Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Banaś, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-3014-119X orcid iD

ResearcherID: E-8484-2016

Scopus: 7003869282

PBN: 5e709208878c28a04738eecc

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 172, z ogólnej liczby 177 publikacji Autora


1
 • Algorithm for image transfer using dynamic chaos
2
 • An Influence of concentration of coal suspension on the sedimentation rate of thickening process assisted by use of automated sedimentation test
3
 • Analiza możliwości wykorzystania wkładów wielostrumieniowych w układach oczyszczania zawiesin garbarskich
4
 • Analiza teoretyczna i badania właściwości zawiesin nieziarnistych w zastosowaniu do projektowania i eksploatacji wielostrumieniowych urządzeń sedymentacyjnych
5
 • Analiza wpływu stężenia sflokulowanej zawiesiny ze stacji uzdatniania wody na proces jej klarowania
6
 • Badania laboratoryjne zależności mętności zawiesin od ich stężenia
7
 • Badania laboratoryjne zależności mętności zawiesin od ich stężenia
8
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
9
 • Badania procesu klarowania wielostrumieniowego sflokulowanej zawiesiny węglowej
10
 • Badania procesu sedymentacji zawiesiny PVC
11
 • Badania procesu sedymentacyjnego zagęszczania ścieku wapniowego
12
 • Badania rozkładu stężenia zawiesiny w przemysłowym osadniku spiekalni
13
 • Badania sedymentacji zawiesiny pyłu węglowego o różnych stężeniach
14
 • Badania składu granulometrycznego zawiesiny komunalnej
15
 • Badania statutowe na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
16
 • Badanie procesu sedymentacji sflokulowanej zawiesiny węglowej z wykorzystaniem układu wielostrumieniowego
17
 • Balance and energy use of biogas in Poland: prospects and directions of development for the circular economy
18
 • Budowa fraktalna sflokulowanej zawiesiny gliniasto-ilastej
19
 • Charakterystyki granulometryczne zawiesin o bardzo drobnych cząstkach fazy stałej
20
 • Clarification of the coagulated suspension from the water treatment plant by means of a multiflux sedimentation process
21
 • Coagulation process of bentonite suspensions
22
 • Compare of analytic techniques, composition of the particles in small particle sedimentation liquid based on enrichment process of copper ore
23
 • Computer simulations of the sedimentation process model which considers internal interactions among solid phase particles
24
 • Concentration dependence of sedimentation rate of particles in coal suspensions
25
 • Development of the flocs' structure during coagulation of the fine-grained suspensions