Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Prosowicz, dr inż.

asystent

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. PROSOWICZ, J. RUTKOWSKI, J. SZCZEPAŃSKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 51–55
2
 • [referat, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, RUTKOWSKI Jacek, SZCZEPAŃSKA Jadwiga
  ŹródłoMikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — S. 40
3
 • [referat, 2002]
 • TytułCynk w osadach dennych jeziora Wigry
  AutorzyDorota PROSOWICZ, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoCynk w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne : materiały sympozjum : Warszawa, 22–23 maja 2002 / Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] [et al.]. — [Polska : s. n.], [2002]. — S. 28
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDistribution of Cd, and Pb in the lake sediments cores from the Hańczańska Bay (Wigry Lake, NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoLimnological Review. — 2007 [vol.] 7 [no.] 4, s. 215–219
5
 • [referat, 2003]
 • TytułFe, Mn and Zn in the bottom sediments of the Wigry Lake – Szyja Basin
  AutorzyD. PROSOWICZ
  ŹródłoPrague 2003 [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium & exhibition on Environmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states : 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic : proceedings. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2003. — S. 1–5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMapa osadów pokrywających dno jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2005 t. 3, s. 171–178
7
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułMetale śladowe w osadach jeziora Wigry
  AutorzyDorota PROSOWICZ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA
  ŹródłoJezioro Wigry : historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych / red. nauk. Jacek Rutkowski, Lech Krzysztofiak. — Suwałki : Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, cop. 2009. — S. 110–130
8
 • [referat, 2002]
 • TytułMetale śladowe we współczesnych osadach dennych jeziora Wigry (Ploso Bryzglowskie)
  AutorzyDorota PROSOWICZ, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoNaturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior : 6textsuperscript{th} limnological conference dedicated to professor Tadeusz Wilgat on his 85textsuperscript{th} birth anniversary = VI [szósta] konferencja limnologiczna z udziałem naukowców z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski : 16–18 September 2002 Lublin–Okuninka / Maria Curie-Skłodowska University. Department of Hydrology. Institute of Earth Sciences. — [Lublin : MCSU], [2002]. — S. 39–40
9
10
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułOn paleo-Wigry Lake (NE Poland) and its sediments covered contemporary by peats
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, Sławomir Żurek, Natalia Piotrowska, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoAnthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 2 / eds. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Dariusz Borowiak ; Department of Limnology, University of Gdańsk, Polish Limnological Society. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. — S. 167–169
11
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułOsady jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Dorota PROSOWICZ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoJezioro Wigry : historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych / red. nauk. Jacek Rutkowski, Lech Krzysztofiak. — Suwałki : Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, cop. 2009. — S. 83–109
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułOsady rynnowych części jeziora Wigry – ploso Szyja i zatoka Wigierki : porównanie
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2004 t. 2, s. 43–49
13
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułProfundal sediments of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Dorota PROSOWICZ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Lech Krzysztofiak
  ŹródłoAnthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 2 / eds. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Dariusz Borowiak ; Department of Limnology, University of Gdańsk, Polish Limnological Society. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. — S. 171–173
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułRecent sediments of the Lake Wigry (Bryzgiel Basin)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoLimnological Review. — 2002 vol. 2, s. 353–362
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułRecent sediments of the Wigry Lake (Szyja Basin), NE Poland
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoLimnological Review. — 2003 vol. 3, s. 197–203
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułTrace metals in recent bottom sediments of Lake Wigry (Bryzgiel Basin)
  AutorzyDorota PROSOWICZ, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoLimnological Review. — 2002 vol. 2, s. 323–332
17
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułTrace metals in sediments of Wigry Lake
  AutorzyDorota PROSOWICZ
  ŹródłoAnthropogenic and natural transformations of lakes, Vol. 3 / ed. Włodzimierz Marszelewski. — Toruń : Polish Limnological Society, 2009. — S. 197–200
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułUse of GIS for spatial analysis of heavy metals distribution in the bottom sediments of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyA. KOSTKA, D. PROSOWICZ, E. HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2008 vol. 17 no. 3A, s. 307–312
19
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułWspółczesne osady jeziora Wigry (Plos Bryzglowski)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. 1: 2003 / pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza ; PAU. — Kraków : PAU, 2003. — S. 39–45
20
 • [referat, 2002]
 • TytułWspółczesne osady jeziora Wigry (Ploso Bryzglowskie)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoNaturalne i antropogeniczne przekształcenia jezior : 6textsuperscript{th} limnological conference dedicated to professor Tadeusz Wilgat on his 85textsuperscript{th} birth anniversary = VI [szósta] konferencja limnologiczna z udziałem naukowców z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski : 16–18 September 2002 Lublin–Okuninka / Maria Curie-Skłodowska University. Department of Hydrology. Institute of Earth Sciences. — [Lublin : MCSU], [2002]. — S. 42–43
21
 • [referat, 2003]
 • TytułWspółczesne osady jeziorne Plosa Szyja (jez. Wigry)
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Katarzyna KRÓL, Lech Krzysztofiak, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoVII. [Siódma] ogólnopolska konferencja limnologiczna nt. Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior : „Jodłowy Dwór” pod Świętym Krzyżem 9–11 października 2003 r. / Akademia Świętokrzyska. Instytut Geografii ; Polskie Towarzystwo Limnologiczne. — Kielce : Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2003. — S. 31–32
22
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułWstępne wyniki badań koncentracji pierwiastków śladowych we współczesnych osadach jeziora Wigry (Ploso Bryzglowskie)
  AutorzyDorota PROSOWICZ, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. 1: 2003 / pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza ; PAU. — Kraków : PAU, 2003. — S. 51–55
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułWykształcenie litologiczne kredy jeziornej z płycizny „Sielawna Góra” w jeziorze Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Dorota PROSOWICZ, Katarzyna KRÓL, Andrzej Osadczuk
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2008 t. 6, s. 135–143
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułZmienność przestrzenna zawartości żelaza i manganu w osadach jeziora Wigry
  AutorzyAnna KOSTKA, Dorota PROSOWICZ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoPrace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności. — 2008 t. 6, s. 145–152