Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Borkowski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6254-5047 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-1437-2013

Scopus: 57199358562

PBN: 5e70922b878c28a0473910e6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułA digital system to measure frequency and amplitude of power Grid voltage
  AutorzyDariusz BORKOWSKI
  ŹródłoJakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej. — 2001 vol. 7 no. 2, s. 51–56. — tekst: http://www.epqu.agh.edu.pl/archives/journal/v7i2/v7i2_07.pdf
2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAn improved method of busbar voltage reconstruction from signals of electric field sensors installed in an indoor MV substation
  AutorzyDariusz BORKOWSKI
  ŹródłoMetrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences. — 2018 vol. 25 iss. 1, s. 71–86. — tekst: http://journals.pan.pl/Content/102765?format_id=1
4
 • [referat, 2003]
 • TytułAnaliza błędów pomiaru mocy czynnej w układach Arona i trzech watomierzy
  AutorzyDariusz BORKOWSKI
  ŹródłoXXXV MKM 2003 : XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów : Kraków, 8–11 września 2003 r. / materiały pod red. Janusza Gajdy. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 191–198
5
 • [referat, 2004]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania naturalnej zmienności prądu obciążenia do estymacji impedancji harmonicznej systemu energetycznego
  AutorzyDariusz BORKOWSKI
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV sympozjum : Krynica, 19–23 września 2004 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2004. — S. 259–266
6
 • [referat, 2003]
 • TytułBadania symulacyjne układu Arona i układu trzech watomierzy
  AutorzyDariusz BORKOWSKI
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIII sympozjum : Krynica, 8–11 września 2003 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003. — S. 53–60
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBłędy pomiaru mocy i energii w układach z przekładnikami napięciowymi i prądowymi
  AutorzyAndrzej WETULA, Dariusz BORKOWSKI
  ŹródłoElektro Info. — 2011 nr 7–8, s. 86–90
8
 • [referat, 2013]
 • TytułCompliance verification of the phasor estimation based on Bertocco-Yoshida Interpolated DFT with leakage correction
  AutorzySzymon BARCZENTEWICZ, Dariusz BORKOWSKI, Krzysztof DUDA
  ŹródłoSPA 2013 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznań, 26–28textsuperscript{th} September 2013 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — Poznań : PUT, [2013]. — S. 61–64
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułComputation of the network harmonic impedance with Chirp-Z transform
  AutorzyKrzysztof DUDA, Dariusz BORKOWSKI, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoMetrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences. — 2009 vol. 16 no. 2, s. 299–311
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułContactless measurement of substation busbars voltages and waveforms reconstruction using electric field sensors and artificial neural network
  AutorzyDariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoIEEE Transactions on Smart Grid. — 2015 vol. 6 no. 3, s. 1560–1569. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6945326
11
12
 • [referat, 2007]
 • TytułEstimation of power system parameters based on load variance observations – laboratory studies
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA
  ŹródłoElectrical power quality and utilisation [Dokument elektroniczny] : 9th international conference : Barcelona, 9–11 October 2007 / Technical University of Catalonia. Electrical Engineering Department. CITEA - Centre of Technological Innovation in Static Converters and Drives, Technical University of Łódź, AGH University of Science and Technology in Cracow. — [Barcelona] : CIMNE- International Center for Numerical Methods in Engineering, [2007]. — S. [1–6]
13
 • [książka, 2007]
 • TytułEstymacja częstotliwościowych parametrów systemu elektroenergetycznego z zastosowaniem koherentnego repróbkowania : rozprawa doktorska
  AutorzyDariusz BORKOWSKI ; promotor: Andrzej Bień ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii
  DetailsWyd. 2, uwzględniające uwagi recenzentów. — Kraków : AGH im. Stanisława Staszica, 2007. — XI, [3], 146 s.
14
15
 • [referat, 2015]
 • TytułExperimental verification of the voltage divider with auto-calibration
  AutorzyD. BORKOWSKI, J. NABIELEC, A. WETULA
  ŹródłoISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12textsuperscript{th} conference-seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation : 15–18 June 2015, Łagów, Poland : conference proceedings / University of Zielona Góra, PKP Energetyka, IEEE. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — S. [1–5]
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułImprovement of accuracy of power system spectral analysis by coherent resampling
  AutorzyDariusz BORKOWSKI, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoIEEE Transactions on Power Delivery. — 2009 vol. 24 no. 3, s. 1004–1013. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4912385
17
 • [referat, 2005]
 • TytułLicznik indukcyjny energii elektrycznej prądu zmiennego a silne pole magnetyczne magnesu neodymowego
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Andrzej WETULA, Dariusz BORKOWSKI, Sławomir Michoń
  ŹródłoStraty energii elektrycznej w spółkach dystrybucyjnych : III konferencja : Jelenia Góra, 20–21 października 2005 r. / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — Poznań : PTPiREE, [2005]. — S. 65–68
18
 • [referat, 2010]
 • TytułLokalizacja pomiaru a problem nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina systemu elektroenergetycznego
  AutorzyDariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoKM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 138–141
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułLokalizacja pomiaru a problem nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina systemu elektroenergetycznego
  AutorzyDariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2010 R. 86 nr 9, s. 13–18
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułLong signals handling within Simulink models using Level-2 M-File S-Functions
  AutorzyDariusz BORKOWSKI
  ŹródłoJournal of Applied Computer Science. — 2009 vol. 17 no. 1, s. 35–41
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMiernik uciążliwości migotania światła dla sieci trójfazowej : właściwości metrologiczne
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Andrzej WETULA, Dariusz BORKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2006 R. 82 nr 7–8, s. 158–160
22
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułModele nieliniowości systemu elektroenergetycznego
  AutorzyDariusz BORKOWSKI
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 [nr] 10bis wyd. spec. dodatkowe, s. 135–142
23
 • [referat, 2013]
 • TytułNew method for noninvasive measurement of utility harmonic impedance
  AutorzyDariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoPower and Energy Society General Meeting [Dokument elektroniczny] : 22–26, July, 2012, San Diego, CA, USA : proceedings / IEEE. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2013. — Ekran 2–9
24
 • [referat, 2009]
 • TytułNowoczesne metody pomiarów w systemach elektroenergetycznych
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Krzysztof DUDA, Andrzej WETULA, Artur BOROŃ
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 207–210
25
 • [referat, 2005]
 • TytułNumerical aspects of power system modelling targeted at simulation study of non-invasive power system impedance measurement method
  AutorzyDariusz BORKOWSKI
  ŹródłoEPQU '05 : Electrical Power Quality and Utilisation : 8th international conference : September 21–23, 2005, Cracow, Poland : proceedings / eds. Ryszard Pawełek. — Łódź : Technical University. Institute of Electrical Power Engineering, 2005. — S. 99–103