Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Dziedzic, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4043-5167

ResearcherID: brak

Scopus: 56524359900

PBN: 5e70920b878c28a04738f0ab

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 53 publikacji Autora


1
 • [referat, 2014]
 • TytułA study on design of slitting grooves used for rebar rolling
  AutorzyTURCZYN Stanisław, DZIEDZIC Michał, KUŹMIŃSKI Zbigniew
  ŹródłoMetal 2014 : 23textsuperscript{rd} international conference on Metallurgy and materials : May 21textsuperscript{st}–23textsuperscript{rd} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014. — S. 53–54
 • keywords: finite element analysis, metal flow, rolling of ribbed bars, slit rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAnaliza dylatometryczna zakresu występowania stopowego cementytu drugorzędowego w stalach nadeutektoidalnych
  AutorzyŁ. FROCISZ, J. KRAWCZYK, T. KOZIEŁ, M. DZIEDZIC
  ŹródłoXLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Rytro, 27–30 IX 2015 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — Rytro : [AGH], 2015. — S. 34–38
 • słowa kluczowe: mikrostruktura, przemiany fazowe, badania dylatometryczne, cementyt stopowy, stal nadeutektoidalna

  keywords: microstructure, phase transformation, dilatometry, alloyed cementite, hypereutectoid steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnaliza płynięcia metalu w projektowaniu złożonych wykrojów kształtowych
  AutorzyStanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC, Zbigniew KUŹMIŃSKI
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2012 R. 79 nr 11, s. 786–791
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2013]
 • TytułAnalysis of metal flow during rolling of Z-section sheet pile
  AutorzyTURCZYN Stanisław, DZIEDZIC Michał, KUŹMIŃSKI Zbigniew
  ŹródłoMetal 2013 : 22textsuperscript{nd} international conference on Metallurgy and materials : May 15textsuperscript{th}–17textsuperscript{th} 2013, Brno : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2013. — S. 44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2020]
 • TytułApplication of explicit-implicit co-simulation techniques into the roll pass design of channels with large deformations
  AutorzyMichał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN
  ŹródłoMETAL 2020 [Dokument elektroniczny] : 29textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 20-22, 2020, Brno, Czech Republic : conference proceedings. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2020. — S. 271–276
 • keywords: roll pass design, finite element analysis, material tests, channels rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.37904/metal.2020.3479

6
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania procesu prostowania dwuteowników z wykorzystaniem modelowania numerycznego
  AutorzyMichał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Mirosław Michałowski, Ksenia PŁATEK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2017 t. 84 nr 10, s. 459–462
 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, naprężenia własne, prostowanie, dwuteowniki

  keywords: residual stresses, straightening process, H-beams, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.10.8

7
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania procesu prostowania dwuteowników z wykorzystaniem modelowania numerycznego
  AutorzyMichał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Mirosław Michałowski
  ŹródłoWalcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 18–22 października 2017 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2017]. — S. 73–74
 • słowa kluczowe: analiza numeryczna, naprężenia własne, prostowanie, dwuteowniki

  keywords: residual stresses, straightening process, H-beams, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBeurteilung des Werkstoffflusses beim Walzen von Spundwandprofilen
  AutorzyStanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC
  ŹródłoDer Kalibreur. — 2016 H. 77, s. 56–63
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2002]
 • TytułBlachy ze stali ferrytyczno-martenzytycznej dla przemysłu samochodowego
  AutorzyMichał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN
  ŹródłoWalcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń 16–18 października 2002 r. / eds. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — S. 27–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCharakterystyki zmian naprężenia uplastyczniającego stali wielofazowej $C-Mn-Al-Si$ w zależności od parametrów procesu
  AutorzyKsenia PŁATEK, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2017 t. 84 nr 10, s. 442–444
 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, walcowanie na gorąco

  keywords: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.10.4

11
 • [referat, 2017]
 • TytułCharakterystyki zmian naprężenia uplastyczniającego stali wielofazowej $C-Mn-Al-Si$ w zależności od parametrów procesu
  AutorzyKsenia PŁATEK, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Stanisław TURCZYN, Michał DZIEDZIC
  ŹródłoWalcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 18–22 października 2017 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2017]. — S. 33–34
 • słowa kluczowe: naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, walcowanie na gorąco

  keywords: hot rolling, yield stress, plastometric torsion test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2015]
 • TytułDesigning of hot rolling and cooling conditions for dual phase and complex phase steel strips
  AutorzyTURCZYN Stanisław, DZIEDZIC Michał, KUŹMIŃSKI Zbigniew
  ŹródłoMetal 2015 : 24textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3textsuperscript{rd}–5textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — S. 44
 • keywords: mechanical properties, thermo-mechanical rolling, DP and CP steel, CCT curves, hot workability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2020]
 • TytułDevelopment of rolling technology for H-beams with large strain intensity
  AutorzyM. DZIEDZIC, S. TURCZYN, Z. KUŹMIŃSKI
  ŹródłoMEFORM 2020 [Dokument elektroniczny] : materials data for forming technology 4.0 : materials data for smart forming technologies : 19.-20.03.2020 / [Technische Universität Bergakademie Freiberg]. — [Freiberg : Technische Universität Bergakademie], [2020]. — S. 77–80
 • keywords: numerical modelling, FEM, plastometric test, roll pass design, section rolling, straightening process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2021]
 • TytułDevelopment of rolling technology for H-Beams with large strain intensity
  AutorzyM. DZIEDZIC, S. TURCZYN, Z. KUŹMIŃSKI
  ŹródłoMEFORM 2021 : the Metal Forming conference : materials data for smart forming technologies : March 18textsuperscript{th} : selected, peer reviewed papers from the conference MEFORM 2021. — [Freiberg : ACATRAIN ; Institiute of Metal Forming], [2021]. — S. 63–66
 • keywords: numerical modelling, FEM, plastometric test, roll pass design, section rolling, straightening process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułExperimental and numerical investigation of strip rolling from dual phase steel
  AutorzyM. DZIEDZIC, S. TURCZYN
  ŹródłoArchives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology. — 2010 vol. 10 no. 4, s. 21–30
 • keywords: dual phase steels (DP), thermo-mechanical rolling, Gleeble simulation, mechanical properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2010]
 • TytułExperimental and numerical investigation of strip rolling from dual phase steel : abstract
  AutorzyM. DZIEDZIC, S. TURCZYN
  ŹródłoAutoMetForm 2010 : 2textsuperscript{nd} international conference on Advanced Metal Forming processes in automotive industry in Verbindung mit 17. Sächsiche Fachtagung Umformtechnik SFU 2010 = 17textsuperscript{st} Saxon conference on Forming technology SFU 2010 : 24.–26. November 2010 [Freiberg] : tagungsband = proceedings / Hrsg. Rudolf Kawalla. — [Freiberg : TUB], [2010]. — S. 408–409
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2005]
 • TytułFormability and microstructure of dual phase steel used for thermomechanical rolled strips
  AutorzyMichał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI
  ŹródłoForming 2005 : sborník referátů z 12. mezinárodní vědecké konference na téma plasticity materiálu : Lednice, Česká republika, 14. –17. 9. 2005 / red. Ivo Schindler ; VŠB – Technická univerzita Ostrava. Katedra tváření materiálu, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, Slovenská technická univerzita Bratislava. Katedra tvárnenia MtF Trnava. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 47–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułIdentyfikacja parametrów termomechanicznego walcowania taśm ze stali ferrytyczno-martenzytycznych
  AutorzyMichał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2005 R. 72 nr 4, s. 215–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
21
 • [referat, 2016]
 • TytułMaterial aspects of hot rolling and cooling conditions for strips from Martensitic steel
  AutorzyM. DZIEDZIC, S. TURCZYN, Z. KUŹMIŃSKI
  ŹródłoMEFORM 2016 : production and further processing of flat products : March 16textsuperscript{th}–18textsuperscript{th} 2016, Freiberg, Germany : abstracts and presenters / Technische Universität Bergakademie Freiberg. — [Germany : Technische Universität Bergakademie Freiberg], [2016]. — S. 24
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2014]
 • TytułMetal flow during rolling of long products with use of compound grooves
  AutorzyS. TURCZYN, M. DZIEDZIC, Z. KUŹMIŃSKI
  ŹródłoICIT & MPT 2014 : 9textsuperscript{th} International Conference on Industrial Tools and Material Processing Technologies : Slovenia, Ljubljana, April 9textsuperscript{th}–11textsuperscript{th} 2014 : conference proceedings / eds. Aleš Hančič, [et al.]. — Celje : TECOS – Slovenian Tool and die Development Center, [2014]. — S. 337–341
 • keywords: roll pass design, rolling of sheet pile, FEM simulation, metal flow

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2016]
 • TytułMultistage compression modelling of hot rolling of steel products
  AutorzyTURCZYN Stanisław, DZIEDZIC Michał, KUŹMIŃSKI Zbigniew
  ŹródłoMetal 2016 : 25textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25textsuperscript{th}–27textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — S. 40–41
 • keywords: thermo-mechanical rolling, hot workability, gleeble simulator, DP and MS steels, RB500W steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2017]
 • TytułNowe kalibrowanie walcarek wstępnych do walcowania walcówki ze stopów aluminium
  AutorzyMichał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Ksenia PŁATEK
  ŹródłoWalcownictwo 2017 : innowacje i postęp : VII konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych : Ustroń, 18–22 października 2017 r. / ed. Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Michał Dziedzic. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2017]. — S. 79–80
 • słowa kluczowe: symulacja numeryczna, kalibrowanie walców, wykroje kształtujące

  keywords: roll pass design, rolling processes, forming grooves, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułNowe kalibrowanie walców walcarek wstępnych do walcowania walcówki ze stopów aluminium
  AutorzyMichał DZIEDZIC, Stanisław TURCZYN, Zbigniew KUŹMIŃSKI, Ksenia PŁATEK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2017 t. 84 nr 10, s. 454–458
 • słowa kluczowe: kalibrowanie walców, symulacja numeryczna procesu walcowania, wykroje kształtujące

  keywords: roll pass design, numerical simulation of the rolling processes, form grooves

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.10.7