Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Figarska-Warchoł, dr inż.

adiunkt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgzig

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6962-1775

ResearcherID: S-5361-2018

Scopus: 6507136590

PBN: 900387

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
 • Analiza zmienności miąższości wybranych złóż kruszywa naturalnego
2
 • Application of GIS to spatial analysis of the distribution of thickness of alluvial gravel – a case study of the Vistula River valley (S Poland)
3
 • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowych
4
 • Diatomaceous rocks of the Jawornik deposit (the Polish Outer Carpathians): petrophysical and petrographical evaluation
5
 • Evaluation of building and road stone deposits
6
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with a brine
7
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with brines
8
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis
9
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis
10
 • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowych
11
 • Kamienie dekoracyjne i architektoniczne eksploatowanych złóż Polski południowo-wschodniej
12
 • Kamienie dekoracyjne i architektoniczne południowo-wschodniej Polski – złoża, zasoby i perspektywy eksploatacji
13
 • Kamień wielkie bogactwo Czech
14
 • Konieczność ochrony złóż unikalnych wapieni dekoracyjnych w Polsce
15
 • Marmur Błogosławionej Salomei – odmiana wapienia górnojurajskiego i jego rola w małej architekturze
16
 • Młodzi adepci kamieniarstwa
17
 • Możliwości predykcji parametrów złóż kruszywa naturalnego przy zastosowaniu analizy przestrzennej
18
 • Ocena mikrostruktur kierunkowych i ich znaczenie dla właściwości technicznych piaskowców
19
 • Ograniczenia przyrodnicze górnictwa surowców skalnych między Cieszynem a Skoczowem w ostatnim stuleciu
20
 • Perspektywy zasobowe skał blocznych w Polsce dla rozwoju produkcji elementów foremnych o dużej wartości dodanej
21
 • Próba oceny ilościowej zmęczenia skał na podstawie zmian właściwości wapieni jurajskich ze złoża Nielepice koło Krakowa
22
 • Przestrzenna zmienność właściwości fizyczno-mechanicznych w złożach serpentynitu Nasławice oraz granitu i gnejsu Strzelin (Dolny Śląsk)
23
 • Raport z badań nad zmianami właściwości skał wywołanych zamrozem
24
 • Skały blocznych złóż na świecie i w krajach Unii Europejskiej
25
 • Spękania wymuszone i ich wpływ na właściwości fizyczno-mechaniczne w wapieniach złoża Nielepice (Jura Krakowsko-Częstochowska)