Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Zając, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem181125
200811
2007211
200611
20058161
2004211
200311
200222
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18135
200811
200722
200611
2005844
200422
200311
200222
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18171
200811
200722
200611
2005871
200422
200311
200222
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18216
200811
200722
200611
2005817
200422
200311
200222
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18216
200811
2007211
200611
200588
200422
200311
200222
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18513
200811
2007211
200611
2005817
2004211
200311
200222
2001111
 • Effect of carbon content on the fracture toughness of $Ni-Cr-Mo$ steelsWpływ węgla na odporność na pękanie stali $Ni-Cr-Mo$ / J. PACYNA, R. DĄBROWSKI, G. ZAJĄC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 3, s. 803–807. — Bibliogr. s. 807. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol3_2008/artykuly/17_.pdf

 • keywords: fractographic examination, irreversible embrittlement, fracture toughness (K-Ic), Ni-Cr-Mo steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu stali narzędziowej z niklemThe kinetic of phase transformations of undercooled austenite in tool steel containing nickel / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA, Katarzyna Skoczylas // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — ISBN10: 8385982310. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 217, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach nadeutektoidalnych $Ni-Cr-Mo$ zawierających 0,79 i 1,21\% $C$The kinetics of undercooled austenite phase transformations in hypereutectoid $Ni-Cr-Mo$ steels with 0,79 and 1,21\% $C$ / Katarzyna SKOCZYLAS, Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 19–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz.. — Toż w: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kinetyka przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach podeutektoidalnych $Ni-Cr-Mo$ zawierających $0,1$ i $0,31\%C$The kinetics of undercooled austenite phase transformations in hypo-eutectoid $Ni-Cr-Mo$ steels with $0,1$ and $0,31\%C$ / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Staśko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka ; Akademia Pedagogiczne im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Techniki. — Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005. — ISBN10: 83-86256-70-2. — S. 81–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz.. — Toż w: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji [Dokument elektroniczny] / AP im. KEN w Krakowie IT. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : IT AP im. KEN, 2005. — 1 dysk optyczny. — (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki). — S. 80–85. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 85, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kinetyka przemian fazowych przy odpuszczaniu stali Ni-Cr-Mo zawierających $0,10 \div 1,21$ \% węglaThe kinetics of phase transformations during tempering of Ni-Cr-Mo steels containing $0.10 \div 1.21$ wt. \% of carbon / Jerzy PACYNA, Grzegorz ZAJĄC, Robert DĄBROWSKI // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2007 R. 74 nr 3, s. 133–138. — Bibliogr. s. 138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nowa technologia obróbki cieplnej żeliwa steroidalnego chromowo-niklowego[The new heat treatment technology of spheoroidal chromium-nickel cast iron] / Jerzy PACYNA, Janusz KRAWCZYK, Grzegorz ZAJĄC // W: „Kierunki rozwoju produkcji walców” : IX [dziewiąta] konferencja naukowo-techniczna : 13.III.–15.III.2002 Wisła-Malinka : materiały konferencyjne / red. nauk. Henryk Dyja ; koleguim red. Henryk Bala [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2002. — (Seria: Metalurgia ; nr 23). — Na k. tyt. dod.: 120 lat Huty Buczek S. A.. — Opis częśc. wg okł. — S. 9–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Odporność na pękanie stali Ni-Cr-Mo zawierających 0,10 i 0,31\% CFracture toughness of Ni-Cr-Mo steels with 0,10 and 0,31\% C / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8387331686. — S. 111–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.. — Toż. W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - [Kraków : AGH, 2005].- 1 dysk optyczny. - S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 6, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Przemiany przechłodzonego austenitu w stalach o zróżnicowanym stężeniu nikluThe transformations of undercooled austenite in variable Ni content steels / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 443–445. — Bibliogr. s. 445. — Problemy metaloznawstwa we współczesnej technice : seminarium Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych : Kielce, wrzesień 2004 / Politechnika Świętokrzyska. Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2004

 • słowa kluczowe: wykres CTPc, nikiel, przemiana perlityczna, przemiana bainityczna

  keywords: CCT diagram, nickel, pearlitic transformation, bainitic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Przemiany przy odpuszczaniu w stali narzędziowej z niklemThe transformations during tempering in tool steel containing nickel / Katarzyna Skoczylas, Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: Inżynieria materiałowa wczoraj, dziś i jutro : konferencja naukowa zorganizowana z okazji 55-lecia Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców : Kraków, maj 2005 / pod red. Grzegorza Michty. — Kraków : AGH, 2005. — Opis. częśc. wg okł.. — S. 75–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The effect of nickel on mechanical properties of structural steels model alloys / ZAJĄC G., PACYNA J. // W: CAM3S'2005 : CAMMMS Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : programme and abstracts of the eleventh international scientific conference : 6\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} December 2005 Gliwice–Zakopane / ed. L. A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. — Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. — Na okł. dodatkowo: COMMENT accompanying event. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 67. — Pełny tekst W: CAM3S'2005 [Dokument elektroniczny] : Contemporary Achievements in Mechanics, Manufacturing and Materials Science : 6\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} December Gliwice–Zakopane : proceedings of the eleventh international scientific conference : COMMENT accompanying event. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ed. Leszek A. Dobrzański ; Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology [etc.]. - Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 1061–1065. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 1065, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The kinetics of phase transformations during tempering in structural steels with nickel / G. ZAJĄC, J. PACYNA // W: AMME'2005 : Achievements in Mechanical & Materials Engineering : proceedings of the 13th international scientific conference : Gliwice–Wisła, Poland, May 16–19, 2005 / ed. Leszek A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences – Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — ISBN10: 8389728117. — S. 719–722. — Bibliogr. s. 722, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • The kinetics of phase transformations during tempering in structural steels with nickel / ZAJĄC G., PACYNA J. // W: COMMENT'2005 : programme & abstracts of the worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : Gliwice–Wisła 2005 / ed. L. A. Dobrzański. — Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences, Institute of Engineering, Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005. — Na s. tyt. dod.: The worldwide congress 'COMMENT'2005' on the occasion of the 60\textsuperscript{th} anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology in Gliwice, Poland. — S. 130. — Pełny tekst W: COMMENT [Dokument elektroniczny] : worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology : 8\textsuperscript{th} international conference on Advances in Materials and Processing Technologies AMPT'2005 ; 13\textsuperscript{th} international scientific conference on Achievements of Mechanical and Materials Engineering AMME'2005 ; 7\textsuperscript{th} international conference on Computer Integrated Manufacturing – Intelligent Manufacturing Systems CIM'2005 ; 10\textsuperscript{th} jubilee countrywide conference on Contemporary Achievements in Materials Science CAMS'2005 ; international scientific conference on Environmental Friendly Technologies ENT'2005 ; 46\textsuperscript{th} international scientific conference on Foundry – Solidification and Crystallisation of Metals FOUND'2005 ; 3\textsuperscript{rd} scientific conference on Materials, Mechanical and Manufacturing Engineering MMME'2005 : 16\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2005, Gliwice–Wisła, Poland : proceedings : short papers. - Wersja do Windows. - Dane tekstowe / ed. L. A. Dobrzański ; Politechnika Śląska. - 2005. - 1 dysk optyczny. - S. 719–722. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. - Bibliogr. s. 722, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Własności mechaniczne stali ${Ni-Cr-Mo}$ zawierających 0,10–0,79\%${C}$Mechanical properties of ${Ni-Cr-Mo}$ steels containing 0,10–0,79\%${C}$ / Jerzy PACYNA, Grzegorz ZAJĄC, Robert DĄBROWSKI // W: SIM 2007 : XXXV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 25–28 IX 2007 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH], [2007] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-87139-56-1. — S. 40–45. — Bibliogr. s. 44–45, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wpływ niklu na kinetykę przemian fazowych przechłodzonego austenitu w stalach konstrukcyjnychThe effect of nickel on the kinetic phase transformations of undercooled austenite in constructional steel / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: XXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 143–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ niklu na przemiany fazowe przy nagrzewaniu w stalach konstrukcyjnychEffect of nickel on the phase transformations during heating in structural steels / Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10:  8391753913. — S. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ obróbki cieplnej na strukturę żeliwa sferoidalnego chromowo-niklowegoThe influence of heat treatment on structure of spheroidal chromium-nickel cast iron / Janusz KRAWCZYK, Jerzy PACYNA, Grzegorz ZAJĄC // W: XXIX [Dwudziesta dziewiąta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Wisła, 2–5. X. 2001 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 153–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ temperatury austenizowania na strukturę i twardość narzędziowej stali $Ni-Cr-Mo$Influence of austenitizing temperature on structure and hardness of tool steel containing $Ni-Cr-Mo$ / Katarzyna SKOCZYLAS, Grzegorz ZAJĄC, Jerzy PACYNA // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2006 nr 9, s. 79–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ.. — Laureaci VII edycji konkursu DIAMENTY AGH : [publikacje laureatów VII edycji konkursu „Diamenty AGH” na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2004/2005] / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnicwo STN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: