Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Rudnicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • A method of processing and feature extraction of tribological surface images
2
 • An analysis of cooling agent evaluation methods for wire drawing process
3
 • Analiza badań tribologicznych materiału przeciąganego
4
 • Analiza obrazów powierzchni w procesie tarcia ślizgowego
5
 • Analiza sekwencji obrazów niejednorodnych
6
 • Analiza sekwencji obrazów śladów tarcia ślizgowego kompozytów PTFE
7
 • Analiza skumulowanych histogramów sekwencji obrazów
8
 • Analiza subtelnych zmian obrazów w warunkach błędów procesu akwizycji
9
 • Analiza wpływu topografii powierzchni na przebieg zjawisk tribologicznych
10
 • Badania przyczyn występowania różnic w zużyciu oczek ciągadeł
11
 • Badania strukturalne materiału przeciąganego
12
 • Badania własności wybranych cech dyskryminacyjnych obrazów tekstur
13
 • Computer analysis and disturbance compensation of sliding friction surface images
14
 • Computer analysis of images of worn surfaces
15
 • Deformacje strukturalne w warstwie wierzchniej oczek ciągadeł
16
 • [Detekcja anizotropii obrazów powierzchni trących]
17
 • Doświadczenia ze stosowania Internetu w dydaktyce
18
 • Ekstrakcja cech z sekwencji cyfrowych obrazów tarcia ślizgowego
19
 • Komputerowa analiza obrazów metalograficznych w badaniach warstwy wierzchniej oczek ciągadeł
20
 • Komputeryzacja a problemy normalizacji w projektowaniu stalowych ustrojów nośnych suwnic pomostowych
21
 • Metody komputerowej analizy obrazów w badaniach tribologicznych
22
 • Neural nets applications in tribology research
23
 • Numeryczna i eksperymentalna analiza statyczna wpływu sztywności węzłów spawanych konstrukcji kratowych na stan ich wytężenia
24
 • Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego materiału konstrukcyjnego
25
 • Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia linowego materiału konstrukcyjnego