Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Augustyn-Nadzieja, dr inż.

poprzednio: Augustyn-Pieniążek

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3614-0609

ResearcherID: brak

Scopus: 8960103100

PBN: 901272

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 92, z ogólnej liczby 93 publikacji Autora


1
 • Accuracy of the element geometry mapping using non-invasive computer tomography method
2
 • Accuracy of the element geometry mapping using non-invasive computer tomography method
3
 • Aluminiowanie stali w proszku z samorzutnego rozpadu wysokoaluminiowego żeliwa
4
 • Analiza porównawcza cech geometrycznych i materiałowych implantów stomatologicznych ze stopu Ti6Al4V
5
 • Analiza procesu kucia odkuwki kołnierza ze stali 300M
6
 • Analiza współczynnika przejmowania ciepła wybranych olejów hartowniczych
7
 • Badania dyfrakcyjne natryskiwanych plazmowo powłok $Fe-Al$
8
 • Badania materiałowe i korozyjne konwencjonalnych stopów Co-Cr-Mo-W przeznaczonych na odlewy konstrukcji szkieletowych w protetyce dentystycznej
9
 • Badania materiałowe i korozyjne metalowo-ceramicznego uzupełnienia protetycznego
10
 • Badania odporności na korozję wysokotemperaturową stali niestopowych poddanych procesowi dyfuzyjnego aluminiowania
11
 • Badania tribologiczne stopów Co-Cr-Mo-W przeznaczonych do wykonawstwa uzupełnień protetycznych
12
 • Badania warstw wierzchnich modyfikowanych laserowo z wykorzystaniem rentgenowskiej analizy strukturalnej
13
 • Badania właściwości staliwa żaroodpornego 39Ni-18Cr
14
 • Badanie wpływu obróbki cieplno-plastycznej na mikrostrukturę i własności stopu aluminium 2195
15
 • Changes of phase morphology in 26\%${Cr-6\%Ni-3\%Mo-3\%Cu}$ steel castings with varied wall thickness
16
 • Characteristics and properties of intermetallic compounds from the ${Fe-Al}$ system
17
 • Charakterystyka i własności stopu AlSi7Mg0,3 przeznaczonego na głowice silników samochodowych
18
 • Charakterystyka materiałoznawcza staliwa L35GSM stosowanego na zęby czerpaków
19
 • Charakterystyka mikrostruktury stopu AlSi7Cu0,5Mg poddanego obróbce cieplnej T6
20
 • Charakterystyka połączenia metalowo-ceramicznego w wykonawstwie protetycznym
21
 • Charakterystyka powłok otrzymanych ze związków międzymetalicznych typu $FeAl$ nakładanych na żeliwo
22
 • Charakterystyka stempli wykonanych ze stali HS6-5-2 stosowanych do wyciskania gniazd sześciokarbowych
23
 • Charakterystyka wad odlewniczych metalowych uzupełnień protetycznych
24
 • Charakterystyka warstw tlenkowych powstałych na staliwie Cr-Ni modyfikowanym Ce podczas wysokotemperaturowego utleniania
25
 • Charakterystyka własności mikrostrukturalnych i użytkowych stali konstrukcyjnej niestopowej po procesach obróbki cieplnej