Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Ogiela, mgr inż.

pracownik administracyjny

Pion Kwestury
KW, Pion Kwestury


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 26029509000

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
4
 • Kryptosystemy oparte na krzywych eliptycznych i ich wykorzystanie w infrastrukturach handlu elektronicznego[Elliptic curve based cryptosystems and theirs application in the electronic commerce infrastructure] / Lidia OGIELA, Urszula OGIELA // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ; ISSN 1429-7221. — 2002 nr 2/3, s. 162–166. — Bibliogr. s. 166

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kryptosystemy oparte na krzywych hipereliptycznych i ich znaczenie w handlu elektronicznym[Cryptosystems based on hiperelliptic curves and their significance in e-commerce] / Lidia OGIELA, Urszula OGIELA // Firma i Rynek : kwartalnik naukowy Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu ; ISSN 1429-7221. — 2003 nr 2–4, s. 154–157. — Bibliogr. s. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Linguistic cryptographic threshold schemes / Marek R. OGIELA, Urszula OGIELA // International Journal of Future Generation Communication and Networking ; ISSN 1738-995X ; ISSN 2005-4270. — Numery ISSN są niepoprawne. — 2009 vol. 2 no. 1, s. 33–40. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Lingwistyczne schematy progowe w inteligentnym zarządzaniu sekretnymi danymiLinguistic threshold schemes in intelligent secret data management / Marek R. OGIELA, Urszula OGIELA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 3, s. 315–319. — Bibliogr. s. 319, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Secure distribution protocol for restoring information with different accesing grants / Lidia OGIELA, Marek R. OGIELA, Urszula OGIELA // Research Briefs on Information & Communication Technology Evolution (ReBICTE) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2383-9201. — 2015 vol. 1 art. no. 2, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7. — tekst: http://media.wix.com/ugd/a6c9b6_621053cd640a4b8489f8764f74fe52ed.pdf

 • keywords: cryptographic protocols, secret sharing algorithms, information distribution and management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Strategic information splitting using biometric patterns / Marek R. OGIELA, Lidia OGIELA, Urszula OGIELA // Journal of Internet Services and Information Security (JISIS) ; ISSN 2182-2069. — 2012 vol. 2 no. 3/4 spec iss., s. 129–133. — Bibliogr. s. 132, Abstr.. — MIST2012 : the 4th international workshop on Managing Insider Security Threats : November 8–9, 2012, Japan

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Visual CAPTCHA application in linguistic cryptography / Urszula OGIELA, Makoto Takizawa, Lidia OGIELA // Concurrency and Computation : Practice and Experience ; ISSN 1532-0626. — 2018 vol. 30 iss. 2 spec. iss.: Bio‐inspired and cognitive approaches in cryptography and security applications (BioCog2017) art. no. e4362, s. 1–8. — Bibliogr. s. 7–8, Summ.. — BioCog2017 : Bio‐inspired and cognitive approaches in cryptography and security applications. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4yj0092.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1002/cpe.4362

 • keywords: secret sharing, linguistic cryptography, visual CAPTCHA

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/cpe.4362