Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Kozana, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4221-2525

ResearcherID: U-2444-2018

Scopus: 56415096900

PBN: 900666

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza wyrobów metalowych pod względem jakości i technologii odlewania
2
 • Archeologiczne ślady metalurgii miedzi na Dolnym Śląsku
3
 • Badania faz żelazowych w odpadach twardego cynku
4
 • Badania oddziaływania wybranych dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury oraz wybranych właściwości mechanicznych i technologicznych mosiądzów
5
 • Badania procesów odtleniania i modyfikacji wybranych stopów miedzi
6
 • Badania procesów odtleniania i modyfikacji wybranych stopów miedzi
7
 • Badania skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów na osnowie miedzi
8
 • Biography of bronze
9
 • Copper and arsenical copper from eneolithic in metallographic and mechanical studies
10
 • Effect of selected elements on structure and properties of ${Cu-Zn}$ alloys
11
 • Foundry engineering and art
12
 • Influence of Al, Fe and Sb addition on structure and properties of $Cu-Sn$ alloys
13
 • Influence of the master alloy Ti-Fe on the microstructure and selected properties of copper and copper alloys
14
 • Investigations of the titanium influence on the structure and selected properties of tin bronzes
15
 • Kształtowanie mikrostruktury i właściwości brązów cynowych
16
 • Kształtowanie właściwości mosiądzów poprzez zastosowanie wybranych dodatków stopowych
17
 • Lead-free casting brasses
18
 • Metalurgia miedzi na Dolnym Śląsku
19
 • Miedź i stopy miedzi
20
 • Nauka i nowe techniki w badaniach technologii odlewania stopów miedzi w epoce brązu
21
 • Nauka i technologia
22
 • Ocena wpływu aluminium i krzemu na właściwości wytrzymałościowe i mikrostrukturę mosiądzów niklowych
23
 • Oddziaływanie manganu i niklu na mikrostrukturę i właściwości mosiądzów niskomiedziowych
24
 • Oddziaływanie niklu na mikrostrukturę i właściwości stopów $Cu-Zn$
25
 • Oddziaływanie niklu oraz wybranych pierwiastów na strukturę i właściwości stopów ${Cu-Zn}$