Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Rydlewski, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułChoroby zawodowe i pracownicze – odpowiedzialność pracodawcy
  AutorzyJerzy RYDLEWSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2006 nr 7, s. 13–14
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułNarażenie pracowników kopalń węgla kamiennego na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne
  AutorzyJerzy RYDLEWSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2006 nr 5, s. 21–26
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPróba standaryzacji oceny zagrożeń naturalnych w górnictwie
  AutorzyJerzy RYDLEWSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2004 nr 11, s. 14–16
4
 • [referat, 2008]
 • TytułSelection of the safest mine based on measurement of work safety ranks
  AutorzyJerzy RYDLEWSKI
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 113
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułZachorowalność na choroby zawodowe w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyJerzy RYDLEWSKI
  ŹródłoWUG / Wyższy Urząd Górniczy. — 2006 nr 1, s. 26–29