Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Brzychczyk, dr inż.

wykładowca

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-ktc, Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem181872
200811
2007422
20065122
200511
2004211
2003321
2002211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem181521
200811
2007422
2006541
200511
200422
200333
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18171
200811
200744
200655
200511
2004211
200333
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18117
200811
2007413
200655
200511
200422
200333
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18315
200811
2007422
200655
200511
200422
200333
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18315
200811
2007413
200655
200511
200422
2003312
200222

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Kontrola temperatury w piecu szybowym w procesach obróbki termicznej materiałów odpadowych z niewielką zawartością części palnychTemperature control of shaft furnace heat treatment of waste material with small contents of combustible parts / Marian NABOŻNY, Jerzy NOCOŃ, Zdzisław WOŹNIACKI, Beata BRZYCHCZYK, Małgorzata KOT, Jan GIEŁŻECKI, Jan PASIERB // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 6, s. 252–255. — Bibliogr. s. 255, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Modyfikacja gazów poprocesowych z pirolizy odpadów powalcowniczychModification of pyrolysis gases from postrolling oily waste thermal degradation / LESZCZYŃSKI S., BRZYCHCZYK B. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 527–532. — Bibliogr. s. 532, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Odzysk cynku z wybranych odpadów metalurgicznych z hutnictwa żelaza i staliZinc recovery from selected metallurgical wastes of iron and steel industry / Zdzisław WOŹNIACKI, Beata BRZYCHCZYK, Jan GIEŁŻECKI, Małgorzata KOT, Jan PASIERB // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 5, s. 218–222. — Bibliogr. s. 222

 • słowa kluczowe: pyły metalurgiczne, metody odzysku cynku, utylizacja odpadów cynkonośnych

  keywords: metallurgical dusts, zinc recovery processes, utilization of zinc wastes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Odzysk mineralnej bazy olejowej z powalcowniczych emulsji i odpadów olejowych[Recovery of mineral oil base from post-rolling emulsions and oily wstes] / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: „Odpady 2003” : teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych : V międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 29–31 maja 2003 = Theoretical and practical problems of management of metallurgical wastes / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne „Tradycja i Rozwój”, [etc.]. — [Kraków : FMN „Tradycja i Rozwój”], 2003. — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 83-904497-9-X. — S. 205–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Redukcja zanieczyszczeń cynkowych w odpadach żelazonośnychReduction of zinc impurity in iron-bearing waste / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 16–18 maja 2007 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój, [etc.]. — [Kraków : FMN], [2007]. — ISBN: 978-83-920877-6-2. — S. 69–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Redukcja zanieczyszczeń gazowych na naturalnych zeolitach[Reduction of gaseous pollutants on natural zeolites] / Beata BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI // W: Technologie bezodpadowe i zagospodarowanie odpadów w przemyśle chemicznym i rolnictwie : VII konferencja : Międzyzdroje, 12–15. 06. 2007 : (streszczenia) / Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane PSz, 2007. — 60 lat Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej ; Patronat honorowy: Minister Środowiska. — S. 106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Redukcja zanieczyszczeń w procesie fluidalnego spalania na złożach zeolitowych[Reduction of pollutions produced in fluidised combustion technology on the zeolites beds] / Sławomir LESZCZYŃSKI, Stanisław SŁUPEK, Beata BRZYCHCZYK, Małgorzata WILK // W: Emisje zagrażające środowisku : Pol-Emis 2002 : [sympozjum, Kudowa Zdrój, 12-15.06.2002] / oprac. red.: Jan Rutkowski, Anna Musialik-Piotrowska ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Główna Sekcja Branżowa Inżynierii Ochrony Atmosfery, Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska. — Wrocław : PZITS. Oddział Dolnośląski, 2002. — U dołu s. tyt. i okł. publikację oznaczono jako: Wydawnictwo PZITS nr 803.. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8391161935. — S. 199–208. — Bibliogr. s. 208, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Spalanie gazów z pirolitycznego rozkładu biomasy na złożu zeolitowymCombustion of gases out of pyrolitical decomposition of biomass on the zeolite beds / Sławomir LESZCZYŃSKI, Stanisław SŁUPEK, Beata BRZYCHCZYK // W: Gospodarka cieplna i eksploatacja pieców przemysłowych : XI ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : Poraj k. Częstochowy 10. 10. 2003 / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. Katedra Pieców Przemysłowych i Ochrony Środowiska. — Częstochowa : PC KPPiOŚ, 2003. — S. 47–59. — Bibliogr. s. 58–59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Sposób przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z procesów hutniczych, zwłaszcza pyłu konwertorowego[Method for processing fine–grained metallurgical wastes, patriculary converter dust] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław WOŹNIACKI, Marian NABOŻNY, Jerzy NOCOŃ, Jan PASIERB, Zygmunt WCISŁO, Beata BRZYCHCZYK. — Int.Cl.: C22B 7/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 197110 B1 ; Udziel. 2007-07-25 ; Opubl. 2008-02-29. — Zgłosz. nr P.361107 z dn. 2003-07-07. — Błędnie podano nazwisko: Marian Nabozny. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL197110B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Sposób przetwarzania drobnoziarnistych odpadów z procesów hutniczych, zwłaszcza pyłu konwertorowego[Method for processing fine-grained metallurgical wastes, patriculary converter dust] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOŹNIACKI Zdzisław, NABOŻNY Marian, NOCOŃ Jerzy, PASIERB Jan, WCISŁO Zygmunt, BRZYCHCZYK Beata. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C22B 7/02. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 361107 A1 ; Opubl. 2005-01-10. — Zgłosz. nr P.361107 z dn. 2003-07-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2005  nr 1, s. 100. — Błędnie podane nazwisko autora: Nabozny Marian. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL361107A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Thermal utilization of sewage sludge and municipal organic waste towards hydrogen production / S. LESZCZYŃSKI, B. BRZYCHCZYK // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 290–294. — Bibliogr. s. 294, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Utylizacja biomasy i osadów ściekowych w procesie wielkopiecowym : [streszczenie]Utilization of biomass and sewage sludge in the blast-furnace process : [abstract] / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: Ciągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne = III International conference on Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A.. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 37–38. — Toż na CD-ROMie. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Utylizacja biomasy i osadów ściekowych w procesie wielkopiecowymUtilization of biomass and sewage sludge in the blast-furnace process / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: Postęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — ISBN10: 8391828468. — S. 133–140. — Bibliogr. s. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Waste management of half-finished products and thermosettings wastes / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // Polish Journal of Chemical Technology ; ISSN 1509-8117. — 2007 vol. 9 no. 3, s. 122–126. — Bibliogr. s. 126. — VII Conference wasteless technologies and waste management in chemical industry and agriculture : Międzyzdroje, 12–15 June, 2007. — tekst: goo.gl/e35QJJ

 • keywords: plastic waste, thermosetting waste, pyrolysis utilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10026-007-0070-3

15
 • Wpływ restrukturyzacji przemysłu metalurgicznego i wymogów IPPC na stan środowiska naturalnegoImpact of metallurgical industry revamping and IPPC requirements on natural environment condition / Beata BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI // W: Ciągłe odlewanie stali : II międzynarodowa konferencja : seminarium szkoleniowe : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 16–18 czerwca 2004 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : II international conference : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej ; Polskie Huty Stali Spółka Akcyjna. Oddział Huta im. Tadeusza Sendzimira. Oddział Huta Katowice ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2004. — S. 29–36. — Bibliogr. s. 36, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wykorzystanie biomasy i odpadów komunalnych w przemyśle metalurgicznymApplication of biomass and municipal wastes in the metallurgical industry / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // W: „Teoretyczne i praktyczne problemy zagospodarowania odpadów hutniczych i przemysłowych” : VIII międzynarodowa konferencja naukowa : Zakopane 17–19 maja 2006 = “Theoretical and practical problems of management of metallurgical and industrial wastes” / ed. Jerzy Nowakowski ; Fundacja Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój [etc.]. — [Kraków : FMN ; Wydział Metali Nieżelaznych AGH], [2006]. — S. 153–162. — Bibliogr. s. 161–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zagospodarowanie odpadów żelazonośnych zanieczyszczonych cynkiem w przemyśle metalurgicznymUtilization of iron-bearing waste contaminated with zinc in metallurgical industry / Sławomir LESZCZYŃSKI, Beata BRZYCHCZYK // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2006 t. 58 nr 4, s. 117–120. — Bibliogr. s. 120

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie naturalnych sorbentów zeolitowych w przemyśle metalurgicznymApplication of natural zeolite sorbents in metallurgical industry / Beata BRZYCHCZYK, Sławomir LESZCZYŃSKI // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2006 t. 58 nr 4, s. dok. elektron. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6. — Iron and steelmaking [Dokument elektroniczny] : Szczyrk, 04–06. 10. 2006 : [materiały konferencyjne]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska. Katowice, Uniwersytet Techniczny. Koszyce, Wysoka Szkoła Bańska. Ostrawa. — [Gliwice : IMŻ, 2006]. — 1 dysk optyczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: