Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Rudnicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • [referat, 2002]
 • TytułA method of processing and feature extraction of tribological surface images
  AutorzyZ. RUDNICKI, Z. OLEKSIAK, S. PYTKO, Z. SZYDŁO
  ŹródłoAUSTRIB '02 : frontiers in tribology : proceedings of the 6th international tribology conference : Perth, Western Australia 2–5 December 2002, Vol. 2 / ed. Gwidon W. Stachowiak. — [Perth, Western Australia : FINELINE], [2002]. — S. 701–707
2
 • [referat, 2008]
 • TytułAn analysis of cooling agent evaluation methods for wire drawing process
  AutorzyZ. BRONIEC, J. DACA, W. FIGIEL, Z. RUDNICKI
  ŹródłoXVI Francusko–Polskie seminarium mechaniki : V international conference “Friction 2008” : modelling and simulation of the friction phenomena in the physical and technical systems : Warszawa, maj/czerwiec 2008 / ed. Jerzy Bajkowski ; Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej [et al.]. — Warszawa : [PW], 2008. — S. 38–45
3
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza badań tribologicznych materiału przeciąganego
  AutorzyZbigniew RUDNICKI, Janina DACA
  ŹródłoXXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Gdynia–Jurata 2005. T. 4, Referaty sesyjne i plakatowe N-Z / red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny. — Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005. — S. 145–152
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAnaliza obrazów powierzchni w procesie tarcia ślizgowego
  AutorzyZbigniew RUDNICKI, Zbigniew MIKRUT
  ŹródłoInformatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2005 t. 5 nr 1–2, s. 16–25
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułAnaliza sekwencji obrazów niejednorodnych
  AutorzyZbigniew RUDNICKI
  ŹródłoInformatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2003 t. 3 nr 2, s. 86–96
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza sekwencji obrazów śladów tarcia ślizgowego kompozytów PTFE
  AutorzyZbigniew RUDNICKI
  ŹródłoAutomatyka. — 2006 t. 10 z. 3, s. 251–264. — tekst: https://goo.gl/wvAd8Z
7
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza skumulowanych histogramów sekwencji obrazów
  AutorzyZbigniew RUDNICKI
  ŹródłoCMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessions / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 211–216
8
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza subtelnych zmian obrazów w warunkach błędów procesu akwizycji
  AutorzyZbigniew RUDNICKI
  ŹródłoMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 371–376
9
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza wpływu topografii powierzchni na przebieg zjawisk tribologicznych
  AutorzyJanina DACA, Zbigniew RUDNICKI, Marian WARSZYŃSKI
  ŹródłoXXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Ustroń 2003, T. 1 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 213–218
10
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania przyczyn występowania różnic w zużyciu oczek ciągadeł
  AutorzyJ. DACA, W. FIGIEL, Z. RUDNICKI
  Źródło“Friction 2004” : modelling and simulation of the friction phenomena in the physical and technical systems : proceedings of the international conference : Warsaw, 31 May 2004 / ed. Jerzy Bajkowski ; Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering. Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : IPBM PW, 2004. — S. 149–154
11
 • [referat, 2004]
 • TytułBadania strukturalne materiału przeciąganego
  AutorzyZ. RUDNICKI, J. DACA, W. FIGIEL
  ŹródłoMateriały XII francusko-polskiego seminarium naukowego mechaniki : Warszawa, czerwiec 2004 / ed. Jerzy Bajkowski ; Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Ecole Polytechnique Universitaire de Lille, Polska Akademia Nauk. Sekcja Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki, Université de Perpignan. — Warszawa : IPBM PW, 2004. — S. 225–230
12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułComputer analysis and disturbance compensation of sliding friction surface images
  AutorzyZbigniew RUDNICKI, Włodzimierz FIGIEL
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2006 vol. 41 z. 2, s. 171–183
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułComputer analysis of images of worn surfaces
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2002 vol. 37 z. 3, s. 73–84
15
 • [referat, 2001]
 • TytułDeformacje strukturalne w warstwie wierzchniej oczek ciągadeł
  AutorzyJanina DACA, Zbigniew RUDNICKI
  ŹródłoModelowanie i symulacja zjawisk tarciowych w układach fizycznych i strukturach technicznych : międzynarodowa konferencja „Tarcie 2000” : Warszawa, 23–24.11.2000 / Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering ; Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : Wydawnictwo IPBM, 2001. — S. 117–120
16
 • [referat, 2007]
 • Tytuł[Detekcja anizotropii obrazów powierzchni trących]
  AutorzyZbigniew RUDNICKI, Marek Mruk
  ŹródłoCMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — S. 271–276
17
 • [referat, 2004]
 • TytułDoświadczenia ze stosowania Internetu w dydaktyce
  AutorzyWłodzimierz FIGIEL, Zbigniew RUDNICKI
  ŹródłoSpołeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 309–317
18
19
 • [referat, 2003]
 • TytułKomputerowa analiza obrazów metalograficznych w badaniach warstwy wierzchniej oczek ciągadeł
  AutorzyZbigniew RUDNICKI, Janina DACA
  ŹródłoMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 361–366
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKomputeryzacja a problemy normalizacji w projektowaniu stalowych ustrojów nośnych suwnic pomostowych
  AutorzyArtur BLUM, Zbigniew RUDNICKI
  ŹródłoProblemy Projektowe Przemysłu i Budownictwa : czasopismo naukowo-techniczne. — 2001 R. 48 nr 3–4, s. 77–80
21
 • [monografia, 2010]
 • TytułMetody komputerowej analizy obrazów w badaniach tribologicznych
  AutorzyZbigniew RUDNICKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177 s.
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułNeural nets applications in tribology research
  AutorzyZbigniew RUDNICKI, Włodzimierz FIGIEL
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2002 vol. 37 z. 3, s. 97–110
23
 • [referat, 2003]
 • TytułNumeryczna i eksperymentalna analiza statyczna wpływu sztywności węzłów spawanych konstrukcji kratowych na stan ich wytężenia
  AutorzyArtur BLUM, Zbigniew RUDNICKI
  ŹródłoMetody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 767–772
24
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułOprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego materiału konstrukcyjnego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OLEKSIAK Zbigniew, RUDNICKI Zbigniew
  DetailsInt.Cl.: G01B 11/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384478 A1 ; Opubl. 2009-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 18, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384478A1.pdf
25
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułOprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia linowego materiału konstrukcyjnego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI
  DetailsInt.Cl.: G01B 11/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212054 B1 ; Udziel. 2012-01-19 ; Opubl. 2012-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212054B1.pdf