Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Teneta, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2308-9100

ResearcherID: brak

Scopus: 6504010294

PBN: 909877

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułA photovoltaic system as a support power source for a hotel facility
  AutorzyTENETA Janusz, JASZCZUR Marek, Kowalczyk-Juśko Alina, DZIURDZIA Barbara
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 153
2
3
 • [referat, 2017]
 • TytułAn analysis of the dust deposition on solar photovoltaic modules
  AutorzyKatarzyna STYSZKO, Marek JASZCZUR, Janusz TENETA, HASSAN Qusay, Paulina Burzyńska, Ewelina Marcinek, Natalia Łopian, Lucyna SAMEK
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 183
4
5
 • [referat, 2017]
 • TytułAn experimental study of the dust deposition effect on the photovoltaic module efficiency
  AutorzyMarek JASZCZUR, Janusz TENETA, Katarzyna STYSZKO, Qusay HASSAN, Paulina Burzyńska, Ewelina Marcinek, Natalia Łopian
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 102
6
 • [referat, 2018]
 • TytułAn investigation of the electrical load temporal resolution on the photovoltaic system electrical energy flows
  AutorzyJASZCZUR M., TENETA J., HASSAN Q., DUDEK M.
  ŹródłoICCHMT 2018 : XItextsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. 254–255
7
 • [referat, 2006]
 • TytułAnalysis of application opportunites of programmable controllers in photovoltaic automated control systems
  AutorzyJ. A. CHOJNACKI, J. TENETA, Ł. WIĘCKOWSKI
  ŹródłoTwenty first European photovoltaic solar energy conference [Dokument elektroniczny] : proceedings of the international conference : Dresden, Germany 4–8 September 2006 / eds. J. Poortmans [et al.] ; WIP-Renewable Energies. — München : WIP-Renewable Energies, cop. 2006. — S. 2324–2327
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnalysis of solar energy resources in southern Poland for photovoltaic applications
  AutorzyTadeusz Rodziewicz, Janusz TENETA, Aleksander Zaremba, Maria Wacławek
  ŹródłoEcological Chemistry and Engineering. S. — 2013 vol. 20 iss. 1, s. 177–198
9
 • [referat, 2006]
 • TytułAutomated system for analysing the charge/discharge characteristics of accumulators
  AutorzyJerzy A. CHOJNACKI, Janusz TENETA, Miłosz Gąsiorowski
  ŹródłoTwenty first European photovoltaic solar energy conference [Dokument elektroniczny] : proceedings of the international conference : Dresden, Germany 4–8 September 2006 / eds. J. Poortmans [et al.] ; WIP-Renewable Energies. — München : WIP-Renewable Energies, cop. 2006. — S. 2320–2323
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułCheap sensor made of multicrystalline silicon for insolation and temperature measurements
  AutorzyTadeusz Rodziewicz, Janusz TENETA, Aleksander Zaremba, Maria Wacławek
  ŹródłoEcological Chemistry and Engineering. S. — 2016 vol. 23 iss. 4, s. 583–591
11
 • [referat, 2006]
 • TytułCircuit for automated analysis of charge/discharge characteristics of batteries
  AutorzyJerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA
  ŹródłoIMAPS Poland : XXX international conference of IMAPS Poland Chapter 2006 : Kraków 24–27 September 2006 : proceedings / eds. Wiesław Zaraska, Andrzej Cichocki, Dorota Szwagierczak ; Institute of Electron Technology. Cracow Division. — Kraków : IET CD, 2006. — S. 395–398
12
 • [referat, 2004]
 • TytułControl algorithms for a remote sun-tracking photovoltaic system
  AutorzyJerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA
  ŹródłoNineteenth European photovoltaic solar energy conference : proceedings of the international conference : Paris, France 7–11 June 2004, Vol. 2 / eds. W. Hoffmann [et al.]. — Munich : WIP ; Florence : ETA, 2004. — S. 2219–2222
13
 • [referat, 2005]
 • TytułData acquisition system for long-term measurements in photovoltaic arrays
  AutorzyWojciech Grzesiak, Michał Cież, Tomasz Maj, Jerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA
  ŹródłoIMAPS Poland : XXIX international conference of International Microelectronics and Packaging Society Poland Chapter : Koszalin – Darłówko 18–21 September 2005 : proceedings / eds. Piotr Majchrzak [et al.] ; International Microelectronics and Packaging Society. Poland Chapter. — [Poland] : IMAPS. Poland Chapter, 2005. — S. 183–186
14
 • [referat, 2018]
 • TytułDemand of a hotel for electrical energy and the conception of the reduction of this demand by application of renewable energy sources (RES)
  AutorzyTENETA Janusz, JASZCZUR Marek, Kowalczyk-Juśko Alina, DZIURDZIA Barbara
  ŹródłoEcological and environmental engineering : the first international scientific conference : 26–29 June 2018 Kraków, Poland : book of abstracts / eds. Krzysztof Jóźwiakowski, Agnieszka Listosz, Alina Kowalczyk-Juśko. — Lublin : Perfekta info, [2018]. — S. 154
15
 • [referat, 2007]
 • TytułDevelopment of PV systems and research studies on photovoltaics at the AGH University of Science and Technology in Krakow
  AutorzyJerzy A. CHOJNACKI, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI
  ŹródłoTwenty second European photovoltaic solar energy conference : proceedings of the international conference : Milan, Italy, 3–7 September 2007 / eds. G. Willeke, H. Ossenbrink, P. Helm. — München : WIP-Renewable Energies, cop. 2007. — S. 3049–3052
16
 • [referat, 2002]
 • TytułDistributed control system for an experimental photovoltaic station
  AutorzyJerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA
  ŹródłoProceedings of the ninth international symposium on Heat transfer and renewable sources of energy : Szczecin–Międzyzdroje, 2002 / eds. J. Mikielewicz, W. Nowak ; Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, Technical University of Szczecin. Department of Heat Engineering, Dolna Odra Power Plant Complex. Joint Stock Company. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, [2002]. — S. 237–244
17
 • [referat, 2017]
 • TytułEstimation of the intensity of solar radiation on oblique surfaces by means of various models
  AutorzyQusay HASSAN, Marek JASZCZUR, Janusz TENETA
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 39
18
 • [referat, 2007]
 • TytułFasadowa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2kWp (BIPV facade) : projektowanie budowa uruchomienie oraz pomiary
  AutorzyJerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI
  Źródło„Energia ze źródeł odnawialnych w krajach Grupy Wyszehradzkiej” : 18–20 października 2007, Zakopane. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. 1–3
19
 • [referat, 2002]
 • TytułFotowoltaiczna stacja doświadczalna w Katedrze Automatyki AGH
  AutorzyJerzy CHOJNACKI, Janusz TENETA
  ŹródłoVIII Ogólnopolskie forum odnawialnych źródeł energii : konferencja naukowo-techniczna : Międzybrodzie Żywieckie 15–17 maja 2002 / red. Julian Sokołowski, Jacek Zimny. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, cop. 2002. — S. 228–236
20
 • [referat, 2006]
 • TytułFotowoltaiczne systemy zasilania
  AutorzyJanusz TENETA
  ŹródłoZielone prądy w edukacji / pod red. Małgorzaty Śliwki, Mateusza Jakubiaka ; Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej. Oddział Krakowski. — 2 ed.. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2006. — S. 9–19
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułIdentyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznego
  AutorzyKrzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Witold GŁOWACZ, Mieczysław ZACZYK, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2014 R. 90 nr 8, s. 243–247. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/8/57.pdf
22
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of dust and temperature on energy conversion process in photovoltaic module
  AutorzyHASSAN Q., JASZCZUR M., TENETA J., STYSZKO K.
  ŹródłoICCHMT 2018 : XItextsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. 219–220
23
 • [referat w czasopiśmie, 2019]
 • TytułImpact of dust and temperature on energy conversion process in photovoltaic module
  AutorzyMarek JASZCZUR, Qusay HASSAN, Katarzyna STYSZKO, Janusz TENETA
  ŹródłoThermal Science. — 2019 vol. 23 suppl. 4, s. 1199–1210. — tekst: http://thermalscience.vinca.rs/pdfs/papers-2019/TSCI19S4199J.pdf
24
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułIndependent photovoltaic system
  AutorzyJ. CHOJNACKI, J. TENETA
  ŹródłoOpto-Electronics Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Wojskowa Akademia Techniczna. Warszawa. — 2000 vol. 8 no. 4, s. 368–371
25
 • [referat, 2008]
 • TytułInfluence of the accuracy of positioning of the photovoltaic system on electrical parameters and on the quantity of produced electric power
  AutorzyJ. A. CHOJNACKI, J. TENETA, L. WIĘCKOWSKI
  Źródło23rd European photovoltaic solar energy conference [Dokument elektroniczny] : the compiled state-of-the-art of PV solar technology and deployment : proceedings of the international conference held in Valencia, Spain, 1–5 September 2008. — [Spain? : s. n.], [2008]. — S. 3558-3561