Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Figarska-Warchoł, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6962-1775

ResearcherID: S-5361-2018

Scopus: 6507136590

PBN: 900387

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza zmienności miąższości wybranych złóż kruszywa naturalnego
  AutorzyBeata FIGARSKA-WARCHOŁ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2006 R. 48 nr 1–2, s. 82–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2008]
 • TytułApplication of GIS to spatial analysis of the distribution of thickness of alluvial gravel – a case study of the Vistula River valley (S Poland)
  AutorzyBeata FIGARSKA-WARCHOŁ
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
 • [referat, 2015]
 • TytułFibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with a brine
  AutorzyTomasz TOBOŁA, Marek REMBIŚ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK
  Źródło2nd international multidisciplinary microscopy and microanalysis congress : proceedings of InterM, October 16–19, 2014 / eds. E. K. Polychroniadis, Ahmet Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Switzerland : Springer, cop. 2015. — S. 73–78
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-16919-4_10

7
 • [referat, 2014]
 • TytułFibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with brines
  AutorzyTomasz TOBOŁA, Marek REMBIŚ, Grażyna STAŃCZAK, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ
  ŹródłoENEFM2014 : 2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials ; InterM2014 : 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis congress & exhibition [Dokument elektroniczny] : Oludeniz, Turkey, October 16–19, 2014 : book of abstracts / eds. A. Yavuz Oral, Z. Banu Bahsi ; eds. Efstathios Polychroniadis, A. Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — [Turkey : s. n.], [2014]. — S. 38
 • keywords: diatomite, salt fibrous, crystalization, SEM-EDS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2014]
 • TytułFractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis
  AutorzyGrażyna STAŃCZAK, Marek REMBIŚ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Tomasz TOBOŁA
  ŹródłoENEFM2014 : 2nd International Congress on Energy Efficiency and Energy Related Materials ; InterM2014 : 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis congress & exhibition [Dokument elektroniczny] : Oludeniz, Turkey, October 16–19, 2014 : book of abstracts / eds. A. Yavuz Oral, Z. Banu Bahsi ; eds. Efstathios Polychroniadis, A. Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — [Turkey : s. n.], [2014]. — S. 39
 • keywords: mercury porosimetry, pore space, diatomite, fractal analysis, image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2015]
 • TytułFractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis
  AutorzyGrażyna STAŃCZAK, Marek REMBIŚ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Tomasz TOBOŁA
  Źródło2nd international multidisciplinary microscopy and microanalysis congress : proceedings of InterM, October 16–19, 2014 / eds. E. K. Polychroniadis, Ahmet Yavuz Oral, Mehmet Ozer. — Switzerland : Springer, cop. 2015. — S. 79–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-16919-4_11

10
11
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułKamienie dekoracyjne i architektoniczne eksploatowanych złóż Polski południowo-wschodniej
  AutorzyJan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ
  ŹródłoGórnictwo i geologia XV / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011. — S. 35–51
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułKamień wielkie bogactwo Czech : praktyka studentów Kamieniarstwa AGH w Czechach i Niemczech
  AutorzyBeata FIGARSKA-WARCHOŁ, Ewa WELC
  ŹródłoNowy Kamieniarz. — 2007 nr 4, s. 64–66, 68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKonieczność ochrony złóż unikalnych wapieni dekoracyjnych w Polsce
  AutorzyJan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2011 R. 52 nr 1–2, s. 46–54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMłodzi adepci kamieniarstwa : studia kamieniarskie na Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyBeata FIGARSKA-WARCHOŁ, Ewa M. WELC
  ŹródłoNowy Kamieniarz. — 2008 nr 2, s. 50, 52, 54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMożliwości predykcji parametrów złóż kruszywa naturalnego przy zastosowaniu analizy przestrzennej
  AutorzyBeata FIGARSKA-WARCHOŁ
  ŹródłoSurowce i Maszyny Budowlane. — 2007 nr 1, s. 29–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOcena mikrostruktur kierunkowych i ich znaczenie dla właściwości technicznych piaskowców
  AutorzyBeata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK
  ŹródłoGórnictwo Odkrywkowe. — 2016 R. 57 nr 4, s. 26–38
 • słowa kluczowe: anizotropia, wytrzymałość na ściskanie, piaskowce, wskaźnik kształtu, mikrostruktura kierunkowa, ścieralność, prędkość fal ultradźwiękowych

  keywords: anisotropy, abrasion resistance, sandstones, compressive strenght, shape index, directional microstructures, velocity of ultrasonic waves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułPerspektywy zasobowe skał blocznych w Polsce dla rozwoju produkcji elementów foremnych o dużej wartości dodanej
  AutorzyMarek STRYSZEWSKI, Jan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ, Andrzej Witt
  ŹródłoScenariusz krajowy pozyskiwania i zagospodarowania surowców skalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Bednarczyka ; POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego. — Wrocław : POLTEGOR-INSTYTUT, 2014. — S. 79–86
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2008]
 • TytułPróba oceny ilościowej zmęczenia skał na podstawie zmian właściwości wapieni jurajskich ze złoża Nielepice koło Krakowa
  AutorzyJan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ
  ŹródłoKruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Szklarska Poręba, 16–18 kwietnia 2008 r. / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. — S. 19–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2003]
 • TytułPrzestrzenna zmienność właściwości fizyczno-mechanicznych w złożach serpentynitu Nasławice oraz granitu i gnejsu Strzelin (Dolny Śląsk)
  AutorzyBeata FIGARSKA-WARCHOŁ, Grażyna STAŃCZAK
  ŹródłoKruszywa mineralne : surowce – rynek – technologie – jakość : Polanica Zdrój, 23–25 kwietnia 2003 / red. nauk. Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2003. — S. 17–35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułRaport z badań nad zmianami właściwości skał wywołanych zamrozem
  AutorzyJan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ
  ŹródłoGórnictwo i geologia XIII / red. nauk. Walter Bartelmus, Wojciech Glapa. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. — S. 41–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułSkały blocznych złóż na świecie i w krajach Unii Europejskiej
  AutorzyJ. BROMOWICZ, B. FIGARSKA-WARCHOŁ
  ŹródłoInnowacyjne technologie wydobycia i obróbki skał blocznych / red. nauk. monografii Marek Stryszewski. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2012. — S. 15–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2008]
 • TytułSpękania wymuszone i ich wpływ na właściwości fizyczno-mechaniczne w wapieniach złoża Nielepice (Jura Krakowsko-Częstochowska)
  AutorzyJan BROMOWICZ, Beata FIGARSKA-WARCHOŁ
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: