Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Przybylski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała Stałego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6479-7886

ResearcherID: brak

Scopus: 57095547400

PBN: 900776

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 91, z ogólnej liczby 98 publikacji Autora


1
2
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCanted stripe phase evolution due to a spin reorientation transition in Fe films grown on Ag(001) vicinal surface
  AutorzyM. Dąbrowski, M. Cinal, M. PRZYBYLSKI, G. Chen, A. T. N'Diaye, A. K. Schmid, J. Kirschner
  ŹródłoPhysical Review. B. — 2016 vol. 93 iss. 6, s. 064414-1–064414-9. — tekst: https://goo.gl/HJqbVa
5
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułCorrection: Electrochemically deposited nanocrystalline InSb thin films and their electrical properties [Journal of Materials Chemistry C 2016, 4 (1345-1350) DOI: 10.1039/C5TC03656A]
  AutorzyK. E. HNIDA, S. Bäßler, J. MECH, K. SZACIŁOWSKI, R. P. Socha, M. GAJEWSKA, K. Nielsch, M. PRZYBYLSKI, G. D Sulka
  ŹródłoJournal of Materials Chemistry. C. — 2019 vol. 7 iss. 21, s. 6475. — tekst: https://pubs-1rsc-1org-100001evm003f.wbg2.bg.agh.edu.pl/en/content/articlepdf/2019/tc/c9tc90107h?page=search
8
 • [referat, 2018]
 • TytułCorrelation of hyperfine field and isomer shift with magnetoelectric properties in $Mo$-substituted barrium hexaferrites
  AutorzyM. PRZYBYLSKI, J. ŻUKROWSKI, K. Łątka, Z. Su, Ch. Yu, Z. Celiński, Y. Chen, A. Sokolov, V. Harris
  ŹródłoOSSM 2018 : Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Goniądz, 17–20 czerwca 2018 r. : program i abstrakty. — [Białystok : s. n.], [2018]. — S. 9
9
 • [referat, 2018]
 • TytułCorrelation of hyperfine field distribution and isomer shifts with magnetoelectric properties in mo-substituted barium hexaferrites
  AutorzyM. PRZYBYLSKI, J. ŻUKROWSKI, K. Latka, Z. Su, C. Yu, Z. Celiński, Y. Chen, A. S. Sokolov, V. G. Harris
  ŹródłoICM 2018 [Dokument elektroniczny] : 21textsuperscript{st} International Conference on Magnetism : July 15-20, 2018, San Francisco : book of abstracts. — [San Francisco : s. n.], [2018]. — S. 168–169 [F10-08]
10
 • [referat, 2018]
 • TytułDetection of low-level acetone using semiconductor gas sensors based on $CuO/Fe_2O_3$ hetero-junctions
  AutorzyKamila KOLLBEK, Aleksandra SZKUDLAREK, Artur RYDOSZ, Barbara Łysoń-Stępień, Mateusz MARZEC, Marek PRZYBYLSKI
  Źródło233textsuperscript{rd} ECS meeting [Dokument elektroniczny] : May 13-17, 2018, Seattle : meeting abstracts - MA 2018-01. — New Jersey : The Electrochemical Society, cop. 2018. — Ekran 1
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDevelopment of ferrite-based temperature sensors for magnetic resonance imaging: a study of $Cu_{1-x}Zn_{x}Fe_{2}O_{4}$
  AutorzyN. A. Alghamdi, J. H. Hankiewicz, N. R. Anderson, K. F. Stupic, R. E. Camley, M. PRZYBYLSKI, J. ŻUKROWSKI, Z. Celiński
  ŹródłoPhysical Review Applied [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 9 iss. 5, art. no. 054030, s. 054030-1–054030-11. — tekst: https://journals-1aps-1org-1b3ufmu5l017a.wbg2.bg.agh.edu.pl/prapplied/pdf/10.1103/PhysRevApplied.9.054030
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDirect evidence of a nonorthogonal magnetization configuration in single crystalline $Fe_{1-x}Co_{x}/Rh/Fe/Rh(001)$ system
  AutorzyF. Yildiz, M. PRZYBYLSKI, J. Kirschner
  ŹródłoPhysical Review Letters. — 2009 vol. 103 iss. 14, s. 147203-1–147203-4. — tekst: http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.103.147203
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDirect in-depth determination of a complex magnetic configuration in an exchange-coupled bilayer with perpendicular and in-plane anisotropy
  AutorzyJ.-M. Tonnerre, M. PRZYBYLSKI, M. Ragheb, F. Yildiz, H. C. N. Tolentino, L. Ortega, J. Kirschner
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2011 vol. 84 iss. 10, s. 100407-1–100407-5. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v84/i10/e100407
14
 • [referat, 2018]
 • TytułDiscussion of the possibilities to apply RHEED in PLD chambers
  AutorzyG. SZWACHTA, Z. MITURA, M. PRZYBYLSKI
  ŹródłoCAC 2018 : XXIV Conference on Applied Crystallography : 2–6 September 2018, Arłamów, Poland : programme & abstracts. — [Poland : s. n.], [2018]. — S. 151
15
 • [referat, 2016]
 • TytułDynamics of $CuFeS_{2}$ hard nanoparticles embedded in organic matrix as seen by Mössbauer spectroscopy
  AutorzyJ. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Komędera, A. Pierzga, K. Ruebenbauer, P. Bujak, A. Proń, M. PRZYBYLSKI
  Źródło9textsuperscript{th} international conference engineering, computer science and education, 2016 : book of abstracts. — Kraków : Metallurgy and Foundry Commission Polish Academy of Sciences Krakow ; Institute of Technology. Pedagogical University, cop. 2016. — S. [1]
16
 • [referat, 2016]
 • TytułDynamics of $CuFeS_{2}$ nanoparticles embedded in organic matrix as seen by Mössbauer spectroscopy
  AutorzyJ. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Komędera, K. Ruebenbauer, P. Bujak, A. Proń, M. PRZYBYLSKI
  ŹródłoOSSM 2016 : XI Ogólnopolskie Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej : Radom–Turno, 19–22 czerwca 2016 r. : program i abstrakty / red. Tadeusz Szumiata, Małgorzata Gzik-Szumiata, Kazimierz Hibner. — [Radom : s. n.], [2016]. — S. [1] ID O-01
17
 • [referat, 2016]
 • TytułDynamics of hard nanoparticles in organic matrix studied by Mössbauer spectroscopy
  AutorzyJ. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Komędera, A. Pierzga, K. Ruebenbauer, M. PRZYBYLSKI, P. Bujak, A. Pron
  ŹródłoStoCP-2016 [Dokument elektroniczny] : from spins to cooper pairs and back: 2nd international conference on Magnetism and superconductivity in selected systems : September 25–30, 2016 : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 39
18
 • [referat, 2017]
 • TytułDynamics of isolated hard nanoparticles stabilized by organic ligands as seen by Mössbauer spectroscopy
  AutorzyJ. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Komędera, K. Ruebenbauer, G. Gąbka, P. Bujak, A. Pron, M. PRZYBYLSKI
  ŹródłoXXXVI DyProSo 2017 : XXXVI International Symposium Dynamical Properties of Solids : Cracow, 27–31 August 2017 : book of abstracts. — Tarnów : Tomasz M. Majka Publisher, cop. 2017. — S. 83
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDynamics of ternary $Cu–Fe–S_2$ nanoparticles stabilized by organic ligands
  AutorzyJ. ŻUKROWSKI, A. Błachowski, K. Komędera, K. Ruebenbauer, G. Gabka, P. Bujak, A. Pron, M. PRZYBYLSKI
  ŹródłoJournal of Physical Chemistry. C. — 2017 vol. 121 iss. 12, s. 6977–6985
20
 • [referat, 2014]
 • TytułEffect of CoO/Ni orthogonal exchange coupling on perpendicular anisotropy of Ni films on Pd(001)
  AutorzyP. Kuświk, P. L. Gastelois, M. M. Soares, H. C. N. Tolentino, M. de Santis, A. Y. Ramos, A. D. Lamirand, M. PRZYBYLSKI, J. Kirschner
  ŹródłoPhysics of Magnetism 2014 (PM'14) : the European conference : June 23–27, 2014, Poznań, Poland : abstracts / ed. by B. Idzikowski [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics, Adam Mickiewicz University. Faculty of Physics. — Poznań : Polish Academy of Sciences. Institute of Molecular Physics, 2014. — S. 65
21
 • [referat, 2015]
 • TytułEffect of orthogonal exchange coupling on magnetic anisotropy in antiferromagnet/ferromagnet epitaxial bilayers
  AutorzyKuświk P., Gastelois P. L., Soares M. M., Tolentino H. C. N., De-Santis M., Ramos A. Y., Lamirand A. D., PRZYBYLSKI M., Kirschner J.
  ŹródłoICMFS Kraków 2015 : 22textsuperscript{nd} International colloquium on Magnetic films and surfaces (ICMFS-2015) : 12–17 July 2015, Kraków/Cracow, Poland. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 37–38
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEffect of quantum well states in Cu overlayer on magnetic anisotropy of Fe and Co films revisited
  AutorzyS. Manna, P. L. Gastelois, M. Dąbrowski, P. Kuświk, M. Cinal, M. PRZYBYLSKI, J. Kirschner
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2013 vol. 87 iss. 13, s. 134401-1–134401-7. — tekst: http://journals.aps.org/prb/pdf/10.1103/PhysRevB.87.134401
23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułExperimental confirmation of quantum oscillations of magnetic anisotropy in Co/Cu(001)
  AutorzyU. Bauer, M. Dąbrowski, M. PRZYBYLSKI, J. Kirschner
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2011 vol. 84 iss. 14, s. 144433-1–144433-5. — tekst: http://prb.aps.org/pdf/PRB/v84/i14/e144433
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułExperimental observation of quantum oscillations of perpendicular anisotropy in Fe films on Ag(1,1,10)
  AutorzyJ. Li, M. PRZYBYLSKI, Y. He, Y. Z. Wu
  ŹródłoPhysical Review. B, Condensed Matter and Materials Physics. — 2010 vol. 82 iss. 21, s. 214406-1–214406-6