Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Borkowski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6254-5047 połącz konto z ORCID

ResearcherID: A-1437-2013

Scopus: 57199358562

PBN: 5e70922b878c28a0473910e6

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • A digital system to measure frequency and amplitude of power Grid voltage
2
 • A new method for noninvasive measurement of grid harmonic impedance with data selection
3
 • An improved method of busbar voltage reconstruction from signals of electric field sensors installed in an indoor MV substation
4
 • Analiza błędów pomiaru mocy czynnej w układach Arona i trzech watomierzy
5
 • Analiza możliwości wykorzystania naturalnej zmienności prądu obciążenia do estymacji impedancji harmonicznej systemu energetycznego
6
 • Badania symulacyjne układu Arona i układu trzech watomierzy
7
 • Błędy pomiaru mocy i energii w układach z przekładnikami napięciowymi i prądowymi
8
 • Compliance verification of the phasor estimation based on Bertocco-Yoshida Interpolated DFT with leakage correction
9
 • Computation of the network harmonic impedance with Chirp-Z transform
10
 • Contactless measurement of substation busbars voltages and waveforms reconstruction using electric field sensors and artificial neural network
11
12
 • Estimation of power system parameters based on load variance observations – laboratory studies
13
 • Estymacja częstotliwościowych parametrów systemu elektroenergetycznego z zastosowaniem koherentnego repróbkowania
14
 • Experimental setup for harmonic impedance measurement in a real HV power grid
15
 • Experimental verification of the voltage divider with auto-calibration
16
 • Improvement of accuracy of power system spectral analysis by coherent resampling
17
 • Licznik indukcyjny energii elektrycznej prądu zmiennego a silne pole magnetyczne magnesu neodymowego
18
 • Lokalizacja pomiaru a problem nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina systemu elektroenergetycznego
19
 • Lokalizacja pomiaru a problem nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina systemu elektroenergetycznego
20
 • Long signals handling within Simulink models using Level-2 M-File S-Functions
21
 • Miernik uciążliwości migotania światła dla sieci trójfazowej
22
 • Modele nieliniowości systemu elektroenergetycznego
23
 • New method for noninvasive measurement of utility harmonic impedance
24
 • Nowoczesne metody pomiarów w systemach elektroenergetycznych
25
 • Numerical aspects of power system modelling targeted at simulation study of non-invasive power system impedance measurement method