. 371–372, Summ., Zsfassung

 • keywords: measurement error, terrestial lidar, material tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/pfg/2015/0273

2
 • Accuracy of merging point clouds at the maximum range of a scanner with limited possibilities of target placementDokładność łączenia chmur punktów dla pomiaru na odległościach zbliżonych do rzeczywistego zasięgu skanera przy ograniczonej możliwości usytuowania targetów / G. LENDA, P. LEWIŃSKA, J. SIWIEC // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2019 vol. 65 iss. 4, s. 229–248. — Bibliogr. s. 245–246, Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-17. — tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/ace/65/4/article-p229.xml

 • słowa kluczowe: skanowanie laserowe, cele, skanowanie dalekiego zasięgu, dokładność rejestracji

  keywords: laser scanning, point cloud, targets, registration accuracy, long range

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ace-2019-0057

3
 • Algorithms for automatic surface scanning of any given shape for reflectorless robotized tacheometersAlgorytmy automatycznego skanowania powierzchni dowolnego kształtu dla bezzwierciadlanych tachimetrów zrobotyzowanych / Grzegorz LENDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 2, s. 57–69. — Bibliogr. s. 69, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-02/Geomatics_2009_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: laserowe skanowanie powierzchni

  keywords: surface laser scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • An algorithm for uniform scanning of coating buildings modeled with spline functionsAlgorytm równomiernego skanowania budowli powłokowych opisywanych za pomocą funkcji sklejanych / Grzegorz LENDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_04.pdf

 • słowa kluczowe: funkcje sklejane, skanowanie równomierne, kwadryki

  keywords: splines, quadrics, uniform scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of spline functions in adjustment of rail tracksZastosowania funkcji sklejanych w procesie regulacji osi torów kolejowych / Grzegorz LENDA // Geodezja i Kartografia ; ISSN 0016-7134. — 2002 t. 51 z. 3, s. 153–166. — Bibliogr. s. 164–165, Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Automatyzacja procesu obliczeniowego regulacji osi torów kolejowychAutomatization of the railway track axis regulation process / Grzegorz LENDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2001 t. 7 z. 2, s. 275–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie zasięgu i dokładności dalmierzy bezzwierciadlanychExamination of rangeand accuracy of reflectorless distancers / Grzegorz LENDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2003 t. 9 z. 1, s. 77–87. — Bibliogr. s. 87, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Comparison of accuracy of kinematic methods for localization of mobile targets / Grzegorz LENDA, Andrzej UZNAŃSKI, Michał STRACH // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 47–48. — Bibliogr. s. 48

 • keywords: geodesy, measurement by laser beam, rail transportation, motion measurement, simultaneous localization and mapping, Global Navigation Satellite System

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 97–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2011 vol. 22, s. 389–399. — Bibliogr. s. 399, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Detection of periodic displacements of shell structures with edges using spline surfaces, meshes and point clouds / Grzegorz LENDA, Katarzyna Abrachamowicz // Reports on Geodesy and Geoinformatics [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-8152. — 2021 vol. 112 iss. 1, s. 27–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 33, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-10. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/rgg-2021-0005

 • keywords: deformations, spline, point clouds, periodic measurements, mesh

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/rgg-2021-0005

15
 • Determination of the shape of a rail course on the basis of changes of longitudinal inclination observed continuouslyWyznaczanie kształtu toków szyn w oparciu o zmiany nachyleń podłużnych obserwowanych w sposób ciągły / Jan GOCAŁ, Grzegorz LENDA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 5–13. — Bibliogr. s. 13, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Determining the geometrical parameters of exploited rail track using approximating spline functions / G. LENDA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2014 vol. 60 iss. 3, s. 295–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • keywords: spline functions, curvature graph, rail track adjustment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ace-2014-0020

17
 • Determining the measurement accuracy for moving georadar using a robotized tacheometer with optional automatic target recognitionWyznaczanie dokładności pomiaru poruszającego się georadaru przy użyciu zrobotyzowanego tachimetru z opcją automatycznego rozpoznawania celu / Grzegorz LENDA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 99–112. — Bibliogr. s. 110, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Dokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznychAccuracy of reflectorless rangefinders for measurements of objects made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 11, s. 1280–1286. — Bibliogr. s. 1286, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Effectiveness analysis of spline surfaces creating methods for shell structures modellingAnaliza efektywności metod tworzenia powierzchni sklejanych dla modelowania obiektów powłokowych / Grzegorz LENDA, Dominika Spytkowska // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2021 vol. 20, s. 41–53. — Bibliogr. s. 53, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-30. — tekst: https://www.ejournals.eu/pliki/art/20860/pl

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, modelowanie, powłoki, funkcje sklejane, NURBS

  keywords: laser scanning, modelling, shell structures, spline functions, NURBS

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/21995923GP.21.004.14975

22
 • Experimental inventory measurements of railway tracks by a RTK GPS methodEksperymentalne pomiary inwentaryzacyjne torów kolejowych metodą RTK GPS / Jan GOCAŁ, Grzegorz LENDA, Michał STRACH, Andrzej UZNAŃSKI // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo PAN. Oddział, 2003. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 40). — Opis część. wg okł.. — S. 15–33. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektówTexture filters in the process of automatic object classification / Urszula MARMOL, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 235–243. — Bibliogr. s. 242–243, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Hallotron sensor system for control of robotized total station operations to monitor movements of building structuresHallotronowy system czujników sterujących pracą tachimetrów zrobotyzowanych do monitorowania przemieszczeń budowli / Grzegorz Mirek, Grzegorz LENDA, Rafał KOCIERZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 2, s. 89–99. — Bibliogr. s. 99, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-02/Geomatics_2010_2_07.pdf

 • słowa kluczowe: hallotron, czujnik przemieszczeń, tachimetr zrobotyzowany

  keywords: Hall effect sensor, measuring system, robotized total station, displacement sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25