Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Zając, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2004]
 • TytułKinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali narzędziowej z niklem
  AutorzyGrzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA, Katarzyna Skoczylas
  ŹródłoXXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — S. 213–218
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2005]
 • TytułKinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach nadeutektoidalnych $Ni-Cr-Mo$ zawierających 0,79 i 1,21% $C$
  AutorzyKatarzyna SKOCZYLAS, Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA
  ŹródłoXXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — S. 19–24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułKinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach podeutektoidalnych $Ni-Cr-Mo$ zawierających $0,1$ i $0,31%C$
  AutorzyGrzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA
  ŹródłoProblemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — S. 81–86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułKinetyka przemian fazowych przy odpuszczaniu stali Ni-Cr-Mo zawierających $0,10 div 1,21$ % węgla
  AutorzyJerzy PACYNA, Grzegorz ZAJĄC, Robert DĄBROWSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2007 R. 74 nr 3, s. 133–138
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2002]
 • TytułNowa technologia obróbki cieplnej żeliwa steroidalnego chromowo-niklowego
  AutorzyJerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK, Grzegorz ZAJĄC
  Źródło„Kierunki rozwoju produkcji walców” : IX [dziewiąta] konferencja naukowo-techniczna : 13.III.–15.III.2002 Wisła-Malinka : materiały konferencyjne / red. nauk. Henryk Dyja ; koleguim red. Henryk Bala [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2002. — S. 9–17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2005]
 • TytułOdporność na pękanie stali Ni-Cr-Mo zawierających 0,10 i 0,31% C
  AutorzyGrzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA
  ŹródłoXXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — S. 111–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPrzemiany przechłodzonego austenitu w stalach o zróżnicowanym stężeniu niklu
  AutorzyGrzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 443–445
 • słowa kluczowe: wykres CTPc, nikiel, przemiana perlityczna, przemiana bainityczna

  keywords: nickel, CCT diagram, pearlitic transformation, bainitic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2005]
 • TytułPrzemiany przy odpuszczaniu w stali narzędziowej z niklem
  AutorzyKatarzyna Skoczylas, Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA
  ŹródłoInżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — S. 75–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2005]
 • TytułThe effect of nickel on mechanical properties of structural steels model alloys
  AutorzyZAJĄC G., PACYNA J.
  ŹródłoCAM3S'2005 : CAMMMS Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : programme and abstracts of the eleventh international scientific conference : 6textsuperscript{th}–9textsuperscript{th} December 2005 Gliwice–Zakopane / ed. L. A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. — Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. — S. 67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2005]
 • TytułThe kinetics of phase transformations during tempering in structural steels with nickel
  AutorzyG. ZAJĄC, J. PACYNA
  ŹródłoAMME'2005 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 13th international scientific conference : Gliwice–Wisła, Poland, May 16–19, 2005 / ed. Leszek A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences – Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — S. 719–722
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2005]
 • TytułThe kinetics of phase transformations during tempering in structural steels with nickel
  AutorzyZAJĄC G., PACYNA J.
  ŹródłoCOMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — S. 130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2007]
 • TytułWłasności mechaniczne stali ${Ni-Cr-Mo}$ zawierających 0,10–0,79%${C}$
  AutorzyJerzy PACYNA, Grzegorz ZAJĄC, Robert DĄBROWSKI
  ŹródłoSIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 40–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2002]
 • TytułWpływ niklu na kinetykę przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach konstrukcyjnych
  AutorzyGrzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA
  ŹródłoXXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 143–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2003]
 • TytułWpływ niklu na przemiany fazowe przy nagrzewaniu w stalach konstrukcyjnych
  AutorzyGrzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA
  ŹródłoXXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — S. 163–168
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2001]
 • TytułWpływ obróbki cieplnej na strukturę żeliwa sferoidalnego chromowo-niklowego
  AutorzyJanusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Grzegorz ZAJĄC
  ŹródłoXXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5. X. 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 153–158
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułWpływ temperatury austenizowania na strukturę i twardość narzędziowej stali $Ni-Cr-Mo$
  AutorzyKatarzyna SKOCZYLAS, Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2006 nr 9, s. 79–84
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: