Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kosała, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8463-6959

ResearcherID: A-5288-2016

Scopus: 23570360400

PBN: 900896

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem78222846
2019514
201833
201722
2016413
201511
201411
20139126
2012633
2011523
201011
2009211
2008422
20075122
2006844
2005523
2004734
2003321
2002532
2001211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7839363
2019532
2018312
2017211
2016413
201511
201411
20139261
20126231
20115221
201011
2009211
2008431
2007523
2006844
2005523
2004743
2003321
200255
200122
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem78699
2019532
2018321
201722
2016431
201511
201411
2013972
201266
201155
201011
200922
200844
200755
2006862
2005541
200477
200333
200255
200122
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem781860
2019523
2018321
201722
2016431
201511
201411
2013954
2012624
2011514
201011
2009211
2008413
200755
200688
200555
200477
200333
200255
200122
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem782949
2019541
2018321
201722
2016431
201511
201411
2013954
2012624
2011532
201011
200922
2008422
2007523
200688
200555
200477
200333
200255
200122
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem784236
2019541
201833
201722
201644
201511
201411
2013963
2012642
2011541
201011
200922
2008422
2007523
2006817
2005523
2004725
200333
2002514
2001221
 • A comparative analysis of the index assessment of church acoustics using RASTI and STIAnaliza porównawcza wskaźnikowej oceny akustycznej kościołów z użyciem RASTI i STI / Krzysztof KOSAŁA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 6, s. 5–19. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: akustyka kościołów, metoda wskaźnikowa, jakość akustyczna

  keywords: church acoustics, acoustic quality, index method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.17.099.6575

2
 • A single number index to assess selected acoustic parameters in churches with redundant information / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2011 vol. 36 no. 3, s. 545–560. — Bibliogr. s. 559–560

 • keywords: Singular Value Decomposition (SVD), acoustic quality, index method, sacral objects, redundant information

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10168-011-0039-3

3
 • Acoustic properties of the selected churches in PolandWłasności akustyczne wybranych kościołów w Polsce / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Mechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 1734-8927. — 2005 vol. 24 no. 3, s. 173–181. — Bibliogr. s. 180–181, Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rsk09fd.wbg2.bg.agh.edu.pl/MECHANICS/2005-03/mech02.pdf

 • słowa kluczowe: akustyka wnętrz sakralnych, wskaźniki oceny, jakość akustyczna obiektów sakralnych

  keywords: acoustics in interiors of sacral structures, assessment indices, acoustic quality of sacral stuctures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Akustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnychAcoustics of multifunctional sacral interiors / Krzysztof KOSAŁA, Tadeusz KAMISIŃSKI // Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Architektura ; ISSN 1897-6271. — 2011 R. 108 z. 11 2–A/1: Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych. T. 1, Technologie i materiały budowlane Kraków : praca zbiorowa / pod red. Wacława Celadyna, Sabiny Kuc, s. 115–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Akustyka wielofunkcyjnych wnętrz sakralnych : [streszczenie]Acoustics of multifunctional sacral interiors : [abstract] / Krzysztof KOSAŁA, Tadeusz KAMISIŃSKI // W: Problemy projektowe w kontekście nowych technologii budowlanych : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 20–21 października 2011 = New building technologies and design problems : IX\textsuperscript{th} international scientific and technical conference / red. nauk. Wacław Celadyn, Sabina Kuc ; Sekcja Budownictwa Ogólnego Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie, Instytut Projektowania Budowlanego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. — Kraków : PK, cop. 2011. — S. 23. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza metod stosowanych w ocenie akustycznej obiektów sakralnychAnalysis of methods applied in an acoustics assessment of sacral objects / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 2002 t. 21 z. 1, s. 13–26. — Bibliogr. s. 25–26 Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: akustyka, obiekty sakralne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza porównawcza akustyki kościołów rzymsko-katolickich przy użyciu metody wskaźnikowejA comparative analysis of acoustics of Roman catholic churches by means of the index method / K. KOSAŁA // W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej [Dokument elektroniczny] : Kraków – Zakopane, 15–19 kwietnia 2013 = XX Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-61402-16-9. — S. 132–133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.iab2013.agh.edu.pl/streszczenia/IAB2013-matkonf.pdf [2013-04-26]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza porównawcza oceny akustycznej obiektów sakralnychComparative analysis of acoustic assessment of sacral buildings / Zbigniew Witold ENGEL, Jacek Robert Engel, Krzysztof KOSAŁA // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo ; ISSN 1730-6752. Budownictwo Sakralne i Monumentalne. — 2006 z. 30, s. 41–56. — Bibliogr. s. 55–56, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza właściwości akustycznych obiektów sakralnych przy zastosowaniu SVDAnalysis of acoustic properties of sacral objects by means of the SVD / Krzysztof KOSAŁA // W: OSA'08 : LV Otwarte Seminarium z Akustyki = 55\textsuperscript{th} Open Seminar on Acoustics : Wrocław–Piechowice, 8–12.09.2008 / red. Tadeusz Gudra. — [Wrocław : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział], [2008] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — W bazie Scopus data wydania 2019. — ISBN10: 83-921663-0-2. — S. 487–492. — Bibliogr. s. 492

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza właściwości akustycznych wybranych kościołów rzymsko-katolickich[Analysis of acoustic properties of selected Roman Catholic churches] / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // W: OSA 2003 : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Szczyrk–Gliwice, 23.09.2003–27. 09. 2003 : materiały konferencyjne / ed. Tomasz Błachowicz ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej ; Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. — Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 65–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz.. — Toż w: OSA 2003 [Dokument elektroniczny] : 50. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice–Szczyrk, 22–27 września 2003 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Polskie Towarzystwo Akustyczne ; Komitet Akustyki PAN ; Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. — [Gliwice : Oddział Górnośląski PTA, 2003]. — 1 dysk optyczny. — S. 65–69. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analysis of acoustic properties of selected Roman Catholic churches / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2003 vol. 28 no. 3, s. 220–221. — OSA 2003 : the fiftieth Open Seminar on Acoustics : Gliwice–Szczyrk, September 22–27, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analysis of noise pollution in an andesite quarry with the use of simulation studies and evaluation indices / Krzysztof KOSAŁA, Bartłomiej STĘPIEŃ // International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ; ISSN 1080-3548. — 2016 vol. 22 no. 1, s. 92–101. — Bibliogr. s. 99–101. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-05. — K. Kosała – dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB), Poland

 • keywords: noise, machines, acoustic model, quarries, noise evaluation indices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10803548.2015.1106702

13
14
 • Badania akustyczne kościoła w PsarachAcoustical investigations of church in Psary / Zbigniew ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // W: OSA'2002 : XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki = Open Seminar on Acoustics : Warszawa – Stare Jabłonki, 9–13 września 2002 / Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Warszawski. — [Warszawa : PTA], [2002]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 205–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania i ocena zagrożeń wibroakustycznych na wybranych stanowiskach pracy w odkrywkowej kopalni wapienia[Investigations and estimations of vibroacoustic hazards at chosen workstations in limestone quarry] / Krzysztof KOSAŁA // W: WibroTech 2012 : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : s. n.], [2012] + CD. — S. 29. — Pełny tekst W: WibroTech 2012 [Dokument elektroniczny] : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n., 2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania własności akustycznych obudowy dźwiękoizolacyjnej ze ściankami jedno i dwuwarstwowymi[Testing of the acoustic properties of a sound insulating enclosure with single and double-layer walls] / Krzysztof KOSAŁA, Ryszard OLSZEWSKI, Leszek MAJKUT, Artur FLACH // W: WibroTech 2019 : XX konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XV ogólnopolskie seminarium wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków-Zawiercie, 14–15 listopada 2019. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki], [2019]. — ISBN: 978-83-908774-6-4. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Calculation models for acoustic analysis of sacral objects / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2009 vol. 34 no. 1, s. 3–11. — Bibliogr. s. 11

 • keywords: Singular Value Decomposition (SVD), acoustic quality, index method, sacral objects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Calculation models for acoustic analysis of St. Elizabeth of Hungary church in Jaworzno Szczakowa / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 485–498. — Bibliogr. s. 497–498. — tekst: https://goo.gl/3xSMql

 • keywords: church acoustics, Singular Value Decomposition (SVD), acoustic quality, index method, acoustic simulation tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Charakterystyki akustyczne gumowo-metalowych przegród dźwiękoizolacyjnych – możliwości predykcji i badania doświadczalneAcoustic characteristics of rubber-metal sound insulation baffles – possibilities of prediction and experimental tests / Krzysztof KOSAŁA // Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia ; ISSN 1427-6682. — 2019 R. 24 nr 7/8, s. 92–97. — Bibliogr. s. 96–97, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Decorrelation of indices for a single number assessment of the acoustic quality of sacral objectsDekorelacja wskaźników w jednoliczbowej ocenie jakości akustycznej obiektów sakralnych / Krzysztof KOSAŁA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2011 [nr] 2, s. 49–52. — Bibliogr. s. 52, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Global index of acoustic quality of sacral structures : [abstract] / Zbigniew Witold ENGEL, Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2004 vol. 29 no. 3, s. 474. — 51st Open Seminar on Acoustics OSA 04

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Global index of the acoustic quality of sacral buildings at incomplete information / Krzysztof KOSAŁA // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2008 vol. 33 no. 2, s. 165–183. — Bibliogr. s. 182–183

 • keywords: acoustic quality, index method, sacral objects, singular value decomposition (SVD)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Globalny wskaźnik oceny jakości akustycznej obiektów sakralnychGlobal index of acoustic quality of sacral structures / Z. ENGEL, K. KOSAŁA // W: OSA 2004 : LI Otwarte Seminarium z Akustyki = 51-st Open Seminar on Acoustic : Gdańsk – Sobieszewo 6–10.09.2004 / [red.] B. J. Linde, A. Sikorska, T. Klinkosz ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Gdański. — Gdańsk : PTA OG, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 309–312. — Bibliogr. s. 312, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Hałasy w kopalniach surowców mineralnych emitowane przez roboty strzałowe[Noise in open pit mines of mineral raw materials emitted by blasting works] / Jacek Robert Engel, Krzysztof KOSAŁA, Maciej KŁACZYŃSKI // W: Materiały XXXIV Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych : Gliwice–Ustroń, 27. 02–3. 03. 2006 / red. Materiałów Szkoły: Mieczysław Roczniak ; Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. — Gliwice : PTA OG, [2006]. — S. 43–52. — Bibliogr. s. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: