Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Rudnicki, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem35617102
201311
201211
201122
201011
2009211
2008321
200722
2006312
2005422
2004431
2003761
2002523
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem35287
201311
201211
201122
201011
200922
2008321
200722
2006312
200544
200444
200377
2002514
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem35341
201311
201211
201122
201011
200922
200833
200722
200633
200544
200444
200377
2002541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3535
201311
201211
201122
201011
200922
200833
200722
200633
200544
200444
200377
200255
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem35431
201311
201211
201122
201011
200922
200833
200722
200633
200544
200444
200377
200255
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem351619
201311
201211
201122
201011
2009211
200833
2007211
200633
2005422
2004413
2003716
2002523

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza badań tribologicznych materiału przeciąganegoAn analysis of tribological investigations of drawing material / Zbigniew RUDNICKI, Janina DACA // W: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn : Gdynia–Jurata 2005. T. 4, Referaty sesyjne i plakatowe N-Z / red. nauk. Wiesław Tarełko, Leonard Hempel ; Akademia Morska w Gdyni. Wydział Mechaniczny. — Gdynia : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej, 2005. — ISBN10:  838743809X. — S. 145–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza obrazów powierzchni w procesie tarcia ślizgowegoSurface images analysis in sliding friction process / Zbigniew RUDNICKI, Zbigniew MIKRUT // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2005 t. 5 nr 1–2, s. 16–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — Referat prezentowany podczas 9. Seminarium NeuroMet2005

 • słowa kluczowe: tribologia, materiały polimerowe, obrazy zarejestrowane w trakcie tarcia, tarcza stalowa, ciemne plamy materiału polimerowego

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza sekwencji obrazów niejednorodnychAn analysis of sequences of nonuniform images / Zbigniew RUDNICKI // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2003 t. 3 nr 2, s. 86–96. — Bibliogr. s. 96, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza sekwencji obrazów śladów tarcia ślizgowego kompozytów PTFEImage sequence analysis of sliding friction traces of PTFE composites / Zbigniew RUDNICKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2006 t. 10 z. 3, s. 251–264. — Bibliogr. s. 263–264, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/wvAd8Z

 • słowa kluczowe: analiza obrazów, sekwencje obrazów, tarcie ślizgowe, filtacja szumu, próg binaryzacji

  keywords: image analysis, image sequences, sliding friction, noise filtration, binarization threshold

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza skumulowanych histogramów sekwencji obrazów[Cumulative histogram analysis of image sequences] / Zbigniew RUDNICKI // W: CMS'05 : Computer Methods and Systems : V konferencja : 14–16 November 2005, Kraków, Poland. Vol. 2, Regular sessions = CMS'05 : metody i systemy komputerowe / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology Cracow, Jagiellonian University, Cracow University of Technology. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005. — S. 211–216. — Bibliogr. s. 216, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza subtelnych zmian obrazów w warunkach błędów procesu akwizycji[An analysis of subtle image changes at presence of aquisition errors] / Zbigniew RUDNICKI // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 371–376. — Bibliogr. s. 376, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza wpływu topografii powierzchni na przebieg zjawisk tribologicznychAnalysis of the influence of surface topography on the character of tribological phenomena / Janina DACA, Zbigniew RUDNICKI, Marian WARSZYŃSKI // W: XXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] : Ustroń 2003, T. 1 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 213–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Summ.. — Toż w: XXI [Dwudziesty pierwszy] Sympozjon PKM [Podstaw Konstrukcji Maszyn] 2003 [Dokument elektroniczny] : Ustroń–Zawodzie, 22–26.09.2003 : referaty / Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [Bielsko-Biała : ATH], 2003. —Napęd CD-ROM. — Ekran [1–6]. — Bibliogr. ekran [6], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • An analysis of cooling agent evaluation methods for wire drawing processAnaliza metod ocen doboru chłodziw w procesie ciągnienia drutu / Z. BRONIEC, J. DACA, W. FIGIEL, Z. RUDNICKI // W: XVI Francusko–Polskie seminarium mechaniki : V international conference “Friction 2008” : modelling and simulation of the friction phenomena in the physical and technical systems : Warszawa, maj/czerwiec 2008 / ed. Jerzy Bajkowski ; Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej [et al.]. — Warszawa : [PW], 2008. — S. 38–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • A method of processing and feature extraction of tribological surface images / Z. RUDNICKI, Z. OLEKSIAK, S. PYTKO, Z. SZYDŁO // W: AUSTRIB '02 : frontiers in tribology : proceedings of the 6th international tribology conference : Perth, Western Australia 2–5 December 2002, Vol. 2 / ed. Gwidon W. Stachowiak. — [Perth, Western Australia : FINELINE], [2002]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 701–707. — Bibliogr. s. 707, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania przyczyn występowania różnic w zużyciu oczek ciągadeł[An investigation of the cause of different wear of drawing dies] / J. DACA, W. FIGIEL, Z. RUDNICKI // W: “Friction 2004” : modelling and simulation of the friction phenomena in the physical and technical systems : proceedings of the international conference : Warsaw, 31 May 2004 = „Tarcie 2004” : modelowanie i symulacja zjawisk tarciowych w układach fizycznych i strukturach technicznych : międzynarodowa konferencja / ed. Jerzy Bajkowski ; Warsaw University of Technology. Faculty of Automobiles and Heavy Machinery Engineering. Institute of Machine Design Fundamentals. — Warszawa : IPBM PW, 2004. — ISBN10: 8389703033. — S. 149–154. — Bibliogr. s. 154, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania strukturalne materiału przeciąganego[Structural investigations of broached material] / Z. RUDNICKI, J. DACA, W. FIGIEL // W: Materiały XII francusko-polskiego seminarium naukowego mechaniki : Warszawa, czerwiec 2004 / ed. Jerzy Bajkowski ; Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Ecole Polytechnique Universitaire de Lille, Polska Akademia Nauk. Sekcja Dynamiki Układów Komitetu Mechaniki, Université de Perpignan. — Warszawa : IPBM PW, 2004. — ISBN10: 8389703025. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania własności wybranych cech dyskryminacyjnych obrazów teksturInvestigation of some discrimination features of texture images / Zbigniew RUDNICKI // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 3 [cz.] 1, s. 959–969. — Bibliogr. s. 968–969, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-03/Auto19.pdf

 • słowa kluczowe: analiza obrazów, obrazy teksturowe, cechy obrazów, kontrast, rozmycie, uporządkowanie

  keywords: image analysis, texture image, image features, contrast, blurring, arrangement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Computer analysis and disturbance compensation of sliding friction surface imagesKomputerowa analiza i kompensacja zakłóceń obrazów powierzchni tarcia ślizgowego / Zbigniew RUDNICKI, Włodzimierz FIGIEL // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2006 vol. 41 z. 2, s. 171–183. — Bibliogr. s. 183, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Computer analysis of images of worn surfacesKomputerowa analiza obrazów zużytych powierzchni / Zbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2002 vol. 37 z. 3, s. 73–84. — Bibliogr. s. 84, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: analiza obrazu, ekstrakcja cech, obrazy teksturowe, deskryptory tekstury, zużycie powierzchni

  keywords: image analysis, feature extraction, texture images, texture descriptors, surface wear

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [Detekcja anizotropii obrazów powierzchni trących]Detection of anisotropy of friction surface images / Zbigniew RUDNICKI, Marek Mruk // W: CMS'07 : Computer Methods and Systems = Metody i systemy komputerowe : VI konferencja : 21–23 November 2007, Kraków, Poland / eds. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; AGH University of Science and Technology, Cracow. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2007. — ISBN10: 83-916420-4-6. — S. 271–276. — Bibliogr. s. 276, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Doświadczenia ze stosowania Internetu w dydaktyceThe use of Internet in teaching / Włodzimierz FIGIEL, Zbigniew RUDNICKI // W: Społeczeństwo informacyjne : wizja czy rzeczywistość? : II ogólnopolska konferencja naukowa, T. 1 = Information society : vision or reality? : second national conference. Vol. 1 / red. księgi konferencyjnej Lesław H. Haber ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 309–317. — Bibliogr. s. 317

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Komputerowa analiza obrazów metalograficznych w badaniach warstwy wierzchniej oczek ciągadeł[Computer analysis of metalographic images in drawing die surface layer investigations] / Zbigniew RUDNICKI, Janina DACA // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 361–366. — Bibliogr. s. 366, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metody komputerowej analizy obrazów w badaniach tribologicznychComputer image analysis methods in tribology research / Zbigniew RUDNICKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 177 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0370). — Bibliogr. s. 171–177, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-311-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Neural nets applications in tribology researchZastosowanie sieci neuronowych w badaniach tribologicznych / Zbigniew RUDNICKI, Włodzimierz FIGIEL // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2002 vol. 37 z. 3, s. 97–110. — Bibliogr. s. 108–110, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Numeryczna i eksperymentalna analiza statyczna wpływu sztywności węzłów spawanych konstrukcji kratowych na stan ich wytężenia[Numerical and experimental static analysis of node stiffness influence on the strength of welded truss structures] / Artur BLUM, Zbigniew RUDNICKI // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 767–772. — Bibliogr. s. 772, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia liniowego materiału konstrukcyjnego[Optimer tools for abrasive measurement of linear wear of structure material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OLEKSIAK Zbigniew, RUDNICKI Zbigniew. — Int.Cl.: G01B 11/14\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384478 A1 ; Opubl. 2009-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 18, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384478A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Oprzyrządowanie optimetru do pomiaru ściernego zużycia linowego materiału konstrukcyjnego[Optimer tools for abrasive measurement of linear wear of structure material] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew OLEKSIAK, Zbigniew RUDNICKI. — Int.Cl.: G01B 11/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 212054 B1 ; Udziel. 2012-01-19 ; Opubl. 2012-08-31. — Zgłosz. nr P.384478 z dn. 2008-02-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL212054B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Physical and chemical phenomena in the drawing die eyelet wearing processZjawiska fizykochemiczne zachodzące w procesie zużycia oczek ciągadeł / Janina DACA, Zbigniew RUDNICKI // W: INSYCONT'02 : 6\textsuperscript{th} international symposium : new achievements in tribology : September 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{st} 2002, Cracow, Poland / Technical University of Mining and Metallurgy – Cracow. Department of Construction and Terotechnology [etc.]. — Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Problems of cooling lubricant contamination in the multistage copper wire drawing processProblemy zanieczyszczeń cieczy chłodząco-smarującej w procesie ciągnienia wielostopniowego drutu z miedzi / Janina DACA, Włodzimierz FIGIEL, Zbigniew RUDNICKI // W: INSYCONT'06 : 7th international symposium : energy and environmental aspects of tribology : Cracow, Poland September 14th–16th 2006 : [proceedings] / Polish Tribology Society – Warsaw [etc.]. — Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, 2006. — S. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: