Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Augustyn-Nadzieja, dr inż.

poprzednio: Augustyn-Pieniążek

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3614-0609

ResearcherID: brak

Scopus: 8960103100

PBN: 5e70920b878c28a04738f090

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • [referat, 2011]
 • TytułAccuracy of the element geometry mapping using non-invasive computer tomography method
  AutorzyMirosław Grzelka, Lidia Marciniak, Bartosz Gapiński, Grzegorz Budzik, Andrzej Trafarski, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Mariusz Gaca
  ŹródłoMetrologia w Technikach Wytwarzania (MwTW) : XIV krajowa i V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna / Politechnika Warszawska. Wydział Mechatroniki. Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej. — [Warszawa : PW], [2011]. — S. 98–103
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAccuracy of the element geometry mapping using non-invasive computer tomography method
  AutorzyMirosław Grzelka, Lidia Marciniak, Bartosz Gapiński, Grzegorz Budzik, Andrzej Trafarski, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Mariusz Gaca
  ŹródłoJAMRIS : Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems. — 2012 vol. 6 no. 3, s. 26–29. — tekst: http://www.jamris.org/images/ISSUES/ISSUE-03-2012/23%2026%20GRZELKA.pdf
 • keywords: computer tomography, optical coordinate measuring technique, reverse engineering, accuracy of workpiece mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAluminiowanie stali w proszku z samorzutnego rozpadu wysokoaluminiowego żeliwa
  AutorzyStanisław J. SKRZYPEK, Joanna PIENIĄŻEK, Franciszek Binczyk, Karol Przybyłowicz, Wiktora RATUSZEK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 7–8, s. 425–428
 • słowa kluczowe: obróbka cieplno-chemiczna, proszek samorozpadowy, aluminiowanie dyfuzyjne, nadstruktura

  keywords: thermo-chemical treatment, self-decomposition powder, aluminizing diffusivity, superlattice

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAn improved procedure for the quality control of sintered carbide tips for mining applications, based on quantitative image analysis of the microstructure
  AutorzyKamil MUCHA, Joanna AUGUSTYN-NADZIEJA, Agnieszka Szczotok, Krzysztof KRAUZE
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 5 art. no. 1236, s. 1-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/5/1236/pdf
 • keywords: microstructure, mining, WC-Co, conical picks, hardness, sintered carbides, semi-automated measurement, quantitative image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14051236

5
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza porównawcza cech geometrycznych i materiałowych implantów stomatologicznych ze stopu Ti6Al4V
  AutorzyPatrycja Gruszka, Joanna AUGUSTYN-NADZIEJA
  ŹródłoMateriały i technologie XXI wieku : XX międzynarodowa studencka sesja naukowa : Katowice, 17 maja 2018 r. / red. Marcin Godzierz, Adam Gryc, Patryk Wrześniowski ; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. — Katowice : Studenckie Koło Naukowe „MATER-TECH” przy Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, [2018]. — S. 19
 • słowa kluczowe: stopy tytanu, SEM, implanty stomatologiczne, badania profilometryczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAnaliza procesu kucia odkuwki kołnierza ze stali 300M
  AutorzyA. ŁUKASZEK-SOŁEK, S. BEDNAREK, J. KRAWCZYK, P. BAŁA, J. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, M. Płodzień
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 477–480
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza współczynnika przejmowania ciepła wybranych olejów hartowniczych
  AutorzyHenryk ADRIAN, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Jerzy Franek, Marcin Osika, Przemysław MARYNOWSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2013 R. 80 nr 4, s. 267–273
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania dyfrakcyjne natryskiwanych plazmowo powłok $Fe-Al$
  AutorzyJoanna PIENIĄŻEK, Stanisław Jan SKRZYPEK, Wiktoria RATUSZEK, Krzysztof CHRUŚCIEL, Franciszek Bińczyk
  ŹródłoXXX [Trzydziesta] Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Ustroń Jaszowiec, 1–4. X. 2002 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2002]. — S. 395–404
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadania materiałowe i korozyjne konwencjonalnych stopów Co-Cr-Mo-W przeznaczonych na odlewy konstrukcji szkieletowych w protetyce dentystycznej
  AutorzyJoanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Alicja ŁUKASZCZYK, Joanna LOCH
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2015 R. 18 nr 130, s. 2–9
 • słowa kluczowe: odporność korozyjna, konwencjonalne stopy na osnowie kobaltu, protetyka dentystyczna, roztwór sztucznej śliny, woltamperometria liniowa

  keywords: corrosion resistance, dental prosthetics, conventional cobalt-based alloys, artificial saliva solution, linear sweep voltammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania materiałowe i korozyjne metalowo-ceramicznego uzupełnienia protetycznego
  AutorzyMarzena Stupkiewicz, Joanna AUGUSTYN-NADZIEJA, Alicja ŁUKASZCZYK
  ŹródłoInnowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 1 czerwca 2017 / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2017]. — S. 786–791
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBadania odporności na korozję wysokotemperaturową stali niestopowych poddanych procesowi dyfuzyjnego aluminiowania
  AutorzyJ. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, R. ZAPAŁA
  ŹródłoXXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010. — S. 282–286
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania tribologiczne stopów Co-Cr-Mo-W przeznaczonych do wykonawstwa uzupełnień protetycznych
  AutorzyRoksana Urbaniak, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Paweł Kurtyka
  ŹródłoInnowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, cop. [2015]. — S. 138–142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBadania warstw wierzchnich modyfikowanych laserowo z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy strukturalnej
  AutorzyJ. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, M. GOŁY, S. SKRZYPEK
  ŹródłoXXXVIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28. 09 – 1. 10 2010 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : s. n., 2010. — S. 191–195
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania właściwości staliwa żaroodpornego 39Ni-18Cr
  AutorzyPaweł Węgrecki, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Renata ZAPAŁA
  ŹródłoInnowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : XXXIX studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 28 maj 2015 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej, Grzegorza Stradomskiego ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, cop. [2015]. — S. 23–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBadanie wpływu obróbki cieplno-plastycznej na mikrostrukturę i własności stopu aluminium 2195
  AutorzyRoksana Urbaniak, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, Anna Sroka
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2015 nr 31, s. 257–263
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułChanges of phase morphology in 26%${Cr-6%Ni-3%Mo-3%Cu}$ steel castings with varied wall thickness
  AutorzyBarbara KALANDYK, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2008 vol. 8 spec. iss. 1, s. 175–178. — tekst: http://goo.gl/GeaMLY
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułCharacteristics and properties of intermetallic compounds from the ${Fe-Al}$ system
  AutorzyJ. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, S. SKRZYPEK, W. RATUSZEK, M. GOŁY
  ŹródłoProblems of modern techniques in engineering and education / editorial board: Iwona Sulima, Marcin Kowalski, Piotr Malczewski ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Cracow : IT PU, cop. 2008. — S. 81–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCharakterystyka i własności stopu AlSi7Mg0,3 przeznaczonego na głowice silników samochodowych
  AutorzyMarek Stanclik, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2015 nr 31, s. 221–227
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2017]
 • TytułCharakterystyka materiałoznawcza staliwa L35GSM stosowanego na zęby czerpaków
  AutorzyPrzemysław Trawczyński, Joanna AUGUSTYN-NADZIEJA
  ŹródłoInnowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 1 czerwca 2017 / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2017]. — S. 792–795
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2016]
 • TytułCharakterystyka mikrostruktury stopu AlSi7Cu0,5Mg poddanego obróbce cieplnej T6
  AutorzyMarek Stanclik, Joanna AUGUSTYN-PIENIĄŻEK
  ŹródłoInnowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 40. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 19 maja 2016 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2016]. — S. 504–507
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułCharakterystyka połączenia metalowo-ceramicznego w wykonawstwie protetycznym
  AutorzyJ. AUGUSTYN-PIENIĄŻEK, A. ŁUKASZCZYK, A. Błońska. K. Ciaputa
  ŹródłoXLIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2016 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2016. — S. 267–274
 • słowa kluczowe: korona metalowo-ceramiczna, metoda wytapianych modeli, protetyka, roztwór sztucznej śliny, stop Co-Cr-Mo

  keywords: method of wasted wax, artificial saliva solution, metal-ceramic crown, prosthetics, Co-Cr-Mo alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2003]
 • TytułCharakterystyka powłok otrzymanych ze związków międzymetalicznych typu $FeAl$ nakładanych na żeliwo
  AutorzyJoanna PIENIĄŻEK, Stanisław SKRZYPEK, Wiktoria RATUSZEK, Franciszek Bińczyk, Krzysztof CHRUŚCIEL
  ŹródłoXXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — S. 483–490
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2017]
 • TytułCharakterystyka stempli wykonanych ze stali HS6-5-2 stosowanych do wyciskania gniazd sześciokarbowych
  AutorzyMagdalena Wojnarowska, Joanna AUGUSTYN-NADZIEJA
  ŹródłoInnowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie : 41. studencka konferencja naukowa : Częstochowa, 1 czerwca 2017 / pod red. nauk. Ewy Staniewskiej ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, [2017]. — S. 683–687
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: