Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Armatys, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9753-6511

ResearcherID: brak

Scopus: 6603409007

PBN: 900702

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 47 publikacji Autora


1
 • Agregacja – mechanizm relaksacji uporządkowania polarnego w polimerach elektrooptycznych
2
 • Badania elipsometryczne cienkich warstw polimerów o zastosowaniach elektro-optycznych
3
 • Diody elektroluminescencyjne oparte na modyfikowanych kopolimerach z grupą karbazolilową
4
 • Efekt fotowoltaiczny dla polimerów opartych na karbazolu
5
 • Efekt fotowoltaiczny na bazie pochodnych pirazolu
6
 • Efekt fotowoltaiczny w mieszaninach polimerów z SiC
7
 • Efekt fotowoltaiczny występujący w politiofenach
8
9
10
 • Electroluminescence of poly(N-vinylcarbazole)(PVK) and its blends with $3$-(-$2$-methacrylate-ethoxy)carbonyl dimethylocoumarine (MK)
11
 • Electrooptical properties of polyvinylhalogencarbazole's
12
 • Fizyczne właściwości układów polimerowych zawierających grupę karbazolową z cząstkami pirazolokinoliny w aspekcie zastosowania ich w diodach elektroluminescencyjnych
13
14
15
 • Kopolimery {\em N}-winylokarbazolu i 1,3,4-trifenylo-6-winylo-1{\em H}-pirazolo[3,4-{\em B}] chinolin jako materiały do budowy komórek elektroluminescencyjnych
16
17
18
 • Light from electroluminescent diodes made from copolymers
19
20
 • Modyfikacja polimerów fotoluminescencyjnych do wykorzystania w budowie polimerowych diod świecących
21
 • Modyfikacja własności fizycznych polimeru przez wprowadzenie aktywnej grupy chinoliny do kopolimeru
22
 • New diazocarbazole derivatives for photonic applications
23
 • New pyrazoloquinolines and their application in organic light-emitting diodes with poly(N-vinylcarbazole) matrix
24
 • Nowe luminofory w diodach elektroluminescencyjnych
25