Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Kozana, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / metalurgia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4221-2525 orcid iD

ResearcherID: U-2444-2018

Scopus: 56415096900

PBN: 5e709208878c28a04738ee32

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 107, z ogólnej liczby 109 publikacji Autora


1
 • Aluminium jako tworzywo artystyczne
2
 • Analiza mikrostruktury i właściwości wieloskładnikowych brązów cynowych
3
 • Analiza wyrobów metalowych pod względem jakości i technologii odlewania
4
5
 • Analysis of Eneolithic copper jewellery artifacts from Książnice cemetery in South Poland
6
 • Analysis of the microstructure, properties and machinability of $Al-Cu-Si$ alloys
7
 • Application of Scanning Electron Microscopy to analyze the technology of making prehistoric ornaments
8
 • Archaeometallurgical investigations of the early iron age casting workshop at Kamieniec
9
 • Archeologiczne ślady metalurgii miedzi na Dolnym Śląsku
10
11
 • Assessment of impact of nickel additions on tin bronzes
12
 • Badania faz żelazowych w odpadach twardego cynku
13
 • Badania metaloznawcze przedmiotów ze stopów miedzi pod względem składu chemicznego, mikrostruktury oraz technologii wykonania
14
 • Badania oddziaływania wybranych dodatków stopowych w kształtowaniu mikrostruktury oraz wybranych właściwości mechanicznych i technologicznych mosiądzów
15
 • Badania procesów odtleniania i modyfikacji wybranych stopów miedzi
16
 • Badania procesów odtleniania i modyfikacji wybranych stopów miedzi
17
 • Badania skuteczności zabiegów uszlachetniania ciekłych stopów na osnowie miedzi
18
 • Badania stopów aluminium ze zmiennymi dodatkami miedzi i krzemu
19
 • Badania technologiczne pradziejowych wyrobów metalowych na przykładzie nowego depozytu zachodnio Mazowieckiego z epoki brązu
20
 • Biography of bronze
21
 • Calculation of the Bronze Age alloys chosen termophysical parameters on the base of their chemical composition
22
 • Ceramic moulds for precision casting in the bronze age and computer reconstruction of the casts
23
 • Computer modeling for the visualization and geometric reconstruction of artefacts from the casting workshop in Grzybiany
24
 • Copper alloys in investment casting technology
25
 • Copper and arsenical copper during eneolithic in metallographic and mechanical properties examination