Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Brzychczyk, dr inż.

wykładowca

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKontrola temperatury w piecu szybowym w procesach obróbki termicznej materiałów odpadowych z niewielką zawartością części palnych
  AutorzyMarian NABOŻNY, Jerzy NOCOŃ, Zdzisław WOŹNIACKI, Beata BRZYCHCZYK, Małgorzata KOT, Jan GIEŁŻECKI, Jan PASIERB
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2002 R. 69 nr 6, s. 252–255
2
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułModyfikacja gazów poprocesowych z pirolizy odpadów powalcowniczych
  AutorzyLESZCZYŃSKI S., BRZYCHCZYK B.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 527–532
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułOdzysk cynku z wybranych odpadów metalurgicznych z hutnictwa żelaza i stali
  AutorzyZdzisław WOŹNIACKI, Beata BRZYCHCZYK, Jan GIEŁŻECKI, Małgorzata KOT, Jan PASIERB
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2003 R. 70 nr 5, s. 218–222
4
 • [referat, 2003]
 • TytułOdzysk mineralnej bazy olejowej z powalcowniczych emulsji i odpadów olejowych
  AutorzySławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK
  Źródło„Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — S. 205–216
5
 • [referat, 2007]
 • TytułRedukcja zanieczyszczeń cynkowych w odpadach żelazonośnych
  AutorzySławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK
  Źródło„Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — S. 69–77
6
 • [referat, 2007]
 • TytułRedukcja zanieczyszczeń gazowych na naturalnych zeolitach
  AutorzyBeata BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI
  ŹródłoTechnologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie : VII konferencja : Międzyzdroje, 12–15. 06. 2007 : (streszczenia) / Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PSz, 2007. — S. 106
7
 • [referat, 2002]
 • TytułRedukcja zanieczyszczeń w procesie fluidalnego spalania na złożach zeolitowych
  AutorzySławomir LESZCZYŃSKI, Stanisław SŁUPEK, Beata BRZYCHCZYK, Małgorzata WILK
  ŹródłoEmisje zagrażające środowisku : Pol-Emis 2002 : [sympozjum, Kudowa Zdrój, 12-15.06.2002] / oprac. red.: Jan Rutkowski, Anna Musialik-Piotrowska ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Główna Sekcja Branżowa Inżynierii Ochrony Atmosfery, Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. — Wrocław : PZITS. Oddział Dolnośląski, 2002. — S. 199–208
8
 • [referat, 2003]
 • TytułSpalanie gazów z pirolitycznego rozkładu biomasy na złożu zeolitowym
  AutorzySławomir LESZCZYŃSKI, Stanisław SŁUPEK, Beata BRZYCHCZYK
  ŹródłoGospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : XI ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 10. 10. 2003 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2003. — S. 47–59
9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2008]
 • TytułSposób przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z procesów hutniczych, zwłaszcza pyłu konwertorowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław WOŹNIACKI, Marian NABOŻNY, Jerzy NOCOŃ, Jan PASIERB, Zygmunt WCISŁO, Beata BRZYCHCZYK
  DetailsInt.Cl.: C22B 7/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 197110 B1 ; Udziel. 2007-07-25 ; Opubl. 2008-02-29. — Zgłosz. nr P.361107 z dn. 2003-07-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL197110B1.pdf
10
 • [zgłoszenie patentowe, 2005]
 • TytułSposób przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z procesów hutniczych, zwłaszcza pyłu konwertorowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOŹNIACKI Zdzisław, NABOŻNY Marian, NOCOŃ Jerzy, PASIERB Jan, WCISŁO Zygmunt, BRZYCHCZYK Beata
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C22B 7/02. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 361107 A1 ; Opubl. 2005-01-10. — Zgłosz. nr P.361107 z dn. 2003-07-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 1, s. 100. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL361107A1.pdf
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułThermal utilization of sewage sludge and municipal organic waste towards hydrogen production
  AutorzyS. LESZCZYŃSKI, B. BRZYCHCZYK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 290–294
12
 • [referat, 2006]
 • TytułUtylizacja biomasy i osadów ściekowych w procesie wielkopiecowym : [streszczenie]
  AutorzySławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A.. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 37–38
13
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułUtylizacja biomasy i osadów ściekowych w procesie wielkopiecowym
  AutorzySławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK
  ŹródłoPostęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — S. 133–140
14
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułWaste management of half-finished products and thermosettings wastes
  AutorzySławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK
  ŹródłoPolish Journal of Chemical Technology. — 2007 vol. 9 no. 3, s. 122–126. — tekst: goo.gl/e35QJJ
15
 • [referat, 2004]
 • TytułWpływ restrukturyzacji przemysłu metalurgicznego i wymogów IPPC na stan środowiska naturalnego
  AutorzyBeata BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : II międzynarodowa konferencja : seminarium szkoleniowe : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 16–18 czerwca 2004 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ; Polskie Huty Stali Spółka Akcyjna. Oddział Huta im. Tadeusza Sendzimira. Oddział Huta Katowice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2004. — S. 29–36
16
 • [referat, 2006]
 • TytułWykorzystanie biomasy i odpadów komunalnych w przemyśle metalurgicznym
  AutorzySławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK
  Źródło„Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 153–162
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułZagospodarowanie odpadów żelazonośnych zanieczyszczonych cynkiem w przemyśle metalurgicznym
  AutorzySławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK
  ŹródłoPrace Instytutu Metalurgii Żelaza. — 2006 t. 58 nr 4, s. 117–120
18
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułZastosowanie naturalnych sorbentów zeolitowych w przemyśle metalurgicznym
  AutorzyBeata BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Metalurgii Żelaza. — 2006 t. 58 nr 4, s. dok. elektron. 1–6