Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Rydlewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1019
201211
200811
200711
200633
200511
200411
200311
200211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1091
201211
200811
200711
200633
200511
200411
200311
200211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1010
201211
200811
200711
200633
200511
200411
200311
200211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
201211
200811
200711
200633
200511
200411
200311
200211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1019
201211
200811
200711
200633
200511
200411
200311
200211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1055
201211
200811
200711
200633
200511
200411
200311
2002111
  • Bezpieczna kopalnia na podstawie nowego wskaźnika prewencyjnego
2
  • Choroby zawodowe i pracownicze – odpowiedzialność pracodawcy
3
  • Kolejna godzina pracy w czasie zmiany roboczej a wypadki przy pracy w kopalniach węgla kamiennego
4
  • Narażenie pracowników kopalń węgla kamiennego na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne
5
  • Próba standaryzacji oceny zagrożeń naturalnych w górnictwie
6
  • Próba wyboru najbezpieczniejszej kopalni węgla kamiennego w latach 1996-2000
7
  • Selection of the safest mine based on measurement of work safety ranks
8
  • Uogólniony wskaźnik prewencyjny jako miernik stanu bezpieczeństwa pracy
9
  • Wybór najbezpieczniejszej kopalni na podstawie rang mierników stanu bezpieczeństwa pracy
10
  • Zachorowalność na choroby zawodowe w kopalniach węgla kamiennego