Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Rydlewski, dr inż.

adiunkt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • Bezpieczna kopalnia na podstawie nowego wskaźnika prewencyjnego
2
  • Choroby zawodowe i pracownicze – odpowiedzialność pracodawcy
3
  • Kolejna godzina pracy w czasie zmiany roboczej a wypadki przy pracy w kopalniach węgla kamiennego
4
  • Narażenie pracowników kopalń węgla kamiennego na czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne
5
  • Próba standaryzacji oceny zagrożeń naturalnych w górnictwie
6
  • Próba wyboru najbezpieczniejszej kopalni węgla kamiennego w latach 1996-2000
7
  • Selection of the safest mine based on measurement of work safety ranks
8
  • Uogólniony wskaźnik prewencyjny jako miernik stanu bezpieczeństwa pracy
9
  • Wybór najbezpieczniejszej kopalni na podstawie rang mierników stanu bezpieczeństwa pracy
10
  • Zachorowalność na choroby zawodowe w kopalniach węgla kamiennego