Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kosała, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8463-6959

ResearcherID: A-5288-2016

Scopus: 23570360400

PBN: 900896

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułA comparative analysis of the index assessment of church acoustics using RASTI and STI
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA
  ŹródłoCzasopismo Techniczne. — 2017 vol. 6, s. 5–19
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułA single number index to assess selected acoustic parameters in churches with redundant information
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 545–560
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułAkustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnych
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA, Tadeusz KAMISIŃSKI
  ŹródłoCzasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska. Architektura. — 2011 R. 108 z. 11 2–A/1: Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych. T. 1, Technologie i materiały budowlane Kraków : praca zbiorowa / pod red. Wacława Celadyna, Sabiny Kuc, s. 115–122
5
 • [referat, 2011]
 • TytułAkustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnych : [streszczenie]
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA, Tadeusz KAMISIŃSKI
  ŹródłoProblemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–21 października 2011 / red. nauk. Wacław Celadyn, Sabina Kuc ; Sekcja Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Instytut Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. — Kraków : PK, cop. 2011. — S. 23
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza metod stosowanych w ocenie akustycznej obiektów sakralnych
  AutorzyZbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA
  ŹródłoMechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2002 t. 21 z. 1, s. 13–26
7
 • [referat, 2013]
 • TytułAnaliza porównawcza akustyki kościołów rzymsko-katolickich przy użyciu metody wskaźnikowej
  AutorzyK. KOSAŁA
  ŹródłoXX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków – Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 132–133
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza porównawcza oceny akustycznej obiektów sakralnych
  AutorzyZbigniew Witold ENGEL, Jacek Robert Engel, Krzysztof KOSAŁA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo. Budownictwo Sakralne i Monumentalne. — 2006 z. 30, s. 41–56
9
 • [referat, 2008]
 • TytułAnaliza właściwości akustycznych obiektów sakralnych przy zastosowaniu SVD
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA
  ŹródłoOSA'08 : LV Otwarte Seminarium z Akustyki = 55textsuperscript{th} Open Seminar on Acoustics : Wrocław–Piechowice, 8–12.09.2008 / red. Tadeusz Gudra. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział], [2008]. — S. 487–492
10
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza właściwości akustycznych wybranych kościołów rzymsko-katolickich
  AutorzyZbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA
  ŹródłoOSA 2003 : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Szczyrk–Gliwice, 23.09.2003–27. 09. 2003 : materiały konferencyjne / ed. Tomasz Błachowicz ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003. — S. 65–69
11
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnalysis of acoustic properties of selected Roman Catholic churches
  AutorzyZbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 220–221
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnalysis of noise pollution in an andesite quarry with the use of simulation studies and evaluation indices
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA, Bartłomiej STĘPIEŃ
  ŹródłoInternational Journal of Occupational Safety and Ergonomics. — 2016 vol. 22 no. 1, s. 92–101
13
14
 • [referat, 2002]
 • TytułBadania akustyczne kościoła w Psarach
  AutorzyZbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA
  ŹródłoOSA'2002 : XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki = Open Seminar on Acoustics : Warszawa – Stare Jabłonki, 9–13 września 2002 / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — [Warszawa : PTA], [2002]. — S. 205–210
15
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania i ocena zagrożeń wibroakustycznych na wybranych stanowiskach pracy w odkrywkowej kopalni wapienia
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA
  ŹródłoWibroTech 2012 : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 29
16
 • [referat, 2019]
 • TytułBadania własności akustycznych obudowy dźwiękoizolacyjnej ze ściankami jedno i dwuwarstwowymi
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA, Ryszard OLSZEWSKI, Leszek MAJKUT, Artur FLACH
  ŹródłoWibroTech 2019 : XX konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XV ogólnopolskie seminarium wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków-Zawiercie, 14–15 listopada 2019. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki], [2019]. — S. 33
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCalculation models for acoustic analysis of sacral objects
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2009 vol. 34 no. 1, s. 3–11
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCalculation models for acoustic analysis of St. Elizabeth of Hungary church in Jaworzno Szczakowa
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 485–498. — tekst: https://goo.gl/3xSMql
19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułCharakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych – możliwości predykcji i badania doświadczalne
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA
  ŹródłoIzolacje : budownictwo, przemysł, ekologia. — 2019 R. 24 nr 7/8, s. 92–97
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDecorrelation of indices for a single number assessment of the acoustic quality of sacral objects
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA
  ŹródłoDiagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej. — 2011 [nr] 2, s. 49–52
22
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułGlobal index of acoustic quality of sacral structures : [abstract]
  AutorzyZbigniew Witold ENGEL, Krzysztof KOSAŁA
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2004 vol. 29 no. 3, s. 474
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułGlobal index of the acoustic quality of sacral buildings at incomplete information
  AutorzyKrzysztof KOSAŁA
  ŹródłoArchives of Acoustics. — 2008 vol. 33 no. 2, s. 165–183
24
 • [referat, 2004]
 • TytułGlobalny wskaźnik oceny jakości akustycznej obiektów sakralnych
  AutorzyZ. ENGEL, K. KOSAŁA
  ŹródłoOSA 2004 : LI Otwarte Seminarium z Akustyki = 51-st Open Seminar on Acoustic : Gdańsk – Sobieszewo 6–10.09.2004 / [red.] B. J. Linde, A. Sikorska, T. Klinkosz ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Gdański. — Gdańsk : PTA OG, 2004. — S. 309–312
25
 • [referat, 2006]
 • TytułHałasy w kopalniach surowców mineralnych emitowane przez roboty strzałowe
  AutorzyJacek Robert Engel, Krzysztof KOSAŁA, Maciej KŁACZYŃSKI
  ŹródłoMateriały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 27. 02–3. 03. 2006 / red. Materiałów Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2006]. — S. 43–52