Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Didenko, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kip, Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1266
200811
200611
200522
2004431
2003211
2002211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12111
200811
200611
200522
200444
200322
200222
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem12111
200811
200611
200522
200444
200322
200222
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1212
200811
200611
200522
200444
200322
200222
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1212
200811
200611
200522
200444
200322
200222
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1275
200811
200611
200522
2004413
2003211
2002211

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Komputerowe modelowanie rozkładu pól temperatury w stali przetapianej laserowoComputer modelling of temperature fields layout in laser melted steel / T. DIDENKO, A. SIWEK, J. KUSIŃSKI // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 271–278. — Bibliogr. s. 278, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Modelowanie transportu ciepła i masy w strefie przetapianej laserowoModelling of heat transfer and fluid flow in laser melted zone / A. SIWEK, T. DIDENKO // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 187–194. — Bibliogr. s. 194, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Multiphase model of heat and mass transport during laser alloying of iron with electrodeposited chromium layer / T. DIDENKO, J. KUSIŃSKI, G. Kusiński // W: Multiscale and functionally graded materials : proceedings of the international conference FGM IX : Oahu Island, Hawail 15–18 October 2006 / eds. Glaucio H. Paulino [et al.]. — Melville, New York : American Institute of Physics, 2008. — (AIP Conference Proceedings ; ISSN 0094-243X ; 973). — ISBN: 978-0-7354-0492-2. — S. 640–645. — Bibliogr. s. 645, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Numeryczne modelowanie procesu laserowego stopowaniaNumerical modelling of laser surface alloying phenomena / T. DIDENKO, A. SIWEK, J. KUSIŃSKI // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 179–186. — Bibliogr. s. 186, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Numeryczne modelowanie procesu otrzymywania monokryształów $CoO$ metodą topienia strefowegoNumerical modelling of $CoO$ single crystals preparation process using floating-zone technique / Łukasz CIENIEK, Tomasz DIDENKO, Jan KUSIŃSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2005 R. 26 nr 6, s. 777–783. — Bibliogr. s. 783, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przetopieniowa obróbka laserowaTreatment by laser-melting / Jan KUSIŃKI, Aleksander SIWEK, Tomasz DIDENKO, Sławomir KĄC, Agnieszka WOLDAN // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 4, s. 166–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Turbulentny model wielofazowego transportu masy w procesie laserowego przetapiania żeliwa sferoidalnegoThe turbulent model of multiphase mass transport during laser melting of ductile cast-iron / Tomasz DIDENKO, Jan KUSIŃSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2005 R. 26 nr 5, s. 521–523. — Bibliogr. s. 523, Streszcz., Abstr.. — „Obróbka powierzchniowa'2005” = “Surface treatment'2005” : VI ogólnopolska konferencja naukowa : Częstochowa–Kule, 20–23 września 2005 / pod red.: Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza, Józefa Jasińskiego ; Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2005. — Na okł. dodatkowo tyt.: 55 lat Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wielofazowy model transportu masy oraz ciepła w procesie laserowego przetapiania żelaza armco z naniesioną elektrolitycznie powłoką chromuMultiphase model of heat and mass transport during laser melting of iron with predeposited chromium coating / Tomasz DIDENKO, Jan KUSIŃSKI // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 3, s. 364–367. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.. — „Nowe materiały – nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym” = “New materials – new technologies in shipbuilding and engineering industry” : III krajowa konferencja = III domestic conference : Międzyzdroje, 28 maja–1 czerwca 2006 / pod red. Jerzego Nowackiego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ efektu Marangoniego na kształt strefy przetopionej laserowoMarangoni effects influence on geometry of laser weld pool / A. SIWEK, T. DIDENKO // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ parametrów obróbki laserowej na kształt strefy przetopionej i charakter cyklów cieplnych w staliInfluence of laser processing on shape of melted zone and character of thermal cycles in steel / Aleksander SIWEK, Tomasz DIDENKO // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2004 R. 71 nr 12, s. 583–589. — Bibliogr. s. 589

 • słowa kluczowe: modelowanie, obróbka laserowa, efekt Marangoniego, analiza numeryczna, konwekcja, geometria strefy przetopionej

  keywords: numerical analysis, laser treatment, simulation, convection, Marangoni effect, geometry of the remelted zone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ parametrów obróbki na kształt strefy przetopionej laserowoInfluence of process variables on development of laser weld pool / Aleksander SIWEK, Tomasz DIDENKO // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2003 t. 3 nr 1, s. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

 • słowa kluczowe: efekt Marangoniego, przetapianie laserowe stali, konwekcyjny transport ciepła, strefa przetopiona, numeryczne rozwiązanie równań zachowania energii, pędu i ciągłości strugi

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ wielomodowego rozkładu natężenia promieniowania na kinetykę transportu masy w procesie laserowego stopowaniaInfluence of multimodal intensity distribution of radiation on mass transport kinetic in laser alloying phenomena / Tomasz DIDENKO // W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — Na okł. dod.: SIM 2004. — ISBN10: 8385982310. — S. 417–422. — Bibliogr. s. 422, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: