Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Stańczak, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6618-5998

ResearcherID: M-2822-2013

Scopus: 6505852461

PBN: 900495

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Charakter i geneza zmienności właściwości zbiornikowych dolnokredowych piaskowców węglowieckich (Karpaty zewnętrzne)
2
 • Charakter i geneza zmienności właściwości zbiornikowych dolnokredowych piaskowców węglowieckich (Karpaty Zewnętrzne)
3
 • Dekoracyjność – ważny element oceny kopaliny przy dokumentowaniu złóż kamieni budowlanych i drogowych
4
 • Diatomaceous rocks of the Jawornik deposit (the Polish Outer Carpathians): petrophysical and petrographical evaluation
5
 • Dolnośląski łupek z Jenkowa i możliwości jego zastosowania
6
 • Evaluation of building and road stone deposits
7
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with a brine
8
 • Fibrous growth of chloride minerals on diatomite saturated with brines
9
 • Fractal analysis of the pore space in sandstones as derived from mercury porosimetry and image analysis
10
 • Fractal analysis of the pore space in sandstones as derived from mercury porosimetry and image analysis
11
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis
12
 • Fractal characteristics of the pore network in diatomites using mercury porosimetry and image analysis
13
 • Główne kryteria waloryzacji złóż kamieni budowlanych i drogowych
14
 • Łupki krystaliczne złóż południowo-zachodniej Polski stosowane jako kamień budowlany – ocena zróżnicowania walorów dekoracyjnych i możliwości ich zastosowania
15
 • Ocena mikrostruktur kierunkowych i ich znaczenie dla właściwości technicznych piaskowców
16
 • Piaskowce magurskie złoża Męcina k. Limanowej
17
 • Przestrzenna zmienność właściwości fizyczno-mechanicznych w złożach serpentynitu Nasławice oraz granitu i gnejsu Strzelin (Dolny Śląsk)
18
 • The effect of petrographic characteristics on the physical and mechanical properties of currently exploited Pińczów Limestones – a type of Leitha Limestone (Carpathian Foredeep, southern Poland)
19
 • The impact of calcination on changes in the physical and mechanical properties of the diatomites of the Leszczawka Member (the Outer Carpathians, Poland)
20
 • The influence of compaction and cementation on reservoir properties of the Early Cretaceous Weglowka Sandstone(Sub-Silesian Unit, Outer Carpathians, Poland)
21
 • Using digital photographs and orthophotomaps of a quarry to assess the geometry and density of discontinuities in a sandstone deposit
22
 • Waloryzacja polskich złóż kamieni budowlanych i drogowych na tle przepisów Unii Europejskiej
23
 • Waloryzacja złóż kamieni budowlanych i drogowych z różnych punktów widzenia
24
 • Właściwości fizyczno-mechaniczne kopalin w polskich złożach kamieni budowlanych i drogowych
25
 • Wpływ orientacji szlifu mikroskopowego i wyboru mierzonych składników mineralnych na wyniki analizy granulometrycznej