Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Molis, dr hab.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki prawne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4069-8373 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392078

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Formalny aspekt działania organizacji na przykładzie banku kredytującego[The formal aspect operation of the organization on the example of crediting bank] / Janusz MOLIS // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Kompetencje regulacyjne Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w zarządzaniu ryzykiem systemowym : charakterystyka dogmatycznoprawna na tle przepisów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1092/2010 oraz nr 1093/2010[Regulatory competences of the European Systemic Risk Board and the European Banking Authority in systemic risk management : dogmatic and legal characteristics in view of the provisions of regulations of the European Parliament and of the Council (EU)] / Janusz MOLIS. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2017. — XLIV, 466 s.. — Bibliogr. s. XXVII–XLIV. — ISBN: 978-83-812-8170-6 ; e-ISBN: 978-83-812-8171-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kontrola zdolności kredytowej na tle prawa bankowego i przepisów ustawy o ochronie danych osobowych[Credit worthiness analysis on the basis of banking law and personal data protection act] / Janusz MOLIS // Transformacje Prawa Prywatnego ; ISSN 1641-1609. — 2001 nr 4, s. 9–28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kredyt ratalny połączony ze sprzedażą[Instalment credit joint with sale] / Janusz MOLIS // W: Encyklopedia prawa bankowego : zestaw nowelizujący nr 8. — [Polska : s. n.] : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. — Stan prawny na 21 lutego 2002 roku, [2002]. — S. 340-1–340-20. — Bibliogr. s. 340-20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ochrona wybranych dóbr osobistych w środowisku pracyProtection of certain personal rights in the work environment / Janusz MOLIS // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 437–448. — Bibliogr. s. 448

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Podstawy prawa, T. 2[Law basis. Vol. 2] / Paweł GĄTKIEWICZ, Bartłomiej MAZURKIEWICZ, Anna MIĄCZYŃSKA-VAN VEEN, Janusz MOLIS, Tadeusz WŁUDYKA ; pod red. Tadeusza WŁUDYKI. — Wyd. 2 zm. i uzup.. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 460, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0257). — ISBN: 978-83-7464-123-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Sposób działania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego[Operational methods of the European Banking Authority] / Janusz MOLIS // Monitor Prawa Bankowego ; ISSN 2081-9021. — 2017 nr 11, s. 68–84. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Struktura organizacyjna Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego[Organisational structure of the European Banking Authority] / Janusz MOLIS // Monitor Prawa Bankowego ; ISSN 2081-9021. — 2017 nr 10, s. 70–83. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Technical standards drafted with the participation of the European Banking Authority – legal characteristics of the selected general issuesStandardy techniczne projektowane przy udziale Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – charakterystyka prawnicza wybranych zagadnień ogólnych / Janusz MOLIS // Przegląd Prawa Publicznego ; ISSN 1896-8996. — 2017 nr 2, s. 83–94. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wiążące standardy techniczne, regulacyjne standardy techniczne, wykonawcze standardy techniczne, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski System Nadzoru Finansowego

  keywords: binding technical standards, regulatory technical standards, implementing technical standards, European Banking Authority, European System of Financial Supervision

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The European Banking Authority's position towards the legislative procedure of binding technical standards / Janusz MOLIS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 78, [1] s.. — Bibliogr. s. 78–[79]. — ISBN: 978-83-7464-945-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The fundamental legislative procedure of technical standards in the light of the regulatory powers of the European Banking AuthorityZasadniczy tryb legislacyjny standardów technicznych w świetle kompetencji regulacyjnych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego / Janusz MOLIS // Przegląd Prawa Publicznego ; ISSN 1896-8996. — 2017 nr 4, s. 103–118. — Bibliogr. w formie przypisów, Streszcz.

 • słowa kluczowe: wiążące standardy techniczne, regulacyjne standardy techniczne, wykonawcze standardy techniczne, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Europejski System Nadzoru Finansowego

  keywords: binding technical standards, regulatory technical standards, implementing technical standards, European Banking Authority, European System of Financial Supervision

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ustanie członkostwa w organizacji na przykładzie spółdzielni – ujęcie prawniczeExpiration of membership in organisation : an example of workers' cooperative / Janusz MOLIS // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 629–645. — Bibliogr. s. 645

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wybrane kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego[Selected competences of the European Banking Authority] / Janusz MOLIS // Monitor Prawa Bankowego ; ISSN 2081-9021. — 2017 nr 9, s. 74–87. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: