Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Molis, dr hab.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki prawne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4069-8373 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392078

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem144316
2017725
201311
201211
201011
200811
200711
200211
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem14113
2017743
201311
201211
201011
200811
200711
200211
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1414
201777
201311
201211
201011
200811
200711
200211
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1414
201777
201311
201211
201011
200811
200711
200211
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem14113
201777
201311
201211
201011
200811
200711
200211
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem14104
201777
201311
201211
201011
200811
200711
200211
2001111
 • Formalny aspekt działania organizacji na przykładzie banku kredytującego[The formal aspect operation of the organization on the example of crediting bank] / Janusz MOLIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym : charakterystyka dogmatycznoprawna na tle przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 oraz nr 1093/2010[Regulatory competences of the European Systemic Risk Board and the European Banking Authority in systemic risk management : dogmatic and legal characteristics in view of the provisions of regulations of the European Parliament and of the Council (EU)] / Janusz MOLIS. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. — XLIV, 466 s.. — Bibliogr. s. XXVII–XLIV. — ISBN: 978-83-812-8170-6 ; e-ISBN: 978-83-812-8171-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kontrola zdolności kredytowej na tle prawa bankowego i przepisów ustawy o ochronie danych osobowych[Credit worthiness analysis on the basis of banking law and personal data protection act] / Janusz MOLIS // Transformacje Prawa Prywatnego ; ISSN 1641-1609. — 2001 nr 4, s. 9–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kredyt ratalny połączony ze sprzedażą[Instalment credit joint with sale] / Janusz MOLIS // W: Encyklopedia prawa bankowego : zestaw nowelizujący nr 8. — [Polska : s. n.] : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. — Stan prawny na 21 lutego 2002 roku, [2002]. — S. 340-1–340-20. — Bibliogr. s. 340-20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ochrona wybranych dóbr osobistych w środowisku pracyProtection of certain personal rights in the work environment / Janusz MOLIS // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 437–448. — Bibliogr. s. 448

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Podstawy prawa, T. 2[Law basis. Vol. 2] / Paweł GĄTKIEWICZ, Bartłomiej MAZURKIEWICZ, Anna MIĄCZYŃSKA-VAN VEEN, Janusz MOLIS, Tadeusz WŁUDYKA ; pod red. Tadeusza WŁUDYKI. — Wyd. 2 zm. i uzup.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 460, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0257). — ISBN: 978-83-7464-123-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Społeczno-kulturowe i prawne aspekty zarządzania organizacjami[Cultural and institutional backgrounds of modernization in Poland] / red. nauk. Piotr GÓRSKI ; Michał BROŻYNA, Mateusz CODOGNI, Piotr GÓRSKI, Marian Krupa, Elżbieta Krzemińska-Krupa, Rafał KUSA, Janusz MOLIS, Wojciech PAWNIK, Agnieszka M. ZIELIŃSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 138 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-650-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Sposób działania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego[Operational methods of the European Banking Authority] / Janusz MOLIS // Monitor Prawa Bankowego ; ISSN 2081-9021. — 2017 nr 11, s. 68–84. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Struktura organizacyjna Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego[Organisational structure of the European Banking Authority] / Janusz MOLIS // Monitor Prawa Bankowego ; ISSN 2081-9021. — 2017 nr 10, s. 70–83. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Technical standards drafted with the participation of the European Banking Authority – legal characteristics of the selected general issuesStandardy techniczne projektowane przy udziale Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – charakterystyka prawnicza wybranych zagadnień ogólnych / Janusz MOLIS // Przegląd Prawa Publicznego ; ISSN 1896-8996. — 2017 nr 2, s. 83–94. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wiążące standardy techniczne, regulacyjne standardy techniczne, wykonawcze standardy techniczne, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski System Nadzoru Finansowego

  keywords: binding technical standards, regulatory technical standards, implementing technical standards, European Banking Authority, European System of Financial Supervision

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The European Banking Authority's position towards the legislative procedure of binding technical standards / Janusz MOLIS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 78, [1] s.. — Bibliogr. s. 78–[79]. — ISBN: 978-83-7464-945-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The fundamental legislative procedure of technical standards in the light of the regulatory powers of the European Banking AuthorityZasadniczy tryb legislacyjny standardów technicznych w świetle kompetencji regulacyjnych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego / Janusz MOLIS // Przegląd Prawa Publicznego ; ISSN 1896-8996. — 2017 nr 4, s. 103–118. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wiążące standardy techniczne, regulacyjne standardy techniczne, wykonawcze standardy techniczne, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski System Nadzoru Finansowego

  keywords: binding technical standards, regulatory technical standards, implementing technical standards, European Banking Authority, European System of Financial Supervision

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ustanie członkostwa w organizacji na przykładzie spółdzielni – ujęcie prawniczeExpiration of membership in organisation : an example of workers' cooperative / Janusz MOLIS // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 629–645. — Bibliogr. s. 645

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego[Selected competences of the European Banking Authority] / Janusz MOLIS // Monitor Prawa Bankowego ; ISSN 2081-9021. — 2017 nr 9, s. 74–87. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: