Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Wypartowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, * Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603556897

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • [referat, 2004]
 • TytułBehaviour of non-metallic particles during solidification of silicon steel
  AutorzyPODORSKA Dorota, WYPARTOWICZ Jan
  ŹródłoMetal 2004 : 13. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : 18. – 20. 5. 2004, Hradec nad Moravicí, Česká repuplika : sborník přednášek / Tanger, spol. s r. o., Ostrava [etc.]. — Ostrava : Tanger, spol. s r. o., 2004. — S. 37
2
 • [referat, 2006]
 • TytułCalculations of oxide inclusions composition in the steel deoxidized with $Mn, Si$ and $Ti$
  AutorzyDorota PODORSKA, Paweł DROŻDŻ, Jan FALKUS, Jan WYPARTOWICZ
  ŹródłoE-MRS 2006 fall meeting : Warsaw (Poland), 4th – 8th September, 2006 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2006]. — S. 206, Poster I-26
3
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCalculations of oxide inclusions composition in the steel deoxidized with Mn, Si and Ti
  AutorzyD. PODORSKA, P. DROŻDŻ, J. FALKUS, J. WYPARTOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2006 vol. 51 iss. 4, s. 581–586
4
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułChemical composition of inclusions in 3% silicon steel
  AutorzyPODORSKA D., WYPARTOWICZ J.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 174–177
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułContribution of surface convection in melting of iron containing oxygen
  AutorzyRafał REJSZEK, Jan WYPARTOWICZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2004 vol. 30 no. 1, s. 31–41
6
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułDissolution of nitrogen in liquid iron with the contribution of surface convection
  AutorzyREJSZEK R., WYPARTOWICZ J.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 163–169
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEfekt Marangoniego w kropli stali zanurzonej w żużlu, wywołany transportem siarki przez granicę faz
  AutorzyJan WYPARTOWICZ, Rafał REJSZEK
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2006 R. 73 nr 4, s. 136–141
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułFiltration of nonmetallic inclusions in steel
  AutorzyE. KAWECKA-CEBULA, Z. KALICKA, J. WYPARTOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2006 vol. 51 iss. 2, s. 261–268
9
 • [referat, 2006]
 • TytułHarmful and useful inclusions in steel
  AutorzyJan WYPARTOWICZ
  ŹródłoResearch in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „Akapit”, cop. 2006. — S. 51–80
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułKinetics of arsenic removal from liquid copper by means of titanium
  AutorzyP. Romanowski, G. Wnuk, J. WYPARTOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 725–731
11
 • [referat, 2008]
 • TytułKontrola wydzielania azotku tytanu w stali mikrostopowej
  AutorzyDorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 107–112
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułKontrola wydzieleń siarczkowych i azotkowych w produkcji blachy transformatorowej o zorientowanym ziarnie
  AutorzyJan WYPARTOWICZ, Dorota PODORSKA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2004 R. 71 nr 6, s. 259–264
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKształtowanie składu chemicznego wydzieleń tlenkowo-siarczkowych przy odtlenianiu stali manganem, krzemem i tytanem
  AutorzyJan WYPARTOWICZ, Dorota PODORSKA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2006 R. 73 nr 3, s. 91–96
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMathematical modelling of solidification of iron containing oxygen with the contribution of surface convection
  AutorzyR. REJSZEK, P. MACIOŁ, J. WYPARTOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2005 vol. 50 iss. 4, s. 963–975. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2005/art13.str.pdf
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułModel calculations of interfacial tension for liquid ${Fe-C/SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-CaO}$ system
  AutorzyMagdalena KOSTOŁOWSKA, Krzysztof A. PYTEL, Jan WYPARTOWICZ
  ŹródłoMetallurgy and Foundry Engineering MaFE / AGH University of Science and Technology. — 2003 vol. 29 no. 1, s. 21–31
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułModeling of oxide precipitates chemical composition during steel deoxidization
  AutorzyJ. IWANCIW, D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2011 vol. 56 iss. 4, s. 999–1005
17
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułModelling of interactions between oxide inclusion particles at the slag-metal interface
  AutorzyZ. KALICKA, J. WYPARTOWICZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 119–125
18
 • [referat, 2006]
 • TytułModelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych dla stali odtlenianych $Mn, Si, Ti, Al$ : [streszczenie]
  AutorzyDorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ, Jerzy GAWĄD
  ŹródłoCiągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 45–46
19
 • [referat, 2005]
 • TytułModelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych w krystalizatorze
  AutorzyDorota PODORSKA, Jerzy GAWĄD, Jan WYPARTOWICZ
  ŹródłoXXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — S. 485–490
20
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułModelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych w stalach odtlenianych $Mn, Si, Ti, Al$
  AutorzyDorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ, Jerzy GAWĄD
  ŹródłoPostęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — S. 21–26
21
 • [referat, 2005]
 • TytułModelowanie wieloskalowe procesu krzepnięcia żelaza zawierającego tlen z uwzględnieniem konwekcji powierzchniowej
  AutorzyR. REJSZEK, P. MACIOŁ, J. WYPARTOWICZ
  ŹródłoXXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej : SIM 2005 : Kraków–Ustroń, 4–7 X 2005 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : Wydawnictwo Zielone Brygady], [2005]. — S. 477–484
22
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułMożliwości obniżenia zawartości domieszek w procesie chlorowania krzemu technicznie czystego
  AutorzyJan WYPARTOWICZ, Józef GŁADYSZ
  ŹródłoPrace Instytutu Metalurgii Żelaza. — 2006 t. 58 nr 4 dod.: dok. elektron., s. 1–4
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułOddziaływanie wtrąceń niemetalicznych w stali z postępującym frontem krzepnięcia
  AutorzyJan WYPARTOWICZ, Dorota PODORSKA
  ŹródłoHutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa. — 2005 R. 72 nr 1, s. 2–6
24
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOptimization of the composition of oxide inclusions in production of microalloyed steel
  AutorzyPODORSKA D., WYPARTOWICZ J.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 203–207
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPerspektywy polskiej nauki w dziedzinie wytwarzania metali i materiałów funkcjonalnych nowej generacji
  AutorzyZbigniew Moser, Jan WYPARTOWICZ
  ŹródłoNauka / Polska Akademia Nauk. — 2002 nr 2, s. 183–194